|joi, august 11, 2022
  • Follow Us!

Proiectul tehnic de închidere a minelor Cernişoara şi Armăşeşti Vest va fi finalizat până la 15 noiembrie 

• Potrivit unor precizări ale prefectului Mircea Nadolu,


Proiectul tehnic de închidere a minelor Cernişoara şi Armăşeşti Vest va fi finalizat până la 15 noiembrie

La finele lunii trecute, prefectul Mircea Nadolu a organizat la sediul Instituţiei Prefectului o şedinţă de lucru privitor la situaţia din Ocnele Mari, cu participarea instituţiilor sau societăţilor implicate. Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: concluziile ,,Studiului privind asigurarea capacităţii de producţie a sării în soluţie şi a documentaţiei pentru închiderea sondelor cu rezervă epuizată din câmpul III de sonde, oraşul Ocnele Mari”, cu termen de predare octombrie 2012; situaţia actuală a câmpurilor III şi IV de sonde pentru exploatarea sării în soluţie din oraşul Ocnele Mari, stadiul monitorizării locuinţelor aflate în zona de incidenţă a acestora, etape de strămutare a locuinţelor aflate în pericol iminent; stadiul îndeplinirii programului de acţiuni derulate în anul 2012 în câmpul I şi II de sonde din oraşul Ocnele Mari; stadiul îndeplinirii acţiunilor stabilite prin minuta nr. 15897/18 noiembrie 2011, încheiată cu prilejul întâlnirii de lucru anterioare; stadiul actual al lucrărilor de închidere şi ecologizare a obiectivelor miniere Armăşeşti Vest şi Cernişoara (comuna Cernişoara). La şedinţă au participat: Mircea Nadolu – prefectul judeţului Vâlcea; Aurora Gherghina – subprefectul judeţului Vâlcea; Dumitru Persu – vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea; Adrian Voicu – director general Societatea Naţională a Sării Bucureşti; Mocuţa Marius – Departamentul de Cercetare de ,,Geologie şi Geofizică Ambientală”, Universitatea Bucureşti; Andrei Monica – Departamentul de Cercetare de ,,Geologie şi Geofizică Ambientală”, Universitatea Bucureşti; Constantinescu Tiberiu – Departamentul de Cercetare de ,,Geologie şi Geofizică Ambientală”, Universitatea Bucureşti; Pompiliu Crai – director general adjunct SC Conversmin SA Bucureşti; Georgescu Dan – şef serviciu SC Conversmin SA Bucureşti; Marius Tănasie – director Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea; Constantin Melinte – director tehnic Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea; Vasilescu Gheorghe – SC Irimat Cons SRL Ploieşti (asistenţă tehnică); col. Adrian Mesescu – inspector şef ISU Vâlcea; Marica Dumitru – inspector Direcţia Regională în Construcţii Sud Vest Oltenia (CCICLC Vâlcea); Ștefan Păun – comisar coordonator, Comisariatul judeţean Vâlcea al Gărzii Naţionale de Mediu; Florea Alina – consilier Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea; Țigaret Gheorghe – serviciul monitorizare, ABA Olt; Petre Iordache – primarul oraşului Ocnele Mari; Vladu Nicolae – consilier Primăria comunei Cernişoara.

În urma discuţiilor, s-au desprins următoarele concluzii principale: proiectul tehnic de închidere a obiectivelor miniere Cernişoara şi Armăşeşti Vest, de pe raza comunei Cernişoara, are termen de predare 15 noiembrie 2012, lucrările urmând a fi executate de către SC Conversmin SA, în funcţie de alocările prevăzute în bugetul anului 2013; în condiţiile actuale, în zonele aflate în monitorizare, evoluţia lentă a fenomenelor de instabilitate nu indică un pericol iminent de prăbuşire a locuinţelor; pentru monitorizare, operatorul minier a instituit un sistem de monitorizare pe construcţii (pe picioarele şi flanşele sondelor), respectiv pe alte repere suplimentare (nu au fost puse în evidenţă fenomene microseismice care să pună în pericol stabilitatea zonelor monitorizate); având în vedere că, până la această dată, “Studiul privind asigurarea capacităţii de producţie a sării în soluţie şi a documentaţiei pentru închiderea sondelor cu rezervă epuizată din câmpul III de sonde” nu a fost finalizat, s-a convenit ca data de finalizare să fie luna aprilie 2013 (după finalizarea acestei documentaţii, se va putea stabili care sunt locuinţele aflate în zona de influenţă a câmpurilor III şi IV de sonde ce urmează a fi strămutate şi ordinea de strămutare a acestora); operaţiunile de strămutare a locuinţelor aflate în zona de risc vor putea fi demarate după aprobarea, de către Societatea Naţională a Sării Bucureşti a regulamentului de strămutare (termen 1 ianuarie 2013); SNS Bucureşti a constituit provizioanele necesare operaţiunilor de strămutare, începând cu anul 2011, într-o primă etapă urmând a fi strămutate locuinţele aflate în situaţii deosebite (se preconizează ca operaţiunile de strămutare, să fie derulate începând cu luna martie 2013, ţinându-se cont şi de contextul economic existent); în perspectiva anului 2013, pe baza raportului de monitorizare anuală întocmit de catre Universitatea Bucureşti, se va putea lua o decizie în ceea ce priveşte programele de acţiuni derulate de SC Conversmin SA, în câmpurile I şi II de sonde, oraşul Ocnele Mari.

Leave a Response