|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

Problemele alunecărilor de teren din Milcoiu au ajuns pe masa Guvernului 

• Autorităţile judeţului cer Executivului un sprijin financiar de 2,6 milioane lei


Problemele alunecărilor de teren din Milcoiu au ajuns pe masa Guvernului

Marţi, 25 septembrie 2012, Prefectura Vâlcea a promovat un proiect de hotărâre de guvern în vederea accesării, din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului României, a sumei de 2.660.330 de lei, destinată finanţării lucrărilor de stopare a alunecărilor de teren, stabilizare a versantului şi reluării circulaţiei auto pe strada Releului din comuna Milcoiu. Aceste alunecări de teren au apărut în urmă cu circa 8 ani, în două zone, având iniţial o evoluţie lentă pe versantul nord-vestic, în timp, fiind stabilizate parţial cu lucrări din lemn (bulumaci bătuţi manual sau cu soneta) şi vegetaţie. În anul 2009 (toamna şi iarna au fost bogate în precipitaţii care au suprasaturat solul), substratele litologice superficiale ale versantului nord-vestic s-au umezit până la curgere, cu consecinţa reactivării violente a alunecărilor de teren. Începând cu anul 2010, fenomenele climatice extreme: ploi torenţiale, variaţii mari de temperatură, vânturi puternice au apărut cu o frecvenţă mai mare faţă de mediile multianuale, fapt ce a condus la accentuarea fenomenelor de instabilitate a versantului, însoţite de mai multe efecte. Strada Releului (DC 28) a devenit impracticabilă pentru traficul auto, fiind afectaţi locuitorii din satele Milcoiu Deal, Izbăşeşti şi Șuricaru, care trebuie să facă un ocol de circa 10 km pentru a ajunge în municipiul reşedinţă de judeţ.

Șase gospodării (locuinţe şi anexe) sunt în pericol de a fi afectate de alunecări, dacă acestea mai evoluează în direcţia sud-est. Au fost puse astfel în pericol reţelele de alimentare cu apă şi energie electrică. Fenomenele de alunecare de teren au fost favorizate şi de dispunerea terenului în zonă, forma de şa a suprafeţei acestuia permiţând concentrarea apelor din precipitaţii şi infiltrarea acestora spre straturile de argilă. La această dată, fenomenele de instabilitate ale terenului sunt active şi se pot amplifica în sezonul de toamnă-primăvară, când sunt aşteptate perioade cu precipitaţii însemnate cantitativ, apele de suprafaţă infiltrate urmând a alimenta planurile de alunecare şi creând, astfel, un pericol major de extindere a perimetrelor de alunecare. În aceste condiţii, prefectul judeţului Vâlcea a luat decizia promovării unui proiect de hotărâre de guvern pentru accesarea, din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului României, a sumelor necesare stopării fenomenelor de alunecare, punerii în siguranţă a gospodăriilor populaţiei, precum şi pentru protejarea obiectivelor de interes local (drumul comunal DC 28, reţelele de alimentare cu apă şi energie electrică, antenele de telefonie mobilă etc) şi a proprietăţilor private (terenuri agricole, locuinţe şi anexe, terenuri intravilane etc). Lucrările estimate de o societate specializată la valoarea de 2.660.330 de lei au un grad mare de complexitate, determinat de caracteristicile geomorfologice ale zonei şi de panta accentuată a versantului, având rolul de a diminua efectele negative directe şi indirecte asupra populaţiei şi de a obţine chiar unele efecte favorabile.

Structura acestor lucrări propusă de proiectant este următoarea: lucrări de asigurare a scurgerii controlate a apelor pluviale prin drenaje de suprafaţă şi biologice (după cum urmează: execuţia unei rigole betonate care să colecteze apele pluviale din zona cea mai înaltă a Dealului Negru, execuţia unui sistem de colectare şi conducere a apelor pluviale pe versantul alunecat, alcătuit din debuşee pe centrul alunecărilor, pe linia de cea mai mare pantă, consolidate cu gărduleţe şi a unor canale de coastă în spic); lucrări de stabilizare a versantului (ziduri de sprijin din gabioane pe curba de nivel în trepte); lucrări de consolidare a versantului (execuţia unor minipiloţi foraţi) reprezintă metoda cea mai sigură pentru fixarea terenurilor alunecătoare şi presupune amplasarea unor mipiloţi foraţi monolitizaţi cu o grindă de beton ce se continuă cu un zid de sprijin; lucrări de refacere a platformei drumului. Iniţiativa prefectului pentru promovarea acestui proiect de hotărâre de guvern este motivată şi de lipsa resurselor băneşti disponibile la nivelul localităţii pentru finanţarea acestor lucrări. Cu toate eforturile autorităţilor locale de a încasa impozitele şi taxele locale, veniturile înregistrate cât şi sursele de echilibrare alocate prin Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, nu au permis asigurarea, prin bugetul local, a resurselor financiare necesare executării acestora.

Leave a Response