|marți, ianuarie 25, 2022
  • Follow Us!

Prefectul Nadolu l-a luat în vizor pe baronul bolşevic de Bălceşti, Ion Curelaru 

Prefectul Nadolu l-a luat în vizor pe baronul bolşevic de Bălceşti, Ion Curelaru

În perioada 15-22 octombrie 2012, prefectul Mircea Nadolu, împreună cu echipa instituţiei, a efectuat mai multe verificări privind legalitatea actelor administrative. Astfel, au fost verificate, sub aspectul legalităţii, peste 1.000 de acte administrative pentru mai multe localităţi. Actele administrative controlate au fost înregistrate în registrele speciale de evidenţă întocmite în acest sens. Toate aceste acte verificate au fost supuse unei operaţiuni de îndosariere pentru fiecare localitate. S-a efectuat controlul de legalitate la sediul Primăriei din oraşul Bălceşti (unde primar este baronul PSD Ion Curelaru), potrivit tematicii stabilite prin ordin al prefectului. În cadrul acestui control, s-a verificat şi stadiul completării registrului agricol.

Controalele s-au finalizat cu note de constatare în care s-au stabilit măsuri şi termene de remediere a deficienţelor. În baza unei radiograme a Ministerului Administraţiei şi Internelor, a fost transmisă către primării o circulară având ca obiect stadiul completării registrului agricol atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. Institutul Naţional de Statistică va realiza în anul 2013 ancheta structurală în agricultură, lucrările premergătoare acestei cercetări statistice urmând să fie realizate în baza informaţiilor din registrele agricole existente la nivelul primăriilor, corespunzător cerinţelor formulate de Eurostat, organismul specializat al Uniunii Europene în domeniul statisticii. Conform OG nr. 28/2008 privind registrul agricol, “prefecţii şi împuterniciţii acestora sunt responsabili de respectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea şi ţinerea evidenţei registrului agricol, iar primarii şi secretarii comunelor, oraşelor, municipiului şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, sunt responsabili cu privire la înscrierea corectă a datelor înscrise în acestea. Instituţia prefectului, prin prefect şi împuterniciţii acestuia, efectuează şi răspunde de controlul lucrărilor privind întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol şi de realitatea datelor înscrise în acesta, constată contravenţiile şi aplică amenzile personalului cu atribuţii în gestionarea registrului agricol”.

“Precizăm că registrul agricol în format electronic se ţine în paralel cu registrul agricol pe suport hârtie şi, cel puţin de două ori pe an, secretarul localităţii şi auditorul intern, verifică concordanţa dintre cele două forme de registru agricol. În acest mod, se asigură concordanţa înregistrărilor operate în cele două formate ale registrului agricol şi implicit acurateţea datelor comunicate direcţiilor teritoriale de statistică şi direcţiilor judeţene pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Pentru transmiterea situaţiei la Ministerul Administraţiei şi Internelor, s-a solicitat autorităţilor locale să comunice până la data de 1 noiembrie 2012, stadiul completării registrului agricol în cele două formate, rezultatele urmând să fie menţionate într-o machetă anexată, prin consemnarea afirmativă (da) sau negativă (nu) a finalizării operaţiunilor. Nefinalizarea operaţiunilor va fi motivată într-o notă separată, cu menţionarea persoanelor vinovate de acest lucru. Macheta va fi transmisă în original Instituţiei Prefectului şi va fi semnată de primar, secretar şi persoana cu atribuţii în completarea registrului agricol atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. În prezent, se centralizează primele machete comunicate de autorităţile locale în vederea luării măsurilor care se impun conform legii”, susţine prefectul Mircea Nadolu.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response