|marți, ianuarie 25, 2022
  • Follow Us!

Pentru două obiective de investiţii, Primăria Galicea are nevoie urgent de 800.000 lei 

Pentru două obiective de investiţii, Primăria Galicea are nevoie urgent de 800.000 lei

Prefectul Mircea Nadolu a continuat acţiunea de soluţionare a problemelor cu care se confruntă autorităţile locale, în comuna Galicea. În această localitate, drumul comunal DC 32 Cremenari, pietruit, în lungime de 3 km, ce asigură legătura între Galicea şi Nicolae Bălcescu, a fost afectat de precipitaţiile abundente din perioada 14 – 17 mai 2012. Această cale de comunicaţie, de-a lungul căreia se regăsesc 70 de gospodării, asigură traficul de mărfuri şi persoane între cele două unităţi administrativ-teritoriale şi accesul spre proprietăţi agricole şi forestiere. Comisia de specialişti din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, deplasându-se în regim de urgenţă la faţa locului, a identificat mai multe sectoare ale acestui drum, în special cele aflate în pantă, în lungime totală de 1,1 km, în care apele pluviale au afuiat platforma drumului, circulaţia desfăşurându-se cu dificultate. Costurile de refacere a platformei drumului pe sectoarele afectate au fost estimate la valoarea de 85.000 de lei, inclusiv decolmatarea şi refacerea secţiunii de scurgere a rigolelor, valoare aprobată prin hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă nr. 12/9 iulie 2012.

Cu toate că autoritatea locală a depus eforturi în vederea încasării impozitelor şi taxelor locale, veniturile înregistrate, cât şi sursele de echilibrare alocate prin Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, nu au permis asigurarea, prin bugetul local, a resurselor financiare necesare executării lucrărilor. Pentru a veni în sprijinul comunităţii, în data de 28 septembrie 2012, prefectul judeţului Vâlcea a luat decizia promovării unui proiect de hotărâre de guvern pentru accesarea, din fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului României, a sumei de 85.000 de lei, destinată refacerii platformei drumului comunal DC 32 Cremenari, afectat de precipitaţiile abundente din luna mai 2012. Primăria Galicea dispune de un sediu amplasat într-o clădire veche de peste 70 de ani, improprie pentru desfăşurarea unei astfel de funcţiuni, din următoarele considerente: clădirea nu prezintă siguranţă în exploatare, fiind construită în două etape, fără proiect de specialitate şi fără a se fi luat, la data construcţiei, măsuri corespunzătoare de siguranţă; clădirea a suferit de-a lungul anilor mai multe avarii, lucrările de remediere şi consolidare fiind realizate de meşteri locali, cu mijloace şi materiale locale, fără un proiect întocmit de persoană autorizată; suprafaţa utilă este insuficientă, primarul şi viceprimarul împart acelaşi birou, iar secretarul localităţii îşi desfăşoară activitatea în aceeaşi încăpere cu alţi doi funcţionari publici; zona în care este amplasată clădirea a rămas nedezvoltată din punct de vedere economic şi nu mai este reprezentativă pentru această localitate.

De aceea, autoritatea locală a luat decizia construirii unui nou sediu de primărie, care să răspundă cerinţelor impuse de o administraţie modernă configurată pe principii europene, pe un teren ce aparţine domeniului public al localităţii şi situat în zona centrală a satului de reşedinţă Galicea. Lucrările de construcţie la noul sediu au început în anul 2009 şi au fost finalizate în anul 2012, valoarea totală a acestora, conform contractului de lucrări nr. 187/22 decembrie 2009, ridicându-se la suma de 1,19 milioane de lei. Din această valoare, autorităţile locale au efectuat plăţi în sumă totală de 472.327 de lei, parte din această finanţare fiind alocată de Consiliul Judeţean Vâlcea (200.000 de lei). Cu tot efortul autorităţilor locale de a încasa taxele şi impozitele locale, veniturile înregistrate, cât şi sumele de echilibrare alocate prin Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, nu permit ca plata lucrărilor executate şi rămase nedecontate, în valoare de 717.541 de lei, să fie efectuată din surse disponibile la nivelul bugetului local. În aceste condiţii, prefectul Mircea Nadolu a luat decizia promovării unui proiect de hotărâre de guvern pentru accesarea, din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, a sumei de 717.541 lei, destinată efectuării plăţii lucrărilor executate şi nedecontate la obiectivul ,,Realizare sediu primărie comuna Galicea, judeţul Vâlcea”.

Leave a Response