|marți, ianuarie 25, 2022
  • Follow Us!

În circumscripţia electorală nr. 40 Vâlcea au fost numerotate 424 secţii de votare 

• Prin Ordinul Prefectului nr. 685 din 8 octombrie 2012,


În circumscripţia electorală nr. 40 Vâlcea au fost numerotate 424 secţii de votare

Prefectul judeţului Vâlcea, Mircea Nadolu, în baza programului calendaristic pentru realizarea activităţilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, a emis Ordinul nr. 685 din 8 octombrie 2012, prin care, în circumscripţia electorală nr. 40 Vâlcea, au fost numerotate 424 secţii de votare. La numerotarea sectiilor de votare s-au avut în vedere actele administrative conţinând delimitarea şi sediul secţiilor de votare, acte emise de catre primarii unităţilor administrativ-teritoriale.

Prin afişare şi postare pe siteul Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, Biroul electoral de circumscripţie a adus la cunoştinţă publică numărul de alegători înscrişi în listele electorale permanente ale fiecărui colegiu uninominal, după cum urmează: Colegiul 1 Camera Deputaţilor – 60.866 alegători; Colegiul 2 Camera Deputaţilor – 60.050 alegători; Colegiul 3 Camera Deputaţilor – 50.788 alegători; Colegiul 4 Camera Deputaţilor – 56.023 alegători; Colegiul 5 Camera Deputaţilor – 58.058 alegători; Colegiul 6 Camera Deputaţilor – 55.811 alegători; Colegiul 1 Senat – 106.811 alegători; Colegiul 2 Senat – 113.869 alegători; Colegiul 3 Senat – 120.916 alegători. Numărul total al alegătorilor în circumscripţia electorală nr. 40 Vâlcea este de circa 341.600. Biroul judeţean de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanei a comunicat Biroului electoral de circumscripţie nr. 40 Vâlcea numărului minim de semnături necesar pentru susţinerea candidaturilor independente în fiecare colegiu uninominal.

Numărul minim de semnături pe colegii uninominale este următorul: Colegiul 1 Camera Deputaţilor – 2.434, Colegiul 2 Camera Deputaţilor – 2.402, Colegiul 3 Camera Deputaţilor – 2.031, Colegiul 4 Camera Deputaţilor – 2.240, Colegiul 5 Camera Deputaţilor – 2.322, Colegiul 6 Camera Deputaţilor – 2.232, Colegiul 1 Senat – 4.272, Colegiul 2 Senat – 4.554, Colegiul 3 Senat – 4.836. De asemenea, s-a elaborat caietul de sarcini privind achiziţia “Servicii imprimare buletine de vot ce vor fi folosite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012-judeţul Vâlcea” care urmează a fi postat în SEAP. În cadrul Instituţiei Prefectului continuă acţiunea de înscriere a juriştilor şi a persoanelor cu bună reputaţie, pe lista persoanelor care pot fi desemnate preşedinţi şi locţiitori ai birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Leave a Response