|luni, ianuarie 24, 2022
  • Follow Us!

Doar jumătate din imobilele preluate abuziv de comunişti au fost retrocedate proprietarilor 

• După 11 ani de la adoptarea legii, la nivelul judeţului Vâlcea,

Doar jumătate din imobilele preluate abuziv de comunişti au fost retrocedate proprietarilor

Potrivit unei situaţii comunicate public de Prefectura Vâlcea şi transmise Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) în data de 25 septembrie 2012, rezultă că în judeţul Valcea, din cele circa 3.300 de notificări înregistrate în baza Legii nr. 10/2001, au fost soluţionate 1.700 (aproape 50%). Astfel, exista următoarea situaţie de fapt: imobile restituite în natură – 280, imobile restituite prin echivalent – 1.238, notificări respinse – 747, notificări redirecţionate altor instituţii – 778, notificări nesoluţionate – 253. Biroul judeţean pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind restituirea proprietăţilor a monitorizat aplicarea corectă şi unitară a Legii 10/2001 de către enitităţile investite cu soluţionarea notificărilor, depuse în baza acestei legi. În acest sens, Prefectura Vâlcea a solicitat comisiilor locale de aplicare a Legii nr. 10/2001 urgentarea verificării notificărilor aflate în curs de soluţionare şi completarea dosarelor persoanelor notificatoare.

“A fost acordată consultanţă şi îndrumare comisiilor locale, în vederea soluţionării unor dosare care prezintă situaţii mai deosebite şi s-au verificat toate dosarele care au fost trimise la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, prin transmiterea de circulare şi consiliere. De asemenea, Biroul judeţean pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind restituirea proprietăţilor a centralizat şi a transmis lunar Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, stadiul de aplicare a Legii 10/2001, respectiv, situaţia privind stadiul de soluţionare a notificărilor, precum şi alte date solicitat de aceasta. Ținând cont de prevederile OUG 81/2007, pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, autorităţile administraţiei publice locale înaintează dispoziţiile cu privire la propunerile de acordare a despăgubirilor, în condiţiile legii speciale, împreună cu documentaţia aferentă, Instituţiei Prefectului. Astfel, în anul 2012 au fost predate, conform programărilor, la ANRP, un număr de 36 dosare şi au fost emise de către prefectul judeţului un număr de 25 avize de legalitate”, a precizat prefectul Mircea Nadolu.

(P.C.)

Leave a Response