|luni, ianuarie 24, 2022
  • Follow Us!

Curtea de Apel Piteşti a dat dreptate UNIVERS în privinţa terenului de sub Hala Centrală 

Curtea de Apel Piteşti a dat dreptate UNIVERS în privinţa terenului de sub Hala Centrală

Miercuri, 26 septembrie 2012, Curtea de Apel Piteşti a admis cererea societăţii UNIVERS Râmnicu Vâlcea şi a constatat nelegalitatea HG nr. 54/2008 pentru poziţia nr. 86 “teren aferent Halei Centrale” din Anexa nr. 1 şi parţial pentru poziţia nr. 1.124 Hală Piaţa Centrală (suprafaţă 68,8 mp) din aceeaşi anexă. UNIVERS a contestat legalitatea Hotărârii de Guvern nr. 54/2008, în legătură cu imobilul Hala Centrala, iar litigiul a format obiectul Dosarului nr. 1979/90/2007, aflat pe rolul Curţii de Apel Piteşti. Litigiul se află în faza procesuală de fond, după două casări ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu trimitere la rejudecare. În luna aprilie 2011, magistraţii Judecătoriei Sibiu s-au pronunţat în Dosarul nr. 9772/288/2008, ce a avut ca obiect plângerea formulată de Primăria Râmnicului în contradictoriu cu UNIVERS şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Vâlcea, privind anularea încheierii OCPI Vâlcea nr. 23659/19 iunie 2008 privind înscrierea dreptului de proprietate al UNIVERS asupra imobilului “Hala Centrală”. Astfel, la acest termen, judecătorii de la Sibiu au admis excepţia lipsei calităţii procesual pasive a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea şi, în consecinţă, au respins plângerea formulată în contradictoriu cu această instituţie.

Totodată, magistraţii au respins plângerea formulată de Primăria Râmnicului împotriva UNIVERS, ceea ce înseamna că dacă municipalitatea nu făcea recurs la soluţia Judecătoriei Sibiu, Hala Centrală se putea reîntorcea în proprietatea UNIVERS. Litigiul în care a fost implicat UNIVERS a privit înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al societăţii comerciale asupra imobilului “Hala Centrală”, alcătuit din construcţie Hală (subsol – 576 mp, plus parter – 595 mp, plus etaj – 418 mp), teren aferent – 1.074 mp şi spaţii comerciale laterale. Trebuie să mai spunem că, în acest proces, reclamant a fost Primăria Râmnicului. În schimb, în urmă cu mai mult de patru ani, Curtea de Apel Piteşti a admis recursul înaintat de UNIVERS, a anulat încheierea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea din 30 mai 2006 şi s-a radiat înscrierea dreptului de proprietate asupra Halei Centrale şi a terenului în suprafaţă de 1.074 de metri pătraţi. După redactarea Deciziei nr. 134/31 martie 2008 a Curţii de Apel Piteşti, societatea UNIVERS a obţinut o copie legalizată şi a efectuat formalităţile la OCPI Vâlcea, pentru rectificarea cărţii funciare pentru imobil şi terenul de sub acesta. Reprezentanţii UNIVERS spuneau atunci că Încheierea OCPI Vâlcea nr. 13809/30 mai 2006 era nelegală, întrucât Primăria Râmnicului nu era proprietar decât asupra clădirii Halei Centrale, fără spaţiile comerciale laterale şi fără terenul aferent.

(Petre Coman)

Leave a Response