|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

Corpul de control al Prefecturii a verificat situaţia salubrizării în Galicea, Olanu şi Drăgoeşti 

Corpul de control al Prefecturii a verificat situaţia salubrizării în Galicea, Olanu şi Drăgoeşti

În baza Ordinului prefectului nr. 256/2012, Corpul de control a continuat verificarea măsurilor de gospodărire şi salubrizare întreprinse de administraţiile publice locale, în localităţile Galicea, Olanu şi Drăgoeşti. Acţiunile de control se desfăşoară în conformitate cu prevederile OUG. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale şi OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor. Comisia formată din reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniu, respectiv: Instituţia Prefectului – Corpul de control, Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu şi Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea, a verificat starea generală de salubrizare a zonelor aflate în domeniul public al localităţilor (parcuri, târguri, etc), căile de comunicaţii şi staţiile mijloacelor de transport, poduri, podeţe şi perimetrele adiacente acestora, zona de protecţie a cursurilor de apă cadastrate şi văile torenţiale.

Verificările au fost efectuate în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor locale, iar acolo unde au fost identificate abandonări necontrolate de deşeuri, au fost efectuate fotografii în condiţii de luminozitate naturală pentru a fi folosite ca mijloace de probă. În fiecare localitate verificată, echipa mixtă de control în componenţa precizată mai sus, a încheiat note de constatare, acte de control cu termene şi responsabilităţi, în care au fost precizate măsuri de eliminare a deficienţelor constatate sau de igienizare a zonelor identificate ca insalubre. Până la această dată, au fost verificate 30 de localităţi, din care în 11 au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, sub formă de avertisment, iar în 19 au fost dispuse măsuri de remediere a stării generale de salubrizare, cu termene clare de îndeplinire. Acţiunea de verificare va continua şi în perioada următoare, astfel că echipa de control va ajunge în fiecare localitate a judeţului, urmând a se derula, în paralel, şi o acţiune de control ce va avea ca obiectiv verificarea modului de îndeplinire a măsurilor dispuse prin notele de constatare în localităţile deja vizitate.

Leave a Response