|joi, ianuarie 20, 2022
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va valida mandatul celor 12 membri ATOP, cu Dumitru Persu în frunte 

CJ Vâlcea va valida mandatul celor 12 membri ATOP, cu Dumitru Persu în frunte

La sfârşitul acestei luni, Consiliul Judeţean Vâlcea va valida, în cadrul unei şedinţe ordinare, mandatul membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Vâlcea pentru un mandat de patru ani şi în formula de 12 persoane. Concret, cei 12 membri care vor activa în ATOP până în anul 2016 sunt: vicepreşedintele CJ Vâlcea, Dumitru Persu – preşedinte ATOP, subprefectul Aurora Gherghina, şeful IPJ Vâlcea Ion Muntean, consilierii judeţeni Constantin Pîrvu (PSD), Victor Marin (PSD), Mircea Poenaru (PNL), Mihaela Andreianu (PNL) şi Victor Stănculescu (PNL), reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor Eugen Neaţă, precum şi Bogdan Lăstun, Sorin Marica şi Gheorghe Diaconu, ultimii trei ca reprezentanţi ai comunităţii. Secretariatul executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea va fi asigurat de doi funcţionari publici din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală din Consiliul Judeţean Vâlcea.

Pentru activitatea desfăşurată în plen şi pe comisii, membrii ATOP Vâlcea, cu excepţia preşedintelui acesteia (care nu va fi remunerat), beneficiază de o indemnizaţie în cuantum de 14% din indemnizaţia brută a preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea. Această indemnizaţie se acordă pentru participarea la trei şedinţe organizate într-o lună. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este un organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în interesul comunităţii, şi sporirea eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează. ATOP este constituită din şeful inspectoratului de poliţie judeţean, un reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefect, şase consilieri desemnaţi de consiliul judeţean, precum şi trei reprezentanţi ai comunităţii, desemnaţi de către preşedintele consiliului judeţean. Subprefectul şi şeful inspectoratului de politie judeţean sunt membri de drept ai autorităţii.

Activitatea acestui organism se desfăşoară în spaţii puse la dispoziţie de consiliul judeţean, iar cheltuielile necesare pentru punerea în aplicare a atribuţiilor care îi revin se suportă din bugetul judeţului. Potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la următoarele alegeri locale pentru consiliul judeţean, urmând ca după alegerile locale, să fie desemnată o altă componenţă pentru o perioadă de 4 ani. Calitatea de membru al ATOP se pierde în cazul în care titularul nu mai îndeplineşte funcţia care a determinat desemnarea sa, iar pentru reprezentanţii comunităţii. în situaţia în care îşi schimbă domiciliul în altă unitate administrativ-teritorială ori ca urmare a revocării lor.

Membrii autorităţii teritoriale de ordine publică, care şi-au pierdut această calitate, sau ca urmare a decesului ori a altor motive care îi împiedică să îşi îndeplinească în mod corespunzător atribuţiile conferite de această calitate, vor fi înlocuiţi cu alte persoane, desemnate potrivit prevederilor legale şi validate în prima şedinţă în plen a consiliului judeţean. În fine, mai spunem că potrivit prevederilor din Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi a mediului de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, “funcţia de primar şi viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibil cu orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate, cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organisme neguvernamentale. Nu se află în situaţie de incompatibilitate funcţionarul public care este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare”.

(Petre Coman)

Leave a Response