|duminică, octombrie 2, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat dezmembrarea terenului pe care se află blocurile ANL în şapte loturi 

• La nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea,

Consiliul Local a aprobat dezmembrarea terenului pe care se află blocurile ANL în şapte loturi

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat propunerea de dezmembrare a terenului, în suprafaţă de peste 1,8 hectare, situat în strada Nicolae Iorga nr. 11, în şapte loturi, conform documentaţiei tehnice de cadastru întocmită şi avizată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea şi a Certificatului de urbanism nr. 655/23 mai 2012. Astfel, un lot din terenul pe care se află blocurile ANL va avea suprafaţa de 1,5 hectare, iar celelalte şase loturi vor avea fiecare o suprafaţă de 618 mp. De asemenea, Consiliul Local a aprobat dezmembrarea (apartamentarea) imobilelor-construcţii, blocuri de locuinţe ANL 9-14, situate în strada Nicolae Iorga, având numărul cadastral nr. 43066 şi înscrierea în cartea funciară a fiecărei unităţi locative rezultate.

În municipiul Râmnicu Vâlcea, prin programul de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, s-a derulat proiectul de investiţii “Ansamblul de locuinţe în regim de închiriere pentru tineri prin ANL – Ostroveni 6, etapa a II a”, fiind realizate, recepţionate şi transmise spre administrare consiliului local, şase blocuri de locuinţe, identificate conform nomenclatorului stradal ANL 9, ANL 10, ANL 11, ANL 12, ANL 13, respectiv ANL 14. Construcţiile au fost realizate pe teren aparţinând domeniului public al municipiului, în suprafaţă totală de 18.252 mp. În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, privind privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi ale Hotărârii Guvernului nr. 962/2001, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a acesteia, locuinţele pentru tineri, destinate închirierii se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum 1 an de închiriere neîntreruptă către acelaşi titular sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului.

Leave a Response