Consiliul Judeţean Vâlcea va ajunge să deţină o cotă de 47,7% din capitalul APAVIL

joi, 6 septembrie 2012

• Prin conversia în acţiuni a unei creanţe de 2,82 milioane lei,

Consiliul Judeţean Vâlcea va ajunge să deţină o cotă de 47,7% din capitalul APAVIL

Recent, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat demararea procedurilor de majorare a aportului instituţiei la capitalul social al SC Apavil SA Vâlcea, cu suma de 2,82 milioane de lei, la care se adaugă sumele reprezentând creanţe ce vor deveni certe, lichide şi exigibile, până la data înregistrării menţiunilor la Oficiul Registrului Comerţului Vâlcea. După majorarea capitalului social, CJ Vâlcea va ajunge să deţină o cotă de 47,7% din capitalul social al SC Apavil SA. De asemenea, CJ Vâlcea a mandata reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor de la SC Apavil SA să aprobe majorarea capitalului social al societăţii. În fine, a fost mandatat reprezentantul CJ Vâlcea să aprobe majorarea capitalului social al Primăriei Râmnicului, prin aport în natură, cu un teren în suprafaţă de 1.400 mp situat în Râmnicu Vâlcea strada Popa Șapcă nr. 2. În luna februarie a acestui an, SC Apavil SA a solicitat CJ Vâlcea mandatarea reprezentantului său în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Apavil SA, să hotărască cu privire la majorarea capitalului social al societăţii prin aportul în natură al municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentând un teren în suprafaţă de 1.400 mp, situat în strada Popa Șapcă nr. 2, unde urmează a fi edificat noul sediu al societăţii. Potrivit prevederilor din actul constitutiv al SC Apavil SA, capitalul social al societăţii poate fi majorat cu respectarea obligaţiei de a avea capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale, membre ale asociaţiei, în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor adoptată în prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 75% din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârea să fie luată cu votul a cel puţin 75% din numărul total de drepturi de vot.

Potrivit prevederilor din acelaşi act constitutiv, adunarea generală extraordinară nu poate hotărî decât în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea. În luna aprilie, SC Apavil SA a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea să analizeze posibilitatea ca în contul datoriilor pe care aceasta le are faţă de Consiliul Judeţean Vâlcea, reprezentând redevenţa lunară pentru bunurile concesionate societăţii comerciale pentru perioada noiembrie 2008 - iulie 2010, să execute lucrări de natura investiţiilor de reabilitare a reţelei de alimentare cu apă, proprietatea Judeţului Vâlcea, din oraşul Băile Govora şi scutirea de la plată a majorărilor de întârziere pentru neachitarea redevenţei. În data de 28 iunie 2012, Consiliul Judeţean Vâlcea a comunicat SC Apavil SA că singura modalitate pentru rezolvarea pe cale amiabilă a litigiului intervenit între CJ Vâlcea şi SC Apavil SA, privind debitul datorat de aceasta, având în vedere dosarul nr. 1808/90/2012, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, este cea a majorării capitalului social, prin compensarea creanţei lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia, până la concurenţa întregii sume, respectiv 2,57 milioane de lei (1,4 milioane de lei redevenţa neachitată şi 1,17 milioane de lei majorări pentru plata cu întârziere a facturilor calculate până la data de 31 decembrie 2011). De asemenea, Consiliul Judeţean Vâlcea a mai transmis SC Apavil SA valoarea debitului datorat de aceasta, calculat până la data de 30 iunie 2012. în sumă totală de 2,82 milioane de lei, compus din 1,4 milioane de lei redevenţa neachitată şi 1,42 milioane de lei majorări pentru plata cu întârziere a facturilor. Urmare a corespondenţei purtate, SC Apavil SA a cerut CJ Vâlcea acordarea mandatului special reprezentantului său din adunarea generală a acţionarilor pentru a hotărî cu privire la propunerea de majorare a capitalului social al SC Apavil SA.

Unele propuneri ale societăţii Apavil au fost respinse de CJ Vâlcea

Prin contractul încheiat la data de 18 noiembrie 2008, societăţii SC Apavil SA i-a fost delegată gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, reprezentând dreptul de a exploata, întreţine şi administra bunurile concesionate, proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, asociate în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea”, precum şi investiţiile privind reabilitarea bunurilor existente, cu extinderea ariei concesiunii. De asemenea, societăţii respective i-a fost delegat şi dreptul de a furniza servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare în cadrul ariei de competenţă teritorială a autorităţilor administraţiei publice locale asociate. SC Apavil SA, în calitate de debitoare, are de plată pentru bunurile aparţinând domeniului public al judeţului Vâlcea, concesionate acesteia, redevenţă lunară pentru perioada noiembrie 2008 - mai 2009 si penalităţi de întârziere, calculate la aceasta, în sumă de 2,57 milioane de lei. Acest aspect rezultă din procesul-verbal, încheiat la data de 19 martie 2012 între reprezentanţii Consiliului Judeţean Vâlcea şi SC Apavil SA. Ulterior, SC Apavil SA a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea să analizeze propunerea ca în contul sumei pe care aceasta o datorează, să execute lucrări de natura investiţiilor de reabilitare a reţelei de alimentare cu apă din oraşul Băile Govora, aflată în stare de uzură avansată şi care nu prezintă siguranţă în exploatare. “Faţă de această prevedere, SC Apavil SA a propus compensarea sumei de 1,4 milioane de lei, reprezentând redevenţa lunară a bunurilor concesionate pentru perioada noiembrie 2008 - mai 2009, cu investiţiile arătate şi scutirea de la plata penalităţilor de întârziere, pentru neplata redevenţei, în sumă de 1,17 milioane de lei.

Având în vedere propunerea formulată, în ceea ce priveşte de compensarea sumei de 1,4 milioane de lei, reprezentând redevenţa lunară a bunurilor concesionate, pentru perioada noiembrie 2008 - mai 2009, cu investiţiile referitoare ia reabilitarea reţelei de alimentare cu apă din oraşul Băile Govora, considerăm că aceasta nu se poate realiza faţă de prevederile legale, în vigoare, în acest domeniu. Având în vedere perioada în care s-a produs debitul, respectiv noiembrie 2008 - mai 2009, în conformitate cu prevederile Codului Civil, potrivit cărora, ┬½actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a Codului Civil nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor┬╗, dispoziţiile din vechiul Cod Civil arătate, nu sunt aplicabile propunerile formulate de SC Apavil SA deoarece. Consiliul Judeţean Vâlcea nu este debitor al acestei societăţii comerciale. Astfel, potrivit contractului încheiat la data de 18 noiembrie 2008, doar SC Apavil SA este debitoare fată de Consiliul Judeţean Vâlcea, întrucât nu a achitat redevenţa şi penalităţile de întârziere pentru bunurile concesionate, proprietatea publică a Judeţului Vâlcea, şi în consecinţă, nu poate opera compensarea neexistând datorii reciproce între persoanele juridice menţionate. Referitor la cea de doua propunere formulată de SC Apavil SA, privind scutirea de la plata penalităţilor de întârziere, pentru neplata redeventei, în sumă de 1,17 milioane de lei, considerăm că aceasta se poate realiza, în conformitate cu prevederile din regulamentul privind procedura de acordare a înlesnirilor de la plata obligaţiilor fiscale la bugetul propriu ai judeţului Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 56 din 28 mai 2010, dar numai după achitarea de către societatea comercială a 30% din redevenţa datorată. Pe lângă propunerile societăţii comerciale arătate, singura modalitate pentru rezolvarea pe cale amiabilă a litigiului intervenit între Consiliul Judeţean Vâlcea şi SC Apavil SA privind debitul datorat de aceasta, având în vedere dosarul nr. 1808/90/2012, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, este cea a majorării capitalului social al Judeţului Vâlcea prin compensarea creanţei lichidă şi exigibilă asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia, pâna la concurenţa întregii sume, repectiv 2,57 milioane de lei”, se arată printre altele într-un raport de specialitate al Direcţiei de Administraţie Locală din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe