|sâmbătă, octombrie 1, 2022
  • Follow Us!

16 directori de la OLTCHIM au renunţat la funcţii, în semn de solidaritate cu Roibu 

• Demisii în bloc la cobinatul chimic


16 directori de la OLTCHIM au renunţat la funcţii, în semn de solidaritate cu Roibu

După cum s-a mai consemant, marţi, 4 septembrie 2012, Constantin Roibu şi-a prezentat demisia (renunţarea la mandat) începând cu data de 5 septembrie 2012, din calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al OLTCHIM SA, precum şi din funcţia de director general al acestei societăţi. Aceste funcţii erau deţinute de Constanttin Roibu în conformitate cu hotărârile adunărilor generale ordinare ale acţionarilor (ca administrator) şi cu deciziile consiliului de administraţie şi contractul de mandat încheiat între Roibu şi societate în conformitate cu prevederile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990. Potrivit unui comunicat de presă remis Bursei de Valori Bucureşti, Constantin Roibu spune: “având în vedere că atât calitatea de administrator, cât şi calitatea de director general au fost deţinute în baza unor raporturi juridice ce se supun regulilor mandatului civil, demisia din funcţiile menţionate urmează să opereze odată ce depunerea cererii de demisie, urmând ca să reintre în vigoare contractul individual de muncă încheiat cu societatea şi suspendat în urma încheierii contractului de mandat pentru funcţia de director general. Decizia de a demisiona din funcţiile de administrator şi director general a fost motivată pe următoarele elemente: propunerea lui Remus Vulpescu, şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri de înlocuire a managementului de la Oltchim SA, ca o condiţie a asigurării capitalului de lucru pentru funcţionarea instalaţiilor societăţii şi acordarea salariilor curente către salariaţii societăţii; lipsa de dialog şi colaborare între şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi managementul Oltchim SA, ceea ce a dus la blocarea oricărei iniţiative da finanţare a activităţii, având ca efect oprirea funcţionării instalaţiilor din cadrul societăţii”.

Împreună cu demisia din funcţie (renunţarea la mandat) a lui Constantin Roibu, au solicitat eliberarea din funcţiile de directori (renunţarea la funcţii) următorii membri ai conducerii executive ai Oltchim SA: Nicolae Radu Olaru, director general adjunct Producţie şi Investiţii; Alin Smeu, director general adjunct financiar; Vasile Măndică, director economic; Veronica Preoteasa, director comercial; Cristian Georgescu, director Producţie; Mihnea Iordache, director Trezorerie; Cosmin Diaconu, director Aprovizionare; Marian Răduţoiu, director Mentenanţă; Daniel Mihăescu, director Divizia Petrochimică Piteşti; Victor Avram, director Electro-AMA; Nicolae Stanciugel – contabil şef; Marian Țapu, director Divizia Materiale de Construcţie; Ionel Bejenariu, director Uzina chimică; Odorel Nicolescu, director Uzina Petrochimică; Tucu Cristian Gheorghe, director Uzina Olefine; Irene Celea, director marketing Divizia Materiale Construcţii.

(Petre Coman)

Leave a Response