Peste o lună vom cunoaşte viitorul proprietar al OLTCHIM, conform noului anunţ de privatizare

luni, 13 august 2012

• Aşa cum anticipam, Ministerul Economiei a schimbat “regulile jocului”

Peste o lună vom cunoaşte viitorul proprietar al OLTCHIM, conform noului anunţ de privatizare

Săptămâna trecută, Guvernul a aprobat memorandumul prin care s-au stabilit elementele pentru vânzarea acţiunilor deţinute de statul român la OLTCHIM. Potrivit acestui document, până în data de 10 septembrie se va aproba realizarea conversiei creanţei AVAS faţă de SC Oltchim SA, în condiţiile articolului 17 din Legea nr. 137/2002, şi va fi întocmit un protocol între OMV Petrom şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA), privind opţiunea de achiziţionare de active ale rafinăriei Arpechim Piteşti de către potenţialii investitori implicaţi în procesul de privatizare al SC Oltchim SA. În fine, Guvernul a mai stabilit ca licitaţia pentru vânzarea acţiunilor deţinute de statul român la combinatul chimic vâlcean să aibă loc până la data de 15 septembrie 2012. În baza acestui memorandum, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI), din cadrul Ministerului Economiei, a dat publicităţii vineri, 10 august 2012, anunţul de vânzare a pachetului de 54,8% din acţiunile deţinute la SC Oltchim SA prin metodă combinată: licitaţie cu ofertă în plic urmată, dacă va fi cazul, de negociere sau de licitaţie cu strigare. Acest anunţ urmează etapei ofertelor preliminare şi neangajante desfăşurate în baza anunţului publicat în luna martie 2012. Procedura de privatizare este în continuare deschisă oricărui potenţial cumpărător interesat, inclusiv unor asocieri sau consorţii de investitori. Trebuie să mai precizăm că verificarea şi analizarea documentelor de participare la licitaţie se va face până la data de 14 septembrie 2012, ora 10.00, când se va întocmi şi afişa, la sediul OPSPI, lista ofertanţilor acceptaţi, iar licitaţia propriu-zisă va fi organizată tot la sediul OPSPI, în aceiaşi zi, o oră mai târziu. Conform anunţului de privatizare al SC Oltchim SA, potenţialii ofertanţi sunt înştiinţaţi că, în cadrul acestei proceduri de privatizare, se intenţionează realizarea următoarelor măsuri: majorarea capitalului social al SC Oltchim SA, prin conversia în acţiuni a creanţei Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) asupra întreprinderii; transmiterea acţiunilor nou-emise către MECMA, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie; vânzarea acţiunilor nou-emise de către MECMA, prin OPSPI, în cadrul aceluiaşi contract, către acelaşi cumpărător, împreună cu acţiunile existente. Majorarea capitalului social va fi hotărâtă de adunarea generală a acţionarilor înaintea termenului de depunere a ofertelor, iar acţiunile vor fi emise şi înregistrate de SC Oltchim SA în registrul acţionarilor după semnarea contractului de vânzare-cumpărare acţiuni dintre Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin OPSPI, şi ofertantul declarat adjudecatar. În acest caz, MECMA, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, va vinde, în cadrul aceluiaşi proces de privatizare şi la acelaşi preţ pe acţiune, întreg pachetul de acţiuni pe care statul român îl va deţine în mod corespunzător în urma modificării capitalului social cu creanţa AVAS în cuantum de 1,128 miliarde de lei, calculată la data de 31 iulie 2012, respectiv un total de 11,474 miliarde de acţiuni (format din 188,1 milioane de acţiuni existente, la care se adaugă 11,286 miliarde de acţiuni rezultate în urma conversiei creanţei AVAS în acţiuni, ce vor fi preluate de către MECMA pentru valorificare în procesul de privatizare).

Criteriul de selecţie a ofertantului câştigător este cel mai mare preţ oferit pe acţiune

Potrivit anunţului de privatizare a SC Oltchim SA, criteriul de selecţie a ofertantului câştigător este cel mai mare preţ oferit pe acţiune. Viitorul acţionar majoritar al SC Oltchim SA va avea opţiunea de a decide cumpărarea, de către SC Oltchim SA sau altă entitate, a activelor Arpechim Piteşti aferente activităţii de rafinare deţinute de OMV Petrom, conform termenilor care vor fi conveniţi cu acesta. Detaliile privind această opţiune se vor regăsi în dosarul de prezentare, astfel cum acesta va fi actualizat şi revizuit în condiţiile legii. Preţul de ofertă este de 0,1 lei/acţiune. Dosarul de prezentare poate fi procurat începând de luni, 13 august 2012, de la sediul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie din Bucureşti. Informaţii suplimentare pentru efectuarea propriului audit în vederea întocmirii ofertei de cumpărare vor fi disponibile în cadrul Camerei de Date Electronice deschisă până la închiderea procesului de privatizare. Accesul la date şi informaţii suplimentare este permis pe baza achitării unei taxe de acces direct la date şi informaţii. Pentru persoanele fizice sau juridice române taxa de acces direct la date şi informaţii va fi în sumă de 5.456 lei, dosarul de prezentare va costa 5.456 lei, iar taxa de participare la licitaţie va fi în sumă de 5.456 lei. Garanţia de participare la licitaţie este de peste 34,4 milioane de lei. Persoanele care au achitat anterior acestui anunţ contravaloarea dosarului de prezentare în baza anunţului publicat pentru etapa depunerii ofertelor preliminare şi neangajante, îl vor putea ridica de la sediul OPSPI fără vreun cost suplimentar începând cu data de 13 august 2012. De asemenea, acele persoane care au achitat anterior publicării anunţului taxa de acces direct la date şi informaţii vor putea să obţină accesul la date şi informaţii fără a achita vreo taxă suplimentară. Pentru participarea la licitaţia cu ofertă în plic este obligatorie cumpărarea dosarului de prezentare. Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători vor depune la sediul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie în plicuri sigilate, separat, oferta de cumpărare şi documentele de participare, întocmite conform instrucţiunilor din dosarul de prezentare şi prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 577/2002 până la data de 13 septembrie 2012 ora 10.00, acest termen fiind termen de decădere. Conform Legii nr. 137/2002, nu pot participa la procesul de privatizare persoanele fizice sau juridice, române ori străine, care au avut contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate cu oricare instituţie publică implicată şi care au fost reziliate din cauze imputabile acestora printr-o hotărâre judecătorească sau arbitrală definitivă şi irevocabilă, sau ca efect al condiţiilor de rezoluţiune stipulate în contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni, precum şi cei care înregistrează datorii bugetare restante. Mai precizăm că deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitaţie se va face în prezenţa tuturor ofertanţilor în data de 13 septembrie 2012, ora 11.00, la sediul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.

Acţionarii minoritari existenţi vor putea subscrie în total suma de 930,7 milioane de lei

Rodin Traicu, preşedintele interimar al Consiliului de Administraţie de la SC Oltchim SA, a semnat săptămâna trecută decizia de convocare a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor, pentru data de 10 septembrie 2012. Concret, acţionarii sunt chemaţi să aprobe majorarea capitalului social al SC Oltchim SA, cu valoarea maximă de peste 2 miliarde de lei, respectiv de la valoarea actuală de 34,32 milioane de lei, la valoarea de 2,093 miliarde de lei, prin emiterea unui număr de 20,69 miliarde de acţiuni noi, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei. Majorarea de capital se va realiza prin conversia în acţiuni a creanţei de 1,128 miliarde de lei, deţinută de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) faţă de SC Oltchim SA, cu acordarea dreptului de preferinţă acţionarilor minoritari existenţi, care vor putea subscrie în total cu suma de 930,7 milioane de lei, proporţional cu cotele de participare deţinute de aceştia la data de înregistrare, cu respectarea dispoziţiilor Legii privind societăţile comerciale, a Legii privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, precum şi ale Legii privind piaţa de capital. Astfel, se va aproba conversia creanţei de 1,128 miliarde de lei, deţinută de AVAS faţă de societate, în 11,28 miliarde de acţiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei, conversie solicitată de acţionarul statul român, prin instituţia publică implicată - Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. Majorarea capitalului social de la SC Oltchim SA se va face cu acordarea dreptului de preferinţă acţionarilor minoritari înregistraţi în registrul acţionarilor SC Oltchim SA la data de înregistrare, respectiv pentru acţionarii minoritari înscrişi în registrul acţionarilor societăţii la data de 25 septembrie 2012, care vor putea subscrie, în total, cu suma de 930,7 milioane de lei, proporţional cu cotele de participare deţinute de aceştia la data de înregistrare. Preţul de emisiune va fi de 0,1 lei/acţiune, egal cu valoarea nominală. Acţionarilor existenţi le vor fi acordate drepturile de preferinţă corespunzătoare acţiunilor deţinute. Numărul de drepturi de preferinţă necesare pentru achiziţionarea unei acţiuni noi este de 0,0166660476959 drepturi de preferinţă pentru o acţiune nouă. Numărul final de acţiuni subscrise de fiecare acţionar va fi rotunjit în plus sau în minus până la cel mai apropiat număr întreg. De asemenea, acţionarii SC Oltchim SA mai sunt chemaţi în 10 septembrie să aprobe termenul de exercitare a dreptului de preferinţă al acţionarilor SC Oltchim SA, respectiv o lună de zile de la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, conform prevederilor din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, oricare dintre cele două date (data publicării în Monitorul Oficial, respectiv data de înregistrare) va interveni ultima. Acţiunile subscrise de acţionarii minoritari ai societăţii în exercitarea dreptului de preferinţă vor fi de asemenea integral plătite la data subscrierii. Acţiunile rămase nesubscrise, urmare a conversiei creanţei de către AVAS şi a exercitării de către acţionarii SC Oltchim SA a dreptului lor de preferinţă, se vor anula.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe