|sâmbătă, octombrie 16, 2021
  • Follow Us!

Grigore Răban l-a dat afară pe Ion Ponov pentru… criticarea demersurilor făcute de CAR Pensionari 

• Noi decizii aberante semnate de “preşedintele etern”:

Grigore Răban l-a dat afară pe Ion Ponov pentru… criticarea demersurilor făcute de CAR Pensionari

O altă decizie aberantă şi fără temei juridic a preşedintelui CAR Pensionari Râmnicu Vâlcea, Grigore Răban, a fost cea care îl privea pe pensionarul Ion Ponov, dat afară anul trecut din acest organism pentru “criticarea demersurilor făcute la instanţele de judecată de către CAR Pensionari”. În Decizia de excludere nr. 797 din 31 martie 2011, semnată de Grigore Răban şi alte şapte persoane, şi remisă lui Ion Ponov se specifică următoarele: “În şedinţa Consiliului Director din data de 31 martie 201l, s-a apreciat că aţi încălcat grav prevederile statutului CARP Râmnicu Vâlcea şi regulamentului de ordine interioară, fapt pentru care s-a hotărât excluderea dvs. din rândurile membrilor CAR Pensionari Râmnicu Vâlcea. Vă sfătuim să nu mai faceţi ameninţări telefonice, ca cea din ziua de 29 martie 2011, între orele 10-10.30, că vă veţi prezenta la sediul unităţii cu cuţitul şi veţi face crime.

Decizia de excludere s-a luat ca urmare a repetatelor dvs. grave încălcări ale prevederilor statutului de organizare şi funcţionare al CAR Pensionari Râmnicu Vâlcea, ale regulamentului de ordine interioară şi alte acte normative, precum: refuzul ducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Director printre care şi cea care reglementa înfiinţarea biroului de arhivă pentru evitarea vizitelor inoportune în spaţiul cu condiţii de risc prevăzut în poliţa de asigurare nr. 667063 din 24 august 2010; pătrunderea în incinta unităţii, fără informarea conducerii, în zilele nelucrătoare, în prezenţa unor persoane străine; încheierea unui contract ilegal, ca persoană fizică, cu firma Vodafone pentru un telefon, CAR Pensionari plătind factura lunară a convorbirilor şi neavând posibilitatea de a urmări în detaliu convorbirile făcute în numele unităţii; eliberarea adeverinţei nr. 1146 din 20 mai 2009, către moştenitorii defunctei Jianu Ioana, neînsuşită de conducătorul unităţii (dumneavoastră nu aţi fost delegat în a semna şi ştampila asemenea documente); angajarea în numele unităţii, ca administrator, a unei vizite la hidrocentralele Lotru, Ciunget, Brădişor în ziua de 26 iunie 2010 semnând şi ştampilând adresa nr. 2568 din 25 iunie 2010 alături de directorul AORFV;

procurarea şi transportul de cherestea în ziua nelucrătoare de 1 mai 2009, conform facturii fiscale şi avizului de însoţire a mărfii nr. 0294519/1 mai 2009 fără informarea conducerii unităţii şi a Consiliului Director, într-un mod foarte dubios (acţiunea nu a fost finalizată printr-o recepţie); criticarea demersurilor făcute la instanţele de judecată privind recuperarea şi recunoaşterea unor drepturi de patrimoniu ale CARP Râmnicu Vâlcea în str. Carol I (sediu), cât şi în str. Cerna nr. 21 şi informarea părţilor adverse asupra demersurilor întreprinse, în loc să acordaţi un sprijin, ca vechi membru al unităţii, după cum afirmaţi cu diferite ocazii pe unde vă deplasaţi; ca membru în CAR Pensionari Râmnicu Vâlcea din data de 22 august 1989, nu aţi plătit statutar taxele cuvenite având la data de 5 august 2010 achitată suma de 181,48 lei, ca fond de cotizaţie, necorespunzător calităţii de membru şi salariat al unităţii”.

(Petre Coman)

Leave a Response