CET Govora şi Primăria Râmnicului vor reabilita reţelele termice secundare din municipiu

joi, 23 august 2012

• Până în anul 2017,

CET Govora şi Primăria Râmnicului vor reabilita reţelele termice secundare din municipiu

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat devizul general şi indicatorii tehnico-economici cuprinşi în studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţii “Reabilitarea reţelelor termice secundare din municipiul Râmnicu Vâlcea”, la care beneficiar final va fi societatea CET Govora. Proiectul are o valoare de circa 90 milioane de lei (21,76 milioane de euro), iar finalizarea întregului obiectiv de investiţii este prevăzută pentru anul 2017. În urmă cu patru ani, tot Consiliului Local a aprobat un alt studiu de fezabilitate pentru modernizarea sistemului de producere a apei fierbinţi, transportul şi distribuţia căldurii şi reţeaua secundară din municipiul Râmnicu Vâlcea, la valoarea de 78,38 milioane de lei (21,18 milioane de euro, la cursul de schimb de atunci). Scopul actualizării în 2012 a studiului de fezabilitate a fost stabilirea investiţiilor necesare reabilitării sistemului de reţele termice secundare în ansamblu şi respectiv pentru reabilitarea reţelelor secundare prioritare pentru perioada 2012-2015, fapt ce a impus necesitatea aprobării acestuia de către Consiliul Local al muncipiului Râmnicu Vâlcea şi obţinerea de fonduri necesare de la bugetul de stat, prin programul “Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”.

Reţeaua de distribuţie are o lungime totală de 70 kilometri de canal termic

Potrivit studiului de fezabilitate realizat de societatea ATH Energ SRL Bucureşti, sistemul centralizat de alimentare cu căldură a municipiului Râmnicu Vâlcea se compune din următoarele subansamble principale: o sursă de producere centralizată a căldurii, reprezentată de centrala de cogenerare CET Govora; sistemul de reţele primare (RTP), care cuprinde ansamblul reţelelor de transport a căldurii, sub formă de apă fierbinte, de la CET Govora la diversele puncte termice cu caracter urban sau terţiar din cadrul municipiului Râmnicu Vâlcea (reţeaua termică primară de apă fierbinte însumează circa 30,2 kilometri de traseu, din care 17,9 subteran şi 12,3 km suprateran); punctele termice (actualul sistem de termoficare al municipiului Râmnicu Vâlcea cuprinde 39 de puncte termice concesionate de CET Govora ca operator şi puncte termice proprii altor consumatori, case particulare, instituţii publice, agenţi economici racordaţi la reţeaua de transport apă fierbinte); sistemul de reţele termice secundare (RTS) pentru distribuţia căldurii de la punctele termice la consumatorii de căldură pentru încălzire şi apă caldă de consum (este compus dintr-un sistem bitubular închis pentru alimentarea cu căldură a consumatorilor de încălzire şi prin sistemul monotubular deschis cu conductă de recirculare, pentru alimentarea consumatorilor de apă caldă de consum); instalaţiile interioare de alimentare cu căldură a consumatorilor.

Acestea din urmă reprezintă ansamblul instalaţiilor interioare de distribuţie a căldurii - reţele termice interioare - şi al aparatelor de încălzire, din interiorul clădirilor consumatorilor. “Reţelele de distribuţie sunt sisteme arborescente, având o lungime totală de peste 70 kilometri de canal termic. Reţelele de distribuţie sunt constituite din trei conducte - încălzire tur-retur şi apă caldă de consum. Conductele de distribuţie au fost reabilitate în proporţie de 24,5%, dintre care 22,5% în sistem preizolat cu fir de detectare a umidităţii şi 2% în sistem clasic. Restul conductelor sunt clasice, amplasate subteran, în canale nevizitabile. Principalele probleme care afectează funcţionarea reţelelor de distribuţie care încă nu au fost reabilitate sunt următoarele: conductele sunt afectate de coroziune, fisurile conduc la pierderi importante de agent termic; porţiunile neizolate de conductă şi izolaţia necorespunzătoare (umedă şi tasată) cauzează pierderi mari de căldură şi corodarea părţii exterioare a conductelor; canalele termice sunt parţial inundate, apa provenită din avarii sau infiltraţii nefiind evacuată la canalizare; conductele de recirculare a apei calde de consum sunt inexistente sau scoase din funcţiune. În consecinţă, peste 50 de kilometri de conductă simplă sunt reabilitaţi şi modernizaţi respectiv 17 kilometri canal termic din totalul de 70 kilometri, diferenţa de 53 km canal termic trebuind reabilitată şi modernizată”, se specifică printre altele în raportul tehnic elaborat de SC ATH Energ SRL.

Există pierderi energetice mari în sistemul de transport şi distribuţie

Obiectivele urmărite de Primăria Râmnicului şi CET Govora în cadrul acestui proiect sunt reducerea pierderilor actuale de căldură, din reţelele termice secundare şi asigurarea livrării agentului termic la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi de consumatori. Acestea fac parte dintr-un ansamblu de angajamente şi obiective stabilite în Tratatul de aderare a României la UE în ceea ce priveşte conformarea cu obligaţiile de mediu, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea eficienţei energetice, creşterea ponderii surselor regenerabile şi alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate. În acest scop, în anul 2008 s-a elaborat strategia de alimentare cu energie termică a municipiului Râmnicu Vâlcea reactualizată şi aprobată prin HCL nr. 141/2010, iar în anul 2009 s-a elaborat un master-plan pentru reabilitarea sistemului de încălzire centralizată în municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv producţia, transportul şi distribuţia de energie termică către consumatori, pe o perioadă de 20 ani în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice. Atât în cadrul strategiei cât şi în cadrul master-planului, s-a făcut analiza tehnică, economică şi de mediu a sistemului de termoficare existent şi s-a stabilit un program de investiţii pe termen lung. Analiza tehnică, economică şi de mediu a evidenţiat următoarele dificultăţi cu care se confruntă, în prezent sistemul de termoficare al municipiului Râmnicu Vâlcea: randamente energetice scăzute la producerea de agent termic; pierderi energetice mari în sistemul de transport şi distribuţie, circa 30% din căldura produsă în SPC; existenţa în componenţa SPC a instalaţiilor mari de ardere, care utilizează combustibili fosili, cărbune, ceea ce a condus la depăşirea normelor admise pentru toţi poluanţii; impactul negativ al acestor instalaţii mari de ardere asupra calităţii aerului din cauza inexistenţei sistemelor de reţinere a poluanţilor la sursă;

emisiile de substanţe poluante în aer provenite de la aceste instalaţiilor mari de ardere reprezintă cea mai importantă parte a emisiilor totale în zonele urbane şi au un impact negativ asupra sănătăţii umane şi mediului; imposibilitatea autorităţilor locale de a asigura finanţarea necesară realizării investiţiilor de mediu în vederea respectării termenelor de conformare angajate. Ținând seama de dificultăţile evidenţiate mai sus, prin master-plan s-a stabilit un program de investiţii pe termen lung, cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 - Axa prioritară 3. Obiectivele principale ale planului de investiţii sunt următoarele: limitarea emisiilor de poluanţi din instalaţiile mari de ardere; conformarea cu obiectivele politicilor şi strategiilor naţionale privitoare la furnizarea de energie; dezvoltarea unui sistem de încălzire durabil în municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice; asigurarea securităţii şi continuităţii în alimentarea cu energie termică; furnizarea căldurii la un preţ accesibil populaţiei; reducerea impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii a funcţionării actuale a sistemului de termoficare în ansamblul său. În vederea realizării angajamentelor menţionate mai sus, au fost analizate trei scenarii cu mai multe opţiuni pentru fiecare scenariu. Scenariile s-au stabilit în funcţie de gradul de centralizare a producerii căldurii, iar opţiunile fiecărui scenariu au avut în vedere diferite tehnologii de producere a căldurii. Din analiza tehnico-economică a fiecărui scenariu cu diferitele opţiuni, a rezultat ca variantă optimă, din punct de vedere tehnico-economic, alimentarea cu căldură din sistem centralizat. Investiţiile necesare pentru varianta optimă rezultată, au fost prioritizate ţinând seama de următoarele criterii: necesitatea conformării la cerinţele de mediu cuprinse în directivele UE transpuse în legislaţia din România; creşterea eficienţei energetice a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică cu costuri suportabile pentru populaţie; respectarea obiectivelor strategiilor naţionale în domeniul energie şi alimentare centralizată cu energie termică.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe