|duminică, iulie 3, 2022
  • Follow Us!

Uzinele Sodice Govora au avut anul trecut venituri de 77 milioane euro, dar pierderile au fost de 8 milioane euro 

Uzinele Sodice Govora au avut anul trecut venituri de 77 milioane euro, dar pierderile au fost de 8 milioane euro

În cursul lunii trecute, a avut loc şedinţa ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor de la societatea Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA, a doua şedinţă de acest tip din cursul anului 2012. Astfel, acţionarii polonezi de la întreprindere (ce deţin peste 92% din capitalul social) au aprobat următoarele proiecte de hotărâri: situaţiile financiare ale societăţii pe anul fiscal 2011 (bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de numerar şi notele explicative la situaţiile financiare), în baza raportului administratorilor şi a raportului auditorului financiar aferente anului 2011; situaţia pierderilor din exerciţiul financiar aferente anului trecut şi recuperarea pierderilor din profiturile exerciţiilor financiare viitoare; descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie al SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA pentru anul fiscal 2011; revocarea firmelor de audit SC Expertcont SRL Râmnicu Vâlcea şi SC Deloitte Audit SRL Bucureşti; numirea societăţii KPMG Audit SRL, ca auditor financiar al societăţii, pentru exerciţiul financiar 2012; stabilirea unei remuneraţii brute lunare pentru preşedintele Consiliului de Administraţie de la USG-CCG, Artur Janusz Osuchowski, în valoare de 1.400 euro, şi o remuneraţie brută lunară pentru ceilalţi membri ai consiliului de administraţie, în valoare de 1.300 euro, valabile pentru exerciţiul financiar 2012.

Potrivit raportului administratorilor de la SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA, în cursul anului trecut, societatea a realizat o cifră de afaceri de 293,1 milioane de lei (66,6 milioane de euro), în creştere cu 67 milioane de lei faţă de situaţia din anul 2010. În cursul anului 2011, USG-CCG a avut venituri totale de 338,3 milioane de lei (77 milioane de euro) şi pierderi de circa 35,28 milioane de lei (8 milioane de euro), cu aproape 25 milioane de lei mai puţin faţă de nivelul pierderilor din anul 2010. La data de 31 decembrie 2011, din acţionariatul întreprinderii vâlcene făceau parte societatea Ciech SA (cu o cotă de 92,92% din capitalul social), Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (cu o cotă de 0,68%), SC CET Govora SA (5,45% din capitalul social), iar restul de 0,95% din capital era deţinut de către acţionarii minoritari. La sfârşitul anului trecut, datoriile totale ale SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA au ajuns la circa 600 milioane de lei. “În 2011, se observă o diminuare semnificativă a pierderii din exploatare faţă de anul precedent, determinată în principal de majorarea veniturilor din producţia vândută, dar şi de majorarea preţurilor la produsele finite vândute. Costurile de exploatare sunt datorate, în principal, efectelor combinate ale menţinerii preţului ridicat la utilităţi şi la materii prime. Pierderea financiară a crescut semnificativ faţă de anul precedent şi se datorează, în principal, diferenţelor nefavorabile de curs valutar, determinate de fluctuaţiile leului în raport cu monedele internaţionale şi dobânzile la creditele contractate de societate. Anul trecut, SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA a realizat o cantitate de peste 260.000 de tone de sodă calcinată grea (61,5% din total), circa 130.00 de tone sodă calcinată uşoară (33% din total) şi 22.300 de tone de silicat de sodiu (5,2%)”, se menţionează în raportul administratorilor de la SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA. În anii următori, societatea are ca obiectiv creşterea cotei de piaţă bazându-se pe portofoliul de produse actual (prin creşterea treptată a capacităţii de producţie a societăţii ca şi urmare a transferului de know-how de la societatea mamă) şi în principal prin intrarea pe noi pieţe, ca parte integrantă a strategiei Grupului Ciech. USG-CCG va proceda la adaptarea mixului de marketing la contextul local dar în deplină concordanţă cu strategia de ansamblu a Grupului Ciech cu următoarele obiective: finalizarea comenzilor la termenele prevăzute în contracte, respectând condiţiile de calitate şi protecţia mediului; stabilirea unui raport preţ-calitate atractiv pentru segmentul actual de clienţi ca şi extinderea acestui segment către pieţe adiacente zonei în care se află societatea şi către care livrările se pot efectua pe cale terestră; menţinerea competitivităţii preţurilor care să permită stabilirea unor raporturi contractuale stabile şi pe termen lung cu clienţii actuali; continuitatea procesului de retehnologizare şi modernizare a societăţii în vederea reducerii costurilor şi creşterii productivităţii; dezvoltarea unor efecte de sinergie în privinţa promovării produselor şi utilizarea beneficiilor care derivă din puternica reputaţie regională şi internaţională a numelui de marcă pentru produsele sodice ale societăţii mamă.

(Petre Coman)

Leave a Response