|marți, iulie 5, 2022
  • Follow Us!

Populaţia Râmnicului plăteşte un preţ de facturare al energiei termice de 160,83 lei/Gcal 

• Din data de 1 iulie,

Populaţia Râmnicului plăteşte un preţ de facturare al energiei termice de 160,83 lei/Gcal

Vineri, 29 iunie 2012, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat ca, începând din 1 iulie, noul preţ de producere, transport şi distribuţie a energiei termice produsă de CET Govora în sistem centralizat şi destinată agenţilor economici să fie la nivelul de 188,67 lei/Gcal. De asemenea, tot începând cu data de 1 iulie 2012, preţul plătit de populaţia Râmnicului este de 233,95 lei/Gcal, conform Deciziei ANRE nr. 3335/29 noiembrie 2011 şi a avizului ANRSC din data de 3 februarie 2012. Tot Consiliul Local a aprobat preţul local al energiei termice facturată populaţiei la nivelul de 129,70 lei/Gcal (fără TVA). Astfel, diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei de 233,95 lei/Gcal şi preţul de facturare al energiei termice către populaţie de 160,83 lei/Gcal (inclusiv TVA), în cuantum de 73,12 lei/Gcal, este asigurată, începând cu data de 1 iulie 2012, din bugetul local al municipiului.

Prin hotărârea nr. 286/31 octombrie 2011, consiliul local a aprobat preţul de producere, transport şi distribuţie al energiei termice în cuantum de 219,35 lei/Gcal, menţinerea preţului local al energiei termice facturată populaţiei la valoarea de 138,73 lei/Gcal, aşa cum a fost aprobat prin hotărârea nr. 378/23 decembrie 2010, precum şi nivelul subvenţiei de 80,62 lei, asigurată din bugetul local al municipiului, începând cu data de 1 noiembrie 2011. În luna februarie, CET Govora a solicitat Primăriei Râmnicului ajustarea preţului pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Râmnicu Vâlcea, prin majorarea acestuia la valoarea de 188,67 lei/Gcal (98,92 lei/Gcal preţul de producere, la care se adaugă 89,75 lei/Gcal, tarife pentru transportul şi distribuţia energiei termice), respectiv 233,95 lei/Gcal inclusiv TVA. De asemenea, Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de beneficiar al proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, a solicitat Primăriei Râmnicului dovada creşterii preţului local de facturare a energiei termice, ca urmare a adreselor transmise de AM POS Mediu, prin care aceasta a precizat că se impune respectarea prevederilor contractului de finanţare, pentru a evita neacordarea prefinanţării, precum şi sistarea rambursărilor aferente proiectului mai sus menţionat. Precizăm că, în conformitate cu prevederile din contractul de finanţare, beneficiarul se obligă să prezinte la AM POS Mediu dovezile privind creşterea preţului local de referinţă (tarif de facturare), conform planului de creştere al tarifelor de facturare, inclus în cererea de finanţare.

“Întrucât până la această dată nu a fost supusă aprobării Consiliului Local nici ajustarea preţului pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Râmnicu Vâlcea conform Deciziei ANRE nr. 3335/29 decembrie 2011 şi avizului ANRSC din 3 februarie 2012 şi nici majorarea preţului de facturare către populaţie a energiei termice, pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de Finanţare nr. 3986/LB/17 august 2011, modificat şi completat prin actul adiţional nr. 1 din mai 2012 (semnat atât de Consiliul Judeţean Vâlcea ca beneficiar al finanţării, cât şi de Primăria Râmnicului, ca reprezentant al ţintelor proiectului, populaţia municipiului) se impune adoptarea de urgenţă a unei hotărâri a Consiliului Local în acest sens. Menţionăm că, din raportul ad-hoc privind condiţionalitatea de creştere a tarifelor conform anexei 1.4 din contractul de finanţare a proiectului ┬½Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice┬╗, întocmit de către Asistenţa Tehnică pentru managementul proiectului, rezultă că preţul de facturare la populaţie al energiei termice, începând cu data de 1 iulie 2012, este de 129,7 lei/Gcal (fără TVA), reprezentând preţul local de referinţă de 124,43 lei/Gcal (exclusiv TVA) prevăzut în Anexa 1.4, ajustat cu inflaţia pentru perioada ianuarie 2011-iulie 2012, respectiv cu indicele de 4,2%”, a menţionat Maria Feroiu, directorul Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Servicii Publice din cadrul Primăriei Râmnicului.

(Petre Coman)

Leave a Response