|luni, iunie 27, 2022
  • Follow Us!

Miercuri, 25 iulie a.c., termen de plată pentru veniturile din închirierea de camere în scop turistic 

Miercuri, 25 iulie a.c., termen de plată pentru veniturile din închirierea de camere în scop turistic

• articolul de mai jos, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor, persoane fizice care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, principalele obligaţii fiscale.

 Obligaţie
Contribuabilii persoane fizice care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală având o capacitate de cazare între una şi 5 camere inclusiv, datorează un impozit pe venit stabilit ca normă anuală de venit.
Normele de venit anual pentru închirierea de camere în scop turistic situate în locuinţele proprietate personală pentru categoriile de localităţi din judeţul Vâlcea sunt diferenţiate astfel:
a) staţiuni turistice de interes naţional: Băile-Govora, Băile-Olăneşti şi Călimăneşti-Căciulata, norma de venit este de 7.200 lei/an/cameră;
b) pentru celelalte localităţi din judeţ, norma de venit este de 5.000 lei/an/cameră.
 
Documentaţie
Contribuabilii care desfăşoară activităţi de închiriere de camere în scop turistic, vor depune la organul fiscal competent formularul 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit” şi vor completa anexa la declaraţie “Fişa capacităţii de cazare” cu informaţiile necesare în vederea stabilirii impozitului anual datorat, până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate şi în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.
Important! Contribuabilii care au depus declaraţii de venit estimat în lunile noiembrie şi decembrie au obligaţia să depună formularul 200 până la 25 mai a anului următor, celui de realizare a venitului.
 
Termene de plată
Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final. Impozitul se virează la bugetul de stat în două tranşe egale: 50% până la 25 iulie inclusiv şi 25 noiembrie inclusiv.
 
Ajustarea normelor
Normele de venit anuale pentru categoriile de localităţi menţionate, se ajustează prin diminuare, astfel:
– pentru locuinţele situate în mediul rural cu 10%;
– pentru camerele de locuit situate în construcţii din lemn, cu 5%;
– camerele care nu sunt dotate cu instalaţie de apă, canalizare şi de încălzire proprii sau comune, cu 10%;
– pentru camerele care nu sunt dotate cu instalaţii sanitare proprii, cu 20%;
– pentru camere care au suprafaţa mai mică de 10 mp, cu 5%;
 – pentru camere care au mai mult de două locuri de cazare, cu 5%.
Coeficienţii de corecţie stabiliţi corespunzător criteriilor şi situaţiilor concrete ale fiecărui contribuabil nu pot să diminueze cu mai mult de 30% normele de venit anuale stabilite.
Norma anuală de venit se reduce proporţional astfel încât să reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată, ţinând cont de data la care au intervenit următoarele situaţii:
– începerea realizării de venituri din închirierea în scop turistic;
– încetarea realizării de venituri din închirierea în scop turistic;
– întreruperile temporare datorate unor accidente, spitalizării şi altor cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, dovedite cu documente justificative.
În cazul în care în cursul anului, contribuabilii care desfăşoară activităţi de închiriere de camere în scop turistic situate în locuinţe proprietate personală depăşesc capacitatea de cazare de 5 camere, au obligaţia ca în termen de 15 zile de la producerea evenimentului să depună formularul 220 pentru determinarea venitului în sistem real.
Marţi, 10 iulie a.c., termen pentru unele obligaţii fiscale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că până, marţi, 10 iulie a.c. inclusiv, trebuie depuse la Fisc, după caz:
– Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 2.296/2007;
– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;
– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;
– Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna/trimestrul calendaristic, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA Reglementare: art. 152, alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 53/2012.

Leave a Response