|miercuri, iulie 6, 2022
  • Follow Us!

Emilian Frâncu, dispus să dea 15.000 euro pentru un audit extern la Primăria Râmnicului 

Emilian Frâncu, dispus să dea 15.000 euro pentru un audit extern la Primăria Râmnicului

La propunerea primarului Emilian Frâncu, consilierii locali au aprobat săptămâna trecută angajarea unor cheltuieli de circa 15.000 euro pentru realizarea unui audit extern la Primăria Râmnicului. Acest audit se va referi strict la perioada fostului primar Romeo Rădulescu şi va avea următoarele “obiective”: verificarea respectării prevederilor legale privind fundamentarea, achiziţionarea, derularea lucrărilor de investiţii şi prestări servicii; respectarea prevederilor legale privind inventarierea patrimoniului; respectarea cadrului legal privind achiziţiile publice; stabilirea sumelor prescrise atât la clienţi, cât şi impozite şi taxe existente în sold la data de 30 iunie 2012; modul de derulare şi implementare a tuturor proiectelor cu finanţare externă pe perioada anilor 2011-2012. Perioada supusă auditării va fi 1 ianurie 2011 – 30 iunie 2012, iar achiziţia acestui serviciu public de audit extern se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Trebuie să mai spunem că pentru finanţarea serviciului public de audit extern urmează ca Direcţia Economico-Financiară din cadrul Primăriei Râmnicului să propună, prin rectificare bugetară, repartizarea de credite bugetare pentru această destinaţie. Concluziile activităţii desfăşurate vor fi aduse la cunoştinţa Consiliului Local.

Tot consilierii locali au aprobat contul de execuţie ai bugetului local şi a sumelor derulate în afara bugetului (Fond IID şi reabilitare termică a clădirilor de locuit) pentru semestrul I al anului 2012. Astfel, s-a aprobat execuţia bugetului local pe primele şase luni ale acestui an, cu o valoare de 121,82 milioane de lei (la partea de venituri) şi 102,7 milioane de lei (la partea de cheltuieli), rezultând un excedent în sumă de 19,1 milioane de lei. De asemenea, s-a aprobat execuţia bugetului “Reabilitarea termică a clădirilor de locuit” pe semestrul I al anului 2012, cu o valoare de circa 2 milioane de lei (la partea de venituri) şi 1,67 milioane de lei (la partea de cheltuieli), rezultând un sold în sumă de 304.000 lei. În semestul I, valoarea bugetului Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare a fost de 4,3 milioane de lei – la partea de venituri, şi 2,53 milioane de lei – la partea de cheltuieli, rezultând un sold în sumă de 1,58 milioane de lei.

(P.C.)

Leave a Response