|duminică, iulie 3, 2022
  • Follow Us!

Daniel Muşat a depus jurământul de învestitură ca primar al comunei Milcoiu 

Daniel Muşat a depus jurământul de învestitură ca primar al comunei Milcoiu

Sâmbătă, 30 iunie 2012, a avut loc învestitura pentru un nou mandat a lui Daniel Muşat ca primar al comunei Milcoiu. “Am speranţa că în următorii patru ani voi reuşi să realizez o mare parte din investiţiile de care comuna are nevoie. Îi asigur pe toţi că, aşa după cum am promis, voi fi primarul tuturor cetăţenilor comunei şi le voi fi mereu aproape. Pentru mine ca edil toate cele 23 de puncte din programul platformei sunt prioritare. Voi începe cu asfaltarea drumului comunal 27 Milcoiu-Izbăşeşti pe o distanţă de 2 Km. În satele Tepsenari, Căzăneşti, Ciuteşti şi Suricaru va fi extinsă reţeaua de alimentare cu apă. Am reuşit să reabilităm dispensarul şi farmacia. Încă lucrăm la podul de la pârâul Sasca. Investiţiile vor continua cu asfaltările şi rigolele care au fost începute, deasemenea toate celelalte lucrări pe care le- am promis vor fi demarate pentru că aici lociesc foarte mulţi oameni buni, care merită tot ceea ce este mai bun. Regret că mai există persoane care îşi abandonează speranţele, ţara, alţii cred că se pot salva abandonând credinţa, copii, bătrânii şi învăţământul. Am arătat ori de câte ori am avut ocazia că solidaritatea umană este un element moral care ne modelează viaţa de zi cu zi şi care, iată ne- a adus prin votul responsabil al cetăţenilor la o stabilitate politică şi ne ne v-a duce cu certitudine şi la una investiţională constantă”, a precizat Daniel Muşat.

Din platforma program pentru următorii 4 ani spicuim doar câteva: finalizarea extinderii sistemului de alimentare cu apa 3,7 km reţea în satul Tepsenari; extinderea sistemului de alimentare cu apă şi în satele Căzăneşti, Ciuteşti şi Suricau; înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în satele Milcoiu, Căzăneşti şi Tepsenari; finalizarea asfaltării drumului comunal 27 Milcoiu- Izbăşeşti pe o distanţă de 2 km; asfaltarea tuturor străzilor şi drumurilor comunale care sunt cuprinse în proiectul de “modernizare drumuri de interes local”; întreţinerea tuturor drumurilor comunale, a străzilor şi a uliţelor prin pietruirea acestora; reabilitarea şcolilor din comuna Milcoiu prin schimbarea învelitorilor şi igienizarea acestora; reabilitare de podeţe pe Valea Comanca pe drumul principal şi în satul Căzăneşti; extindere reţea electrică la plantaţia de măr şi continuarea extinderii de iluminat public până la podul peste râul Topolog; executarea unui sistem de irigaţii la plantaţia de măr şi executarea unei adăpostori pentru vite; ducerea la finalizare a proiectului depus spre finanţare “Consolidare strada Releului” în satul Milcoiu Deal; ducerea la îndeplinire a proiectului “Construire cămin cultural”, în comuna Milcoiu pentru susţinerea şi promovarea evenimentelor locale; sprijinirea tuturor Parohiilor din comună prin susţinerea financiară în refacerea lucrărilor necesare; înfiinţarea unei asociaţii a comunelor pentru promovarea turismului rural în comuna Milcoiu; atragerea investitorilor străini pentru implementarea de proiecte în comuna Milcoiu şi crearea de noi locuri de muncă; înfiinţarea de locuri de joacă pentru copii din comună în satele Ciuteşti şi Izbăşeşti; construire de baze sportive în satele Ciuteşti şi Tepşenari; înfiinţarea asociaţiei crescătorilor de animale la standarde europene şi implementarea unui schimb de experienţă cu alte judeţe din ţară; optimizarea condiţiilor pentru sprijinirea activităţilor rentabile în zootehnie şi agricultură; oferirea de consultanţă specializată pentru întreprinzătorii agricoli; exploatarea cadrului natural, turistic şi istoric; finalizarea lucrărilor de modernizare la dispensarul uman din comună şi înfiinţarea unui centru de permanenţă; oferirea de consultanţă specializată pentru întreprinzătorii agricoli.

Leave a Response