|marți, iulie 5, 2022
  • Follow Us!

Consilierii locali îşi vor împărţi “ciolanul” din firmele şi instituţiile subordonate primăriei 

• În cadrul primei şedinţe ordinare,

Consilierii locali îşi vor împărţi “ciolanul” din firmele şi instituţiile subordonate primăriei

Joi, 12 iulie 2012, este programată prima şedinţă ordinară a noului Consiliu Local al municipiului Râmnicu Vâlcea după validare, şedinţă care are pe ordinea de zi 24 de proiecte de hotărâri, plus punctul “Diverse”. Concret, se vor discuta şi aproba următoarele propuneri: modificare PUD “Mansardare pod la imobil locuinţe”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2007, strada Henri Coandă, nr. 19A, investitor Popescu Ciprian; modificare PUD “Imobil locuinţe, strada Nicolae Titulescu, nr. 12A”, investitor Dan Ion, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 30 aprilie 2010; realizarea unui acces carosabil din bulevardul Dem Rădulescu, proprietar Staicu Sabina; aprobarea contului de execuţie al bugetului local şi a sumelor derulate în afara bugetului (Fond IID şi reabilitare termică a clădirilor de locuit) pentru semestrul I al anului 2012; aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie “Proiectare şi execuţie amenajări scări de incendiu la câteva unităţi de învăţământ din municipiul Râmnicu Vâlcea (Grădiniţa nr. 14, Școala nr.13, Grădiniţa Sud, Școala Take lonescu, Grădiniţa Nord I şi Liceul de Artă)”; desemnarea unui membru al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Apavil SA; desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Centrul de Afaceri Flandra SA; desemnarea membrilor Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC ETA SA;

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 221/2010 referitoare la desemnarea membrilor Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Pieţe Prest SA şi aprobarea contractului cadru de reprezentare; desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Centrului Naţional de Excelenţă pentru handbal feminin; desemnarea unui reprezentant al Municipiului Râmnicu Vâlcea în Asociaţia “Club Sportiv Municipal”; desemnarea unui viceprimar în comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; desemnarea membrilor Consiliului Local în comisia de atestare a administratorilor de imobile; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 212/60/2008, referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia socială de analiză a solicitărilor de atribuire a locuinţelor sociale; modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2011; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 196 din 20 iulie 2010, referitoare la desemnarea membrilor Comitetului Energetic din cadrul Primăriei Râmnicului; înfiinţarea la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea a Grupului de lucru local (GLL) pentru incluziunea socială a romilor; desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Râmnicu Vâlcea; împuternicirea viceprimarului Gheorghe loniţă, ca reprezentant legal al Consiliului Local, pentru semnarea tuturor documentelor necesare elaborării şi implementării proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/135/2004, referitoare la procedura de avizare a programului de funcţionare a agenţilor economici; modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; modificarea statului de funcţii al Direcţiei Protecţie Socială; organizarea unor manifestări dedicate aniversării Zilei Imnului Naţional.

Leave a Response