|marți, septembrie 28, 2021
  • Follow Us!

USL a început să facă epurări politice şi la Comisia pentru Protecţia Copilului 

• Democrat-liberala Roxana Radu, înlocuită cu Antonie Ceauşu

USL a început să facă epurări politice şi la Comisia pentru Protecţia Copilului

La sfârşitul lunii trecute, consilierii judeţeni din partea USL au aprobat propunerea preşedintelui Ion Cîlea de excludere a doamnei Roxana Radu din funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea, după ce conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) a decis să o demită din fotoliul de director adjunct al instituţiei. Motivul acestor decizii aberante şi cu substrat politic este foarte simplu: Roxana Radu face parte din PDL, iar înlocuitorul ei în toate funcţiile – Antonie Ceauşu – este susţinut de USL şi de Ion Cîlea.

Prin Dispoziţia 319/12 mai 2012, Nicolae Badea, directorul executiv al DGASPC Vâlcea, a decis ca Roxana Radu să fie mutată definitiv pe funcţia publică de conducere în cadrul Serviciului de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi din cadrul aparatului propriu. În noul post, Roxana Radu are un salariu de bază de 2.276 lei şi un spor de condiţii vătămătoare de 10%. Comisia pentru Protecţia Copilului este un organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Vâlcea, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi are următoarea componenţă: preşedinte – secretarul judeţului; vicepreşedinte – directorul executiv al direcţiei generale de asistenţă socială; un medic specialist pediatru, desemnat de direcţia de sănătate publică judeţeană; un psihopedagog cu experienţă în educaţia specială, desemnat de inspectoratul şcolar judeţean; un reprezentant al inspectoratului teritorial de poliţie; reprezentantul agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială; un reprezentant al organismelor private acreditate, propus de secretarul judeţului. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 20 din 14 ianuarie 2005, a fost reorganizată Comisia pentru Protecţia Copilului Vâlcea, a cărei componenţă a fost ulterior modificată şi completată.

“Potrivit prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004, vicepreşedinte al comisiei este directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, care poate delega atribuţiile ce îi revin directorului executiv adjunct care coordonează activitatea de protecţie a drepturilor copilului. În conformitate cu aceste dispoziţii legale, în 2005, Roxana Radu a fost numită în calitatea de vicepreşedinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea. Consiliului Judeţean Vâlcea, prin Hotărârea nr. 50 din 13 aprilie 2012, a aprobat organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea. Potrivit acestui act administrativ şi în conformitate cu prevederile din regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, directorul executiv este ajutat de doi directori executivi adjuncţi, dintre care unul coordonează activitatea din domeniul economic şi administrativ, iar unul coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte. Prin Dispoziţia Directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea nr. 319 din 12 mai 2012, începând cu data de 14 mai 2012, Roxana Radu, director executiv adjunct, a fost mutată definitiv pe funcţia publică de conducere de Șef Serviciu de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi. Având în vedere aceste aspecte, precum şi noua structură organizatorică, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, prin adresa nr. 18454 din 9 mai 2012, a propus ca Antonie Ceauşu, director executiv adjunct (în domeniul protecţiei drepturilor copilului), să fie desemnat vicepreşedinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea”, a încercat să explice Ion Cîlea.

(Petre Coman)

Leave a Response