|sâmbătă, septembrie 25, 2021
  • Follow Us!

Social-democratul Ion Curelaru pozează în om sărac şi cinstit, dar are averi impresionante 

• În oraşul Bălceşti,

Social-democratul Ion Curelaru pozează în om sărac şi cinstit, dar are averi impresionante

Nicu Trandafir

Mult prea învechitul în mentalităţi şi mult prea bătrânul primar din Bălceşti, Ion Curelaru (PSD), îşi doreşte cu ardoare un nou mandat în fruntea administraţiei publice locale, deşi “realizările” din ultimii ani nu-l recomandă să redevină primar. În timpul actualului primar Ion Curelaru a fost închis Spitalul orăşenesc din Bălceşti, iar mizeria, lipsa unei infrastructuri edilitare şi câinii vagabonzi fac parte din “peisajul” creat în ultima perioadă de acelaşi Ion Curelaru. Asta n-ar fi nimic în comparaţie cu averea acumulată de jupân Curelaru de când taie frunze la câini prin Primăria Bălceşti, în contradicţie totală cu sărăcia lucie a locuitorilor. Chiar dacă nu există un site oficial al Primăriei Bălceşti (unde să fie postate declaraţiile de avere şi interese, aşa cum cere legea), am aflat totuşi ce conţine declaraţia de avere a primarului Ion Curelaru. Acesta are în proprietate patru terenuri (două agricole, unul intravilan şi o pădure), în suprafaţă totală de peste 13 hectare. De asemenea, Ion Curelaru mai are următoarele averi: două vile în Bălceşti în suprafaţă de 200 mp, depozite şi conturi bancare de aproape 1 miliard de lei vechi la trei bănci, iar într-un singur an a câştigat, împreună cu soţia, peste 500 milioane de lei vechi.
În plus, un locuitor din Bălceşti şi-a exprimat recent nemulţumirea de cum “gestionează” primarul Ion Curelaru problema transportului elevilor: “Domnule primar, cunoaşteţi situaţia elevilor din clasele V-VIII, care fac naveta cu microbuzele, care le sunt condiţiile de transport după terminarea cursurilor? De ce nu se respectă programul de transport al elevilor şi sunt luaţi în bătaie de joc, aşteptând precum aurolacii în gară? De ce microbuzele pentru transportul elevilor sunt folosite şi în scopul transportului celor de liceu şi a altor persoane în timpul transportului către şcoală a celor din clasele V-VIII? Este normal ca un elev care face naveta cu microbuzul şcolii să piardă două ore aşteptând acest mijloc de transport? Când mai învaţă copii, dacă ei săracii îşi pierd timpul aiurea! Ne întrebăm că de ce se apucă copii de fumat şi droguri. Păi se apucă, domnule primar Curelaru, că elevul în loc să ajungă acasă după cursuri ┬½freacă motanu┬╗ prin Bălceşti şi de plictiseală şi nervi se apucă să tragă pe nas. Încercaţi totuşi să-i ajutaţi înainte de a veni posturile de televiziune să-i filmeze şi bineînţeles să vă strice imaginea dumneavoastră de primar”.

Ion Curelaru a creat prejudicii de 5 miliarde lei Primăriei Bălceşti

Pe lângă toate aceste “fapte de vitejie”, Curtea de Conturi a găsit mai multe nereguli la primăria condusă de social-democratul Ion Curelaru. Astfel, abaterile financiar-contabile şi prejudiciile create de Curelaru s-au ridicat la suma totală aproape 5 miliarde de lei vechi. Dintre aceste abateri amintim doar câteva: neurmărirea şi neîncasarea în cuantumul şi la termenele legal stabilite a veniturilor din concesiuni si închirieri; pentru vânzarea cabinetelor medicale cu plata în rate pe termen de cinci ani, în sumă de 58.649 lei nu s-au respectat prevederile legale privind vânzarea cu plata în rate a acestora în sensul că nu s-a constituit ipotecă în favoarea unităţii administrativ teritoriale; nerespectarea prevederilor legale în efectuarea cheltuielilor materiale, respectiv la lucrările de reparaţii curente s-au efectuat plăţi fără documente justificative reprezentând cantităţi mai mari în situaţiile de lucrări faţă de cele puse în operă; nerespectarea prevederilor legale în efectuarea cheltuielilor materiale, respectiv la lucrările de reparaţii curente au fost acceptate la plată situaţii de lucrări cu preţuri la materiale, mai mari decât cele reale, justificate de furnizor cu facturi de aprovizionare; nerespectarea prevederilor legale privind efectuarea cheltuielilor de personal, prin plata de sporuri pentru condiţii deosebite de muncă, fără avize legale de încadrare a locurilor de muncă în categoria celor cu condiţii grele; nu s-a înregistrat în evidenţa contabilă garanţia de bună execuţie pentru obiectivele de investiţii realizate în anul 2010 (3,5 miliarde lei vechi); neefectuarea anchetei sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie, conform dispoziţiilor primarului la un număr de 39 de cazuri de alocaţie complementară şi la 5 cazuri de alocaţie de sprijin pentru familiile monoparentale, necompletarea dosarelor de alocaţie complementară cu adeverinţe care să ateste frecventarea cursurilor şcolare de către copiii elevi care primesc alocaţii; nerespectarea dispoziţiilor legale privind stabilirea şi virarea în cuantumul cuvenit a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă ajutoarelor sociale achitate in 2010, respectiv utilizarea procentului de 5,5% faţă de 6,5% stabilit de actele normative în vigoare la acea dată.

Măsurile dispuse şi recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea la Primăria Bălceşti au fost următoarele: constituirea ipotecilor pentru contractele de vânzare spaţii medicale, conform cărora suma de 58.649 lei a fost eşalonată la plată pe o perioadă de 5 ani; stabilirea întregii întinderi a prejudiciului estimat în sumă de 3.343 lei (3.164 lei cheltuială nelegală şi 178 lei beneficii nerealizate), a persoanelor răspunzătoare şi recuperarea operativă a acestuia, la lucrarea “Drum de acces Sala de Sport”; stabilirea întregii întinderi a prejudiciului estimat în sumă de 2.301 lei (2.172 lei cheltuială nelegală plus 129 lei, beneficii nerealizate), a persoanelor răspunzătoare şi recuperarea operativă a acestuia, la lucrarea de modernizare “Reabilitare scară, acces principal sediu şi alei aferente”; stabilirea întregii întinderi a prejudiciului estimat în sumă totală de 33.780 lei, din care drepturi necuvenite brute acordate personalului contractual şi funcţionarilor publici în sumă de 26.494 lei şi obligaţii de plată datorate de angajator către bugetele publice în sumă de 7.286 lei, a persoanelor răspunzătoare şi recuperarea operativă a acestuia; determinarea întregii obligaţii către bugetul asigurărilor sociale de sănătate stabilită ca urmare a utilizării în calcule a unui procent mai mic decât cel legal stabilit, sumă estimată în timpul misiunii de audit la valoarea de 337 lei, a accesoriilor aferente, în sumă estimată de 80 lei, calculate la zi, virarea acestora la bugetul de destinaţie precum şi luarea măsurilor de stabilire a întinderii şi de recuperare de la persoanele răspunzătoare a contravalorii accesoriilor; respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la alocaţiile complementare şi pentru familiile monoparentale în sensul dispunerii şi efectuării anchetelor sociale la termenele legale, completarea dosarelor cu documentele privind frecventarea cursurilor de către copiii de vârstă şcolară şi clarificarea veniturilor din acele dosare în care există sentinţe judecătoreşti privind plata unor alocaţii de întreţinere de către unul dintre părinţi în favoarea celuilalt părinte; luarea măsurilor de organizare şi implementare a tuturor etapelor controlului intern cu privire la: stabilirea indicatorilor de performanţă pentru activităţile desfăşurate în entitate în vederea monitorizării eficacităţii şi atingerii obiectivelor; elaborarea unui program de dezvoltare a sistemului de control intern pe fiecare compartiment din entitate, ţinând cont de particularităţile cadrului legal, organizaţional, de personal, de finanţare şi de alte elemente specifice, precum şi de standardele de control intern; elaborarea unei proceduri privind managementul riscurilor la nivelul ordonatorului de credite şi întocmirea Registrului riscurilor; elaborarea de reguli interne privind accesul persoanelor la active şi informaţii; elaborarea de proceduri de raportare a încălcărilor Codului Etic.

Leave a Response