|sâmbătă, septembrie 25, 2021
  • Follow Us!

Ing. Nicolae Voicescu, omul potrivit la locul potrivit numit: Primăria comunei Fârtăţeşti 

• În cei 15 ani de mandat a demonstrat că se pot realiza multe lucruri

Ing. Nicolae Voicescu, omul potrivit la locul potrivit numit: Primăria comunei Fârtăţeşti

Nicolae Voicescu se poate considera un om împlinit atât din punct de vedere profesional (conduce Primăria Fârtăţeşti de aproape 15 ani), cât şi din punct de vedere familial. Ing. Nicolae Voicescu (50 de ani) a absolvit Facultatea de Mecanică TCM din Craiova, este căsătorit şi are doi copii, un băiat şi o fată. Fiul, Alin Voicescu, este absolvent al facultăţilor de Știinţe Economice, Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului şi a făcut un masterat în domeniul Finanţe-Bănci (lucrează la Compartimentul Fonduri Europene în cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea), iar fata, Adela Elena Voicescu, este studentă la Facultatea de Medicină din Sibiu, Secţia Stomatologie şi paramedic în cadrul SMURD Sibiu.
În ultimii patru ani, Nicolae Voicescu, primarul din Fârtăţeşti, a realizat multe investiţii şi proiecte care sunt foarte apreciate de către comunitatea locală: asfaltare drum Giuleşti – Dozeşti – Căţetu (lungime 11,5 km); construire Biserica Sf. Mihail şi Gavril satul Giuleştii de Sus; construire parc de odihnă şi recreere cu locuri de joacă şi spaţii de agrement în satul Rusăneşti; construire bază sportivă multifuncţională tip 2 pentru fotbal, volei, baschet şi tenis de câmp în satul Rusăneşti în curtea şcolii; demararea lucrărilor de construire a unui centru social în satul Giuleşti; asfaltare drum comunal Fârtăţeşti – Valea Ursului – Dozeşti (5,4 km); construire bază sportivă multifuncţională pentru fotbal, volei, baschet şi tenis de câmp în satul Dozeşti; achiziţionarea fostului magazin Giuleşti pentru modernizare şi transformare în cămin cultural; înfiinţarea serviciului de colectare a gunoaielor; construire reţea de canalizare (26 km); modernizare cămin cultural în satul Fârtăţeşti; înfiinţarea Farmaciei Umane în satul Fârtăţeşti; înfiinţarea Cabinetului stomatologic în satul Fârtăţeşti; înfiinţarea farmaciei veterinare în satul Fârtăţeşti; continuarerea lucrărilor de construcţie a Bisericii Sf. Mihail şi Gavril în satul Dejoi; pietruire drum sătesc ce leagă satul Fârtăţeşti cu Biserica Schit; extindere reţea de apă în satul Giuleştii de Sus; construire clădire ISU şi Evidenţa populaţiei în curtea Primăriei; extindere reţea de alimentare cu apă în satul Afânata; achiziţionarea celui de al treilea microbuz şcolar; contribuţii la modernizarea Bisericii din satul Cuci şi la gardul de împrejmuire; reînfiinţarea echipei de fotbal “Cerna Fârtăţeşti”; contribuţie la construirea clopotniţei şi gardului la Biserica din satul Căţetu; contribuţie cu materiale la reabilitarea Bisericii din satul Seciu şi construirea gardului de împrejmuire; contribuţie cu materiale la reabilitarea clopotniţei şi a construirii gardului la Biserica Sf. Gheorghe din satul Fârtăţeşti; înfiinţarea concursului spectacol între şcolile din comună numit “Cântecele Cernei” care se ţine pe data de 1 iunie; aprobarea Proiectului “Înfiinţare sistem de apă potabilă, canalizare şi epurare ape menajere pe 11 km în satele Becşani, Nisipi, Gârnicet, Dejoi şi Șotani; aprobarea construirii pistei de biciclete pe o lungime de 10 km în satele Fârtăţeşti, Giuleşti, Rusăneşti; aprobarea asfaltării a 16,2 km în satele Giuleştii de Sus, Afânata, Giuleşti (Cocorăşti), Becşani, Nisipi, Dejoi, Șotani, Fârtăţeşti (Sălişte) Cuci şi Seciu; construire acoperiş şi tâmplărie PVC cu geam termopan la dispensarul uman din satul Fârtăţeşti; elaborare proiect tehnic şi aprobarea modernizării Căminului cultural Dozeşti; modernizarea tuturor şcolilor şi grădiniţelor din comună şi dotarea cu mobilier şi centrale termice.

Se vor asfalta drumurile din 12 sate şi se va introduce apă în 5 sate

“Programul de dezvoltare locală pe perioada 2012-2016 al comunei Fârtăţeşti, susţinut de mine, cuprinde următoarele: asfaltarea drumurilor în satele Giuleştii de Sus, Afânata, Rusăneşti deal, Giuleşti-Cocorăşti, Fârtăţeşti-Sălişte, Cuci, Seciu, Becşani, Nisipi, Gârnicet, Dejoi şi Șotani; înfiinţarea de cabinete medicale în domeniile oftalmologie, ORL, obstretică-ginecologie, laborator de analize şi achiziţionarea unui ecograf; reabilitarea şi modernizarea căminelor culturale din satele Dozeşti, Giuleşti şi Dejoi; introducerea alimentării cu apă şi a canalizării în satele Becşani, Nisipi, Gârnicet, Dejoi şi Șotani; construirea de piste pentru biciclişti; amenajarea unui parc de distracţii la Școala Dozeşti; construirea unui cămin pentru bătrâni; reducerea impozitelor şi taxelor locale; înfiinţarea unui centru social pentru copii în satul Giuleşti; modernizarea terenului de fotbal din satul Dejoi; finalizarea lucrărilor de construcţie a bisericilor din satele Giuleştii de Sus şi Dejoi; achiziţionarea celui de al patrulea microbuz şcolar; asfaltarea a 8,788 km drumuri agricole la Biserica Schit, Mănăstirea Dozeşti şi Biserica Cuci; amenajarea unui parc cu locuri de joacă şi agrement în curtea şcolii din satul Dejoi; construirea unor monumente ale eroilor în satele Fârtăţeşti şi Dozeşti; înfiinţarea unui serviciu de evidenţă populaţiei pentru eliberarea cărţilor de identitate în incinta primăriei; înfiinţarea de locuri de muncă la serviciul de alimentare cu apă, canalizare, centrul social şi lucrări publice; achiziţionarea de utilaje în vederea amenajării şi întreţinerii drumurilor; acordarea de ajutoare sociale familiilor care nu au venit şi a celor cu venituri mici; acordarea de burse şcolare şi burse de merit; înfrăţirea comunei Fârtăţeşti cu localităţi din Italia, Spania şi Franţa”, a precizat recent Nicolae Voicescu, primarul comunei Fârtăţeşti.

Au început lucrările la Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale din Fârtăţeşti

Primarul Nicolae Voicescu ne-a mai declarat că în luna martie a avut loc deschiderea ofertelor depuse de firmele care au participat la licitaţia pentru construirea Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale din Fârtăţeşti, o investiţie de 400.000 de euro. “Au început deja lucrările şi sperăm ca până la toamnă să finalizăm întregul obiectiv de investiţii. De asemenea, vreau să vă spun că, în această primăvară, am demarat lucrările de asfaltare a 17 de kilometri de drumuri, finanţarea fiind asigurată în integralitate”, ne-a precizat Nicolae Voicescu. Un proiect ambiţios al primarului Nicolae Voicescu prinde contur: la Fârtăţeşti va funcţiona din toamnă un Centru Multifuncţional de Servicii Sociale, finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3. Contractul de finanţare nerambursabilă a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia în vara anului 2011. Valoarea totală a proiectului este de 1,756 milioane de lei (400.000 euro). Potrivit declaraţiilor primarului Nicolae Voicescu proiectul îşi propune reabilitarea unei clădiri situată în satul Giuleşti, echiparea şi dotarea sa pentru crearea unui nou centru multifunţional de servicii sociale care să reunească: un centru de zi a cărui misiune va fi aceea de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, un centru de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii care va avea ca scop sprijinirea şi asistarea părinţilor/potenţialilor părinţi pentru a putea face faţă dificultăţilor psihosociale care afectează relaţiile familiale. Prin voinţă şi multă muncă, primarul Nicolae Voicescu a probat că pot exista numeroase realizări în folosul cetăţenilor.
Tot primarul Nicolae Voicescu a mai adăugat că în 2011 au început lucrările de reparaţii capitale la Căminul Cultural din centrul comunei, după ce CJ Vâlcea a decis alocarea sumei de 110.000 lei. În plus, primarul comunei Fârtăţeşti este foarte mândru de beneficiile proiectului european “Sistem zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în comuna Fârtăţeşti”, după aproape doi ani de la darea în folosinţă. “Cu firma care execută acest serviciu – Grup Salubrizare Urbană – nu am avut nici un fel de probleme. Deşeurile se colectează cu ajutorul unor maşini speciale, sunt duse la staţia de colectare din Giuleşti, introduse într-o cuvă specială, presate în nişte containere ermetice, după care sunt apoi transportate la Balş unde sunt incinerate. Acolo, la staţie, este farmacie. Totul se spală cu detergent, se igienizează maşinile, cuvele, absolut tot. De aceea se numeşte şi staţie de depozitare temporară, pentru că gunoaiele nu rămân mult timp pe platformă”, ne-a mai spus primarul Nicolae Voicescu.

Leave a Response