|miercuri, septembrie 22, 2021
  • Follow Us!

Candidatul USL, Constantin Mihai, continuă să susţină că alegerile din Goleşti au fost fraudate 

• Cazul a ajuns deja la faza de recurs, la Tribunalul Vâlcea

Candidatul USL, Constantin Mihai, continuă să susţină că alegerile din Goleşti au fost fraudate

Petre Coman

Aşa cum se ştie, alegerile locale din comuna Goleşti au fost câştigate de candidatul PDL, Gheorghe Șerban, la trei voturi diferenţă în faţa contracandidatului de la USL, Constantin Mihai, însă învinşii din această confruntare electorală consideră că alegerile au fost fraudate. În acest sens, conducerea PSD Vâlcea şi Constantin Mihai au făcut contestaţii la Biroul Electoral Judeţean Vâlcea, la BEC, cazul ajungând acum pe rolul instanţelor de judecată. Potrivit preşedintelui PSD Vâlcea, Ion Cîlea, “la Secţia de votare nr. 1 Popeşti, în urma formulării întâmpinării de către mine, s-a dispus renumărarea voturilor, ajungându-se la 238 pentru USL şi la 236 de voturi pentru PDL. Împotriva procesului-verbal încheiat la această secţie de votare, candidatul nostru a formulat contestaţie la BEC şi s-a procedat la o altă renumărare, ajungându-se astfel la egalitate de 236 de voturi pentru cele două partide. Ulterior, s-a formulat contestaţie la BEJ Vâlcea, solicitându-se renumărarea voturilor la toate cele patru secţii, existând indicii temeinice de fraudă. Contestaţia a fost respinsă prin Hotărârea nr. 54/11 iunie 2012 a BEJ nr. 40 Vâlcea, reţinându-se în mod greşit că s-a procedat la o renumărare a voturilor la toate cele patru secţii, iar o altă renumărare nu mai este posibilă. Împotriva acestei hotărâri, s-a formulat contestaţie la Judecătoria Rm. Vâlcea, acţiune ce a format obiectul dosarului nr. 6812/288/2012 fiind respinsă pentru aceleaşi considerente. A respinge o astfel de cerere, în condiţiile în care diferenţele dintre cei doi candidaţi pentru funcţia de primar sunt de doar trei voturi, când există dovezi că buletine de vot valabile pentru subsemnatul au fost calificate drept ┬½nule┬╗, iar buletine de vot nule pentru contracandidaţi meu au fost calificate ┬½valabile┬╗, că pe listele suplimentare au votat persoane care nu îndeplineau cerinţa impusă de lege cu privire la stabilirea domiciliului în respectiva circumscripţie cu cel puţin trei luni înainte de alegeri, sau persoane cu CI expirate, nu poate fi decât un abuz. Nici în recurs, nici prin contestaţia formulată la Judecătoria Râmnicu Vâlcea (cât şi cea formulată la nivelul BEJ Vâlcea) nu s-a solicitat validarea candidatului nostru ca primar. S-a solicitat să se dispună reverificarea acestei situaţii, urmând ca ulterior să se decidă cine a câştigat alegerile pentru funcţia de primar pentru comuna Goleşti”.
Prin Hotărârea nr. 54 din 11 iunie 2012, Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 40 Vâlcea a respins contestaţia formulată de către Constantin Mihai, candidat la funcţia de primar al comunei Goleşti, împotriva Hotărârii nr. 30 din 11 iunie 2012 a BEC Goleşti, ca inadmisibilă. În cadrul contestaţiei, Constantin Mihai atrăgea atenţia asupra modului în care au fost numărate şi interpretate buletinele de vot din cele patru secţii de votare, solicitând renumărarea şi interpretarea tuturor voturilor din toate secţiile de votare de pe raza biroului electoral de circumscripţie respectiv. În motivarea contestaţiei, Constantin Mihai a arătat că în urma întâmpinărilor depuse la secţiile de votare de către reprezentanţii USL prin care s-a solicitat renumărarea voturilor declarate nule s-a procedat la renumărarea acestora, însă nu s-au interpretat corect dispoziţiile legale privind constarea nulităţii voturilor şi, în consecinţă, s-a adresat biroului electoral de circumscripţie Goleşti, care i-a admis contestaţia şi prin hotărârea nr. 30 a dispus renumărarea şi totalizarea tuturor voturilor. În urma acestei operaţiuni, s-a constatat că în favoarea sa au fost validate două voturi mai puţin şi dat fiind că diferenţa între el şi contracandidat este foarte mică, solicită o nouă renumărare a voturilor. “Analizând motivele contestaţiei în raport de susţinerile contestatorului şi dispoziţiile legale incidente în cauză, se constată că contestaţia este inadmisibilă. Astfel,conform dispoziţiilor din Legea nr. 67/2004, birourile electorale de circumscripţie au în atribuţii rezolvarea întâmpinărilor privitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile secţiilor de votare, iar potrivit dispoziţiilor art. 29 din aceeaşi lege, secţiile de votare numără voturile şi consemnează rezultatele votării. Conform acestor dispoziţii legale, birourile electorale ale secţiilor de votare desfăşoară activitatea de numărare a voturilor şi prin urmare orice cerere cu privire la această activitate se adresează birourilor secţiilor de votare pe calea unei întâmpinări, iar împotriva hotărârii birourilor secţiilor de votare se formulează contestaţie la birourile electorale de circumscripţie”, consideră conducerea BEJ Vâlcea.

Judecătoria Rm. Vâlcea a dat dreptate BEJ Vâlcea

Imediat după decizia BEJ Vâlcea, Constantin Mihai a făcut contestaţie la Judecătoria Râmnicu Vâlcea împotriva Hotărârii nr. 54/11 iunie 2012, emisă de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 40 Vâlcea. Însă, în Dosarul nr. 6812/288/2012, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a respins în data de 13 iunie contestaţia formulată de Constantin Mihai. “Candidatul USL la funcţia de primar al comunei Goleşti, a formulat întâmpinare în data de 11 iunie 2012, ora 1:15, faţă de modul de totalizare a voturilor la Secţia de votare nr. 1 Popeşti, solicitând renumărarea voturilor la funcţia de primar, a voturilor nule şi a voturilor declarate invalide, motivând că, în timpul deschiderii urnelor, au fost observate buletine de vot din alte urne de vot şi s-au creat confuzii. Întâmpinarea a fost soluţionată de Biroul Secţiei de votare nr. 1 Popeşti, concluzionându-se că, în urma verificării şi renumărării voturilor, s-au găsit aceleaşi rezultate ca cele consemnate în procesul-verbal. Împotriva soluţiei, contestatorul a formulat contestaţie la Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 35 Goleşti, care a admis contestaţia prin Hotărârea nr. 30/11 iunie 2012 şi a dispus renumărarea şi totalizarea voturilor. În urma renumărării voturilor la Secţia de votare nr. 1 Popeşti, s-a constatat că, pentru funcţia de primar, s-au găsit două voturi nule la candidatul USL, Constantin Mihai, astfel încât totalul voturilor pentru acesta este de 236 şi un vot nul pentru candidatul PRM, Gheorghe Croitoru. S-au efectuat modificări în procesul-verbal privind stabilirea rezultatului votării pentru alegerea primarului la Secţia de votare nr. 1 Popeşti, în sensul că numărul voturilor valabil exprimate pentru contestator era de 236 (238 voturi – două voturi nule), numărul de voturi valabil exprimate pentru candidatul PRM este de 11 (12 voturi – un vot nul), iar numărul voturilor nule a crescut de la 191a 22. În procesul-verbal s-a făcut vorbire despre întâmpinarea depusă de contestator. Împotriva Hotărârii nr. 30 a BEC Goleşti şi procesului-verbal nr. 31/11 iunie 2012, Constantin Mihai a formulat contestaţie, solicitând renumărarea voturilor din toate cele patru secţii de votare de pe raza comunei Goleşti, motivând că, în urma renumărării voturilor s-a constatat că, în favoarea sa, au fost validate cu două voturi mai puţin şi că diferenţa dintre el şi contracandidat este foarte mică. Instanţa constată că, în mod corect, a fost respinsă contestaţia de către BEJ Vâlcea. Astfel, potrivit art. 91 din Legea nr. 67/2007 privind alegerile electorale locale ┬½în timpul operaţiunilor de votare, de deschidere a urnelor, de numărare şi totalizare a voturilor, precum şi de înregistrare a rezultatului votării în procesele-verbale, se pot face întâmpinări cu privire la aceste operaţiuni. Biroul electoral al secţiei de votare hotărăşte de îndată asupra întâmpinărilor formulate. Împotriva soluţiei date cu ocazia rezolvării întâmpinării se pot formula contestaţii în scris. Contestaţiile se prezintă preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, care eliberează depunătorului o dovadă de primire┬╗. Conform art. 25 din acelaşi act normativ, biroul electoral de circumscripţie rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare. Biroul Electoral Central a statuat că împotriva hotărârilor birourilor electorale se poate formula o singură cale de atac la biroul ierarhic superior, a cărui hotărâre este definitivă. Prin Hotărârea nr. 83/6 iunie 2012, emisă de Biroul Electoral Central, s-a stabilit că repetarea operaţiunilor de numărare şi totalizare a voturilor poate fi solicitată numai în condiţiile art. 91 din legea, respectiv prin întâmpinarea depusă la secţia de votare, numai în timpul acestor operaţiuni. Biroul electoral al secţiei de votare are obligaţia de a hotărî de îndată asupra întâmpinării formulate cu privire la repetarea operaţiunilor de numărare şi totalizare a voturilor, iar contestaţia împotriva soluţiei date cu ocazia rezolvării întâmpinării se soluţionează de biroul electoral de circumscripţie competent. De asemenea, s-a stabilit că, în caz de admitere a contestaţiei de către biroul electoral de circumscripţie competent, acesta procedează la renumărarea şi totalizarea voturilor. În cazul de faţă, Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 35 Goleşti a procedat corect, reluând operaţiunile de numărare şi totalizare a voturilor la Secţia de votare nr. 1 Popeşti, unde s-a făcut întâmpinare de Constantin Mihai. De menţionat că întâmpinarea a fost făcută de Constantin Mihai numai faţă de totalizarea voturilor de la Secţia de votare nr. 1 şi că acesta nu a formulat întâmpinare şi la celelalte trei secţii de votare, astfel că susţinerea acestuia din contestaţie că trebuiau renumărate voturile de la toate secţiile nu este fondată”, se menţionează în motivarea Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

Constantin Mihai spune că nu a solicitat să fie validat ca primar

După sentinţa Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, Constantin Mihai a formulat recurs la Tribunalul Vâlcea împotriva deciziei Biroului Electoral Judeţean Vâlcea şi împotriva Sentinţei civile nr. 6.630/13 iunie 2012, pronunţată de Judecătoria Râmnicu Vâlcea. “Această hotărâre o consider nelegală şi netemeinică, pentru următoarele motive: preluând dispoziţiile art. 91 şi art. 25 şi 30 din Legea nr 67/2004, astfel cum au fost interpretate prin Hotărârea nr. 83/6 iunie 2012 a BEC, instanţa de fond pronunţă o hotărâre vădit nelegală şi netemeinică. Astfel, Hotărârea nr. 83/6 iunie 2012, emisă de BEC, nu are aplicabilitate în speţa de faţă, întrucât vizează situaţia ┬½renumărării┬╗ voturilor în condiţiile în care acest lucru s-a întâmplat deja la nivelul secţiilor de votare. Pe de o parte, termenul de ┬½renumărare┬╗ nu trebuie interpretat stricto sensu. Se poate aprecia faptul că, în cadrul unei secţii de votare se pot reverifica toate buletinele de vot (cele valabile, cele nule, cele anulate şi neîntrebuinţate), fără să fie vorba în esenţă de o renumărare a acestora, mai ales când există suspiciuni de fraudă electorală. Pe de altă parte, precizez încă o dată faptul că la nivelul BEC nr. 35 Goleşti, s-a dispus renumărarea voturilor doar la Secţia de votare nr. 1 Popeşti, astfel cum rezultă din actele existente la dosarul cauzei. Prin urmare, nu se poate spune că cererea este neîntemeiată, întrucât s-au ┬½renumărat┬╗ voturile la toate cele patru secţii de votare, ci doar la una din cele patru secţii. Cu toate acestea, instanţa de fond în mod greşit a respins contestaţia mea. A respinge o astfel de cerere, în condiţiile în care diferenţele dintre cei doi candidaţi pentru funcţia de primar sunt de doar trei voturi, când există dovezi că buletine de vot valabile pentru subsemnatul au fost calificate drept ┬½nule┬╗, iar buletine de vot nule pentru contracandidatul meu au fost calificate ┬½valabile┬╗, că pe listele suplimentare au votat persoane care nu îndeplineau cerinţa impusă de lege cu privire la stabilirea domiciliului în respectiva circumscripţie cu cel puţin trei luni înainte de alegeri, sau persoane cu CI expirate, nu poate fî decât un abuz. Nici prin prezentul recurs, nici prin contestaţia formulată la Judecătoria Râmnicu Vâlcea (cât şi cea formulată la nivelul BEJ nr. 40 Vâlcea) nu am solicitat să fiu validat eu ca primar. Am solicitat doar să se dispună reverificarea acestei situaţii, urmând ca ulterior să se decidă cine a câştigat alegerile pentru funcţia de primar pentru comuna Goleşti. Pentru toate aceste considerente, solicit admiterea recursului şi pe fond să dispuneţi reverificarea buletinelor de vot pentru funcţia de primar la nivelul BEC nr. 35 Goleşti”, susţine Constantin Mihai în cererea adresată Tribunalului Vâlcea.

Leave a Response