|joi, octombrie 28, 2021
  • Follow Us!

Primarul Vintilă Chelcea a făcut plăţi ilegale la investiţia “Reparaţii dispensar veterinar Berbeşti” 

• Potrivit unor concluzii ale Curţii de Conturi,

Primarul Vintilă Chelcea a făcut plăţi ilegale la investiţia “Reparaţii dispensar veterinar Berbeşti”

Continuăm astăzi să prezentăm noi cazuri de primari din Vâlcea care au fost prinşi pe picior greşit în urma unor controale efectuate anul trecut de Camera de Conturi Vâlcea, din cadrul Curţii de Conturi. Concret, la Primăria oraşului Berbeşti, condusă de mult prea ineficientul liberal Vintilă Chelcea, au fost descoperite următoarele nereguli: nu au fost respectate prevederile legale în vigoare referitoare la evidenţierea în contabilitate a modificărilor intervenite în structura patrimoniului, urmare a intrării în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale a unor terenuri; nu au fost respectate dispoziţiile legale privind modul de stabilire, evidenţiere, urmărire şi încasare a impozitului pe teren şi construcţii, datorat de persoanele juridice care deţin terenuri şi clădiri în baza contractelor de concesiune sau închiriere încheiate cu entitatea auditată; nu au fost respectate dispoziţiile legale privind modul de evidenţiere, urmărire şi încasare a veniturilor bugetului local reprezentând taxa pentru viza anuală a autorizaţiilor datorată de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice; nu au fost respectate dispoziţiile legale privind stabilirea şi virarea în cuantumul cuvenit a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă ajutoarelor sociale achitate în anul 2010; au fost acceptate la plată situaţii de lucrări privind obiectivul de investiţii “Reparaţii capitale Dispensar veterinar Berbeşti” care cuprind preţuri unitare la manoperă ce nu au putut fi justificate prin documente legal întocmite de către constructor.

Măsurile dispuse şi recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea au fost următoarele: evaluarea şi înregistrarea în evidenţa tehnic operativă şi în evidenţa contabilă a terenului forestier în suprafaţă de 9 hectare; evaluarea şi înregistrarea în evidenţa tehnic operativă şi în evidenţa contabilă a terenului în suprafaţă de 4.770 mp amplasat pe raza târgului săptămânal Slăveşti precum şi înregistrarea trecerii din patrimoniul public în patrimoniul privat a terenului în suprafaţă de 4.000 mp; stabilirea cotelor părţi din suprafaţa totală de 42.136 mp ce vor fi adăugate drumurilor vicinale ce figurează la anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Berbeşti, evaluarea acestora şi majorarea în mod corespunzător a valorii de înregistrare aferentă drumurilor vicinale respective; înregistrarea în contabilitatea instituţiei a debitelor suplimentare constatate în sumă de 783 lei şi a accesoriilor ce vor fi calculate până la data recuperării integrale a creanţelor; respectarea dispoziţiilor Codului Fiscal, Codului de procedură fiscală şi a normelor de aplicare a acestora, în ceea ce priveşte constatarea, stabilirea, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor datorate pentru clădirile şi terenurile concesionate sau închiriate; înregistrarea în contabilitatea instituţiei a debitelor suplimentare constatate în sumă estimată de 414 lei şi a accesoriilor aferente, luarea măsurilor pentru verificarea tuturor persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, calcularea şi încasarea taxei de viză în interiorul termenului de prescripţie; luarea măsurilor pentru stabilirea întregii întinderi a prejudiciului estimat în sumă 5.158 lei (4.824 lei reprezentând plăţi efectuate fără bază legală şi 334 lei beneficii nerealizate) stabilirea persoanelor răspunzătoare şi recuperarea acestuia la nivelul actualizat la data încasării; determinarea întregii obligaţii către bugetul asigurărilor sociale de sănătate stabilită ca urmare a utilizării în calcule a unui procent mai mic decât cel legal stabilit, sumă estimată în timpul misiunii de audit la valoarea de 1.807 lei, a accesoriilor aferente, în sumă estimată de 835 lei, calculate la zi, virarea acestora la bugetul de destinaţie precum şi luarea măsurilor de stabilire a întinderii şi de recuperare de la persoanele răspunzătoare a acestor accesorii.

(Petre Coman)

Leave a Response