|luni, octombrie 18, 2021
  • Follow Us!

Primarul Maria Dina a plătit 1,5 miliarde lei pe lucrări de… “întreţinere a păşunilor comunaleÔÇ£ 

Nereguli economice pe bandă rulantă la Runcu!

Primarul Maria Dina a plătit 1,5 miliarde lei pe lucrări de… “întreţinere a păşunilor comunaleÔÇ£

Locuitorii comunei Runcu trebuie să cunoască matrapazlâcurile comise în ultimii ani de primarul liberal Maria Dina! Camera de Conturi Vâlcea a depistat mai multe nereguli economice la Primăria Runcu. Astfel în urma ultimului control efectuat la primăria cu pricina au fost decoperite nereguli pe bandă rulantă:

“Nu au fost respectate dispoziţiile legale privind înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în conformitate cu planul de conturi pentru instituţiile publice şi a normelor de utilizare a acestuia, fapt ce a condus la neconcordanţe între soldul contului 464 “creanţele bugetului local” şi obligaţiile de plată restante înscrise în listele de rămăşiţă încheiate la 31.12.2010.
• Nu au fost respectate dispoziţiile legale privind calcularea şi înregistrarea amortizării aferentă bunurilor aparţinând domeniului privat al unităţii administrativ teritoriale, fapt pentru care situaţiile financiare încheiate la 31.12.2010 nu oferă o imagine reală şi fidelă.
• Nu au fost respectate dispoziţiile legale privind implementarea standardelor controlului intern, conducerea entităţii auditate neprocedând la elaborarea şi difuzarea către salariaţi a unor proceduri scrise, formalizate pe activităţi.
• Nu au fost respectate dispoziţiile legale privind efectuarea reevaluării patrimoniului aparţinând domeniului public sau privat al unităţii administrativ teritoriale, fapt pentru care situaţiile financiare încheiate la 31.12.2010 nu oferă o imagine reală şi fidelă a patrimoniului entităţii auditate.
• Nu au fost respectate dispoziţiile egale privind lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, fiind decontate lucrări de întreţinere a păşunilor comunale în valoare totală de 147.920 lei fără efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.
• Nu au fost respectate dispoziţiile legale privind întocmirea programului achiziţiilor publice, program ce trebuia elaborat în funcţie de necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii, de priorităţile necesităţilor respective precum şi de anticipările privind fondurile ce urmează a fi alocate prin bugetul local.
• Nu au fost respectate în toate cazurile prevederile legale în vigoare referitoare la întocmirea documenta╚øiei privind acordarea diverselor forme de sprijin social (ajutoare sociale, alocaţie complementară, alocaţie pentru susţinerea familiei monoparentale, alocaţie de stat pentru copii)ÔÇ£ ÔÇô acestea sunt concluziile Camerei de Conturi Vâlcea referitoare la activitatea primarului din Runcu, liberala Maria Dina.

Leave a Response