|marți, octombrie 19, 2021
  • Follow Us!

Primarul liberal Dan Săraru, acuzat de incompatibilitate în funcţie şi conflict de interese 

• În comuna Șirineasa,

Primarul liberal Dan Săraru, acuzat de incompatibilitate în funcţie şi conflict de interese

Constantin Olaru, consilier local în comuna Șirineasa, îl acuză pe primarul liberal Dan Săraru de incompatibilitate în funcţie şi conflict de interese întrucât este administrator unic la o firmă, vicepreşedinte AJF Vâlcea (funcţie retribuită), şi pentru că şi-a angajat fiul, Ion Cătălin Săraru, la Primăria Șirineasa în perioada 2008-2010. “Primarul Dan Săraru a încălcat articolele 253 CP şi 87 din Legea 161/2003 realizând un contract de arendare islazuri comunale la un preţ de 43.000 lei (10.000 euro) pentru a încasa diferenţa la subvenţii de la APIA pentru 165 hectare, fără ca familia primarului să fie crescătoare de animale şi fără să execute lucrările privind legislaţia cu privire la arendarea pajiştilor. Cu complicitate AJOFM Vâlcea, a angajat în perioada 2008-2010 forţă de muncă fără să respecte art. 78 din Legea 76/2001. Majoritatea angajaţilor nu erau membri ai comunităţii şi nu au prestat activităţi, nu i-au putut identifica (desfăşurau o activitate fictivă). Angajarea s-a făcut cu acordul majorităţii liberale, în anul 2009, prin proiectul HCL 2/2009, un număr cumulat de 220 muncitori. În anul 2010, prin HCL 4/2010, s-au angajat 360 muncitori, respectiv un număr efectiv zilnic de pe statul de plată de 20 muncitori în 2009 cu angajare temporară şi 31 muncitori cu ştate de plată în 2010, printre care şi pe fiul său care nu putea fi student la zi şi angajat la Primăria Șirineasa.

În perioada 26 octombrie – 28 noiembrie 2011, DGFP Vâlcea a executat un control preventiv privind activitatea financiară unde cu ocazia acestui control au fost sesizate deficienţe: plăţi fără CFP; plăţi fără avizul de legalitate; consum de carburanţi de 24.500 lei contravaloarea a aproximativ 5 tone (combustibil nejustificat prin bonuri de consum şi foi parcurs); un gol de casă de 24.000 lei; atribuire directă asfaltare drum comunal RAJDP Vâlcea, la o sumă totală ce depăşea limita de 15.000 euro cu încălcarea legislaţiei privind achiziţiile publice şi fără să fie pe SEAP. În urma abaterilor de la legislaţia financiară, s-au aplicat cinci amenzi la valoarea de 5.000 lei care prin efectul Ordonanţei 2/2001 au fost transformate în avertisment. S-a reţinut în sarcina acestuia amenda de 300 lei.

Arendarea islazurilor s-a făcut fără să se respecte HCL nr. 5/2010 care împuternicea pe referentul agricol Maria Bâzgan să întocmească dosarul de subvenţii în sarcina primăriei, nicidecum spre arendare. Adoptarea HCL nr. 24 privind arendarea nu prevede votul expres şi referire la numărul de voturi, a fost o hotărâre ilegală semnată de preşedintele de şedinţă Ion Streinu, consilier pe lista USL. Pe listele USL la alegerile locale din 2012 figurează Banu Elena şi Codin Constantin, care, conform raportului de evaluare ANI 108774/2011, a fost găsită incompatibilă şi în conformitate cu Legea 176/2010 din momentul evaluării nu mai are drept să ocupe o funcţie publică pe o perioadă de trei ani. Acest aspect a fost greşit însuşit de Judecătoria Vâlcea care interpretase speculativ (trei ani de la data eliberării, destituirii din funcţie). În lista USL Șirineasa se regăsesc aceeaşi consilieri care în mandatul 2008-2014 au făcut obedienţe primarului şi au votat un şir de nereguli în contradicţie cu interesle publice”, a precizat Constantin Olaru.

În 2010 s-a aprobat arendarea suprafeţei de 164 ha din izlazurile comunale… către tatăl primarului

În primăvara acestui an, consilierul local de la Șirineasa, Constantin Olaru, a sesizat Prefectura Vâlcea, care a făcut mai multe verificări la Primăria Șirineasa. În urma acestor controale, Prefectura a comunicat următoarele concluzii: “Au fost verificate aspectele semnalate privind angajarea fiului primarului în funcţia de muncitor necalificat, conform art. 78 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi s-a constatat că acesta a fost angajat prin dispoziţia primarului şi în baza Dispoziţiei de repartizare nr. 920/2009 a AJOFM Vâlcea. Obiectul contractului prevedea executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunitate, în baza HCL nr. 2/2009 privitor la aprobarea notei de fundamentare privind lucrările şi activităţile de interes pentru comunitatea locală care au fost executate de către persoanele angajate conform Legii nr. 76/2002, în baza dipoziţiilor de repartizare de la AJOFM. Conform art 76 din Legea nr. 161/2003, primarii şi viceprimarii sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute sunt lovite de nulitate absolută. Prin Dispoziţia nr. 282/29 iunie 2010 a încetat contractul de muncă al lui Săraru Ioan Cătălin, angajat în funcţia de muncitor calificat în cadrul Primăriei Șirineasa. În baza sesizării dumneavoastră, aceste aspecte sunt verificate şi de către Agenţia Naţională de Integritate, care se va pronunţa conform legii. Referitor la neregulile sesizate privind organizarea controlului financiar preventiv şi activitatea contabilă şi de casierie a instituţiei, menţionăm că din verificările efectuate rezultă că organul abilitat al statului, respectiv DGFP Vâlcea, a efectuat în 2011 misiunea de control la Primăria Șirineasa, conform procesului verbal de control din data de 28 noiembrie.

Obiectivele misiunii de control au fost următoarele: inspecţia privind gestiunea financiară, verificarea procedurilor de lucru în cadrul Primăriei Șirineasa, organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv şi operaţiunile derulate prin casieria instituţiei. Din actul de control rezultă că au fost constatate deficienţe, dar au fost remediate în timpul controlului. Referitor la cei doi consilieri locali, precizăm că potrivit raportului de evaluare al ANI nr. 108.774/2011, Banu Elena s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 iunie 2008 – 2011, iar primarul localităţii a iniţial proiectul de hotărâre de încetare a mandatului. Acesta a fost respins de către consiliul local. În prezent, consilierul local Banu Elena este angajată la Apavil ca urmare a delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către Apavil, prin HCL nr. 40/2011. Celălalt consilier local, Codin Constantin, şi-a depus demisia, iar consiliul local a luat act de încetarea mandatului acestuia prin HCL nr. 47/2011, fiind validat consilierul Bălaşa Gheorghe. Referitor la arendarea izlazurilor comunale, menţionăm că din verificări rezultă că HCL nr. 16/2010 la care faceţi referire a fost revocată prin HCL nr. 23/2010, ca urmare a controlului de legalitate exercitat de prefect. Prin HCL nr. 24/2010 s-a aprobat arendarea suprafeţei de 164 ha din izlazurile comunale crescătorului de animale Săraru D. Ion (tatăl primarului localităţii) fiind încheiat contractul de arendare nr. 1633/2010. Hotărârea nr. 24/2010 a fost semnată de preşedintele de şedinţă Streinu Ion şi nu de soţia primarului care este consilier local, dar din procesul-verbal de şedinţă nu rezultă cum şi-a exprimat votul aceasta. Aspectele sesizate privind modul de cheltuire a banilor publici nu sunt de competenţa instituţiei noastre, ci atributul exclusiv al organelor abilitate prin lege, respectiv Curtea de Conturi şi DGFP, care vor proceda la verificarea acestora şi luarea măsurilor prevăzute de lege. Precizăm că verificarea declaraţiei de avera a primarului comunei Șirineasa nu este de competenţa instituţiei noastre, ci a Agenţiei Naţionale de Integritate. Procedându-se la verificarea aspectelor sesizate privind întocmirea schiţelor cadastrale de către secretarul localităţii, s-a constatat că acesta a întocmit şi semnat schiţe cadastrale în baza certificatului de autorizare seria RO-VL-F nr. 0056, dar opinăm că nu s-au încălcat prevederile art. 94 şi 96 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, şi deci nu se află în stare de incompatibilitate”.

(Petre Coman)

Leave a Response