|marți, octombrie 19, 2021
  • Follow Us!

Primarul Jinaru din Vaideeni a divizat contracte pentru a putea executa lucrări cu încredinţare directă 

Și-a făcut fericiţi prietenii:

Primarul Jinaru din Vaideeni a divizat contracte pentru a putea executa lucrări cu încredinţare directă

Direcţia Naţională Anticorupţie şi-ar putea îndrepta atenţia către Primăria Vaideeni în urma ultimului control efectuat aici de Camera de Conturi Vâlcea. Raportul evidenţiază faptul că primarul Ivan Jinaru a ignorat prevederile legale în mai multe situaţii: “Contul de execuţie al bugetului local întocmit la 31.12.2010, nu reflectă realitatea, deoarece la coloana nr. 7 “Angajamente legale de plătit” s-a înscris suma de 399.799 lei care este mai mică decât obligaţiile de achitat numai la furnizorii de bunuri şi servicii, cu suma de 3.119282 lei; Entitatea auditată a înregistrat în evidenţa contabilă şi analitică, la obiecte de inventar, bunuri de natura mijloacelor fixe, în valoare de 5.280 lei, reprezentând o unitate centrală şi un calculator. Deficien╚øa a fost remediată în timpul misiunii de audit; Entitatea auditată nu a virat la Bugetul asigurărilor sociale de sănătate contribuţia aferentă ajutorului social acordat, conform legii nr. 416/2001, în sumă de 4.254 lei, fapt pentru care s-au calculat majorări şi penalităţi de întârziere în sumă de 1.344 lei; Entitatea verificată nu a efectuat inventarierea faptică la activele corporale care există în afara instituţiei, în sumă de 42.595 lei; Entitatea auditată nu a înregistrat în evidenţa contabilă amortizarea aferentă activelor corporale existente în patrimoniul privat, în sumă de 240.125 lei. Deficien╚øa a fost remediată în timpul misiunii de audit.ÔÇ£ ÔÇô precizează instituţia de control

Avans nejustificat acordat societăţii Protectchim SA

Camera de Conturi a mai reţinut în urma controlului: “UATC Vaideeni nu a justificat avansul acordat SC Protechim SRL, cu OP nr. 2004/ 28.12.2009, în sumă de 383.125 lei fapt pentru care s-au calculat majorări de întârziere de 0.1%/ pentru perioada de nejustificare a avansului, respectiv data acordării avansului şi data de 01.06.2010, când s-a justificat avansul, în sumă de 58.618 lei; Entitatea auditată a efectuat plăţi fără justificare legală, către SC Montana Trust SRL, în sumă de 43.429 lei, reprezentând calcul eronat în situaţiile de lucrări; Entitatea auditată a efectuat plăţi fără justificare legală, către SC Lumiflor SRL, în sumă de 13.403 lei reprezentând calcul eronat în situaţiile de lucrări. SC Lumiflor SRL a emis factura de roşu nr. 240/10.08.2010, în sumă de 13.403 lei; Entitatea auditată a achitat în avans suma de 3.906 lei SC Ravena Cons SRL,reprezentând comision dirigenţie, fapt pentru care s-au calculat majorări de întârziere, în sumă de 1.286 leiÔÇ£

Plăţi ilegale către aşa-zişi asistaţi social

Aspectul cel mai grav evidenţiat de intituţia de control: “În anul 2010 s-au efectuat plăţi fără justificare legală în sumă de 19.393 lei, reprezentând ajutor social (venit minim garantat) acordat fără ca asistaţii sociali să presteze orele de muncă stabilite; UATC a divizat contractul de achiziţie pentru lucrări de Modernizare Drum Agricol “Plaiul Nedeiului”, în sumă de 135.733 lei, fără TVA, echivalent 32.762 euro la cursul BNR de 4,082 lei/un euro din luna martie 2010, pentru a executa lucrări prin încredinţare directă; În anul 2010, entitatea auditată, a executat lucrări de investiţii la obiectivul Modernizare sistem de alimentare cu apă” comuna Vaideeni, în valoare de 908.503 lei, din care lucrări de C+M în sumă de 763.448 lei, cu SC Protechim SRL şi nu a calculat şi reţinut garanţie de bună execuţie în sumă de 38.172 lei.ÔÇ£ (T.P.)

Leave a Response