|joi, octombrie 28, 2021
  • Follow Us!

Primarul Ion Nicolae va reabilita şcolile din satele Câinenii Mari, Câinenii Mici şi Grebleşti 

• În comuna Câineni,

Primarul Ion Nicolae va reabilita şcolile din satele Câinenii Mari, Câinenii Mici şi Grebleşti

Chiar dacă nu a avut spijinul fostelor guverne Boc şi Mihai Răzvan Ungureanu, primarul comunei Câineni, Ion Nicolae, a reuşit să deruleze în perioada 2008-2012 câteva investiţii care au îmbunătăţit aspectul localităţii şi viaţa oamenilor de aici. La alegerile din 10 iunie 2012, primarul Ion Nicolae candidează din partea USL, iar ţinta electorlaă este obţinerea a 7 consilieri locali din 11 şi desemnarea, ca viceprimar, a lui Achim Trocaru. “Printre realizările ultimilor patru ani aş aminti doar câteva: reabilitarea sediului primăriei; amenajarea uliţelor comunale prin pietruire; modernizarea căminelor culturale în satele Câinenii Mici, Grebleşti, Câinenii Mari şi Robeşti; înfiinţare puncte farmaceutice în satele Grebleşti şi Câinenii Mici; întocmirea Planului Urbanistic General al comunei Câineni;

rezolvarea problemei gunoaielor menajere prin aducerea unei firme specializate; regularizarea râului Valea Satului din satul Câinenii Mici; rezolvarea încălzirii la bisericile din satele Câinenii Mici, Câinenii Mari şi Grebleşti prin montarea de centrale termice; întocmirea şi depunerea documentaţiei în vederea realizării obiectivului ┬½Canalizare şi epurare ape uzate menajere în comuna Câineni┬╗, proiect depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului; întocmirea şi depunerea documentaţiei pentru asfaltarea a 5,5 km de uliţe săteşti în comuna Câineni prin programul PNDI; depunere proiect reabilitare Cămin Cultural din satul Grebleşti prin Compania Naţională de Investiţii. Pentru mandatul 2012-2016 am în vedere următoarele: obţinerea finanţării pentru proiectele sus-amintite; reabilitarea şcolilor din satele Câinenii Mari, Câinenii Mici şi Grebleşti; realizarea unui drum de acces de la Barajul Robeşti spre Priloage; regularizarea râurilor şi pârâurilor din satele componente ale comunei Câineni”, a spus primarul comunei Câineni, Ion Nicolae.

(P.C.)

Leave a Response