|luni, octombrie 18, 2021
  • Follow Us!

Primarul Dan Săraru a fost declarat incompatibil şi poate ajunge în puşcărie 

Autoritatea Naţională de integritate a dat dreptate “Ziarului de Vâlcea”

Primarul Dan Săraru a fost declarat incompatibil şi poate ajunge în puşcărie

• Comuna Șirineasa nu poate vota un primar cu probleme penale!

Nicu Trandafir

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) informează, luni ( 21 mai 2012), că Dan Cătălin Săraru, primarul comunei Șirineasa şi vicepreşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vâlcea a încălcat regimul juridic al incompatibilităţilor şi al conflictului de interese în materie administrativă şi penală.

Am atenţionat partidele politice din Vâlcea să nu facă greşeala de a nominaliza drept candidaţi oameni pătaţi, edili în funcţie cu blană de dalmaţieni, analfabeţi cu diplome false, bătăuşi, derbedei sau infractori. În unele cazuri am fost ascultaţi. În altele semnalele noastre au fost ignorate de liderii politici judeţeni. În Șirineasa USL nu va avea primar din 10 iunie! Spunem asta pentru că este absurd ca populaţia să voteze un individ declarat de ANI incompatibil.

USL Vâlcea, compromisă grav de primarul liberal din Șirineasa

Primarul Dan Săraru a dat, în numele primăriei, un contract de arendare a unei suprafeţe de teren de 164 de hectare din izlazurile comunale către tatăl său, iar contractul de prestări servicii s-a încheiat de către Primăria Șirineasa cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal, unde edilul deţine funcţia de vicepreşedinte.

Mai mult, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, Dan Săraru a încheiat, emis şi aprobat un număr de 12 dispoziţii de încadrare, 12 contracte individuale de muncă privind angajarea fiului său, Ioan Cătălin Săraru, în cadrul Primăriei Comunei Șirineasa şi două contracte de prestări servicii, în valoare de 14.500 de lei, cu Asociaţia judeţeană de Fotbal Vâlcea în perioada în care deţinea calitatea de reprezentant al Asociaţiei Sportive Șirineasa, afiliată Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vâlcea, susţine ANI. Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în cazul lui Dan Cătălin Săraru, primar al comunei Șirineasa (judeţul Vâlcea), în urma procedurilor de evaluare, următoarele: încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor; încălcarea regimului juridic conflictului de interese în materie administrativă; indicii referitoare la posibila săvârşire a infracţiunii de conflict de interese, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 253 indice 1 din Codul penal şi a unor fapte de corupţie.

Conform prevederilor Legii161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, “prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”, iar, potrivit dispoziţiilor art. 253 indice 1 din Codul penal, “conflictul de interese constă în îndeplinirea, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv”.

Săraru, incompatibil din data de 18 iunie 2008

În urma evaluărilor demarate de ANI la data de 25 mai 2011, s-au constatat următoarele: Dan Cătălin Săraru, primar al Comunei Șirineasa, se află, începând cu data de 18 iunie 2008, în stare de incompatibilitate, întrucât a deţinut, simultan, şi calitatea de asociat unic la SC ROMSAGEMIS S.R.L. Șirineasa, şi de reprezentant al comunei Șirineasa în Adunarea Generală a Acţionarilor SC APAVIL SA Vâlcea, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. e) şi f) din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei”, explică ANI.

Dan Cătălin Săraru se află în exercitarea celui de-al treilea mandat consecutiv de primar al Comunei Șirineasa (2000 – 2004, 2004 – 2008 şi 2008 – 2012), adaugă sursa citată.

Începând cu data de 24 martie 1997, Săraru deţine calitatea de asociat unic la SC ROMSAGEMIS SRL Șirineasa.

Săraru este reprezentantul comunei Șirineasa în Adunarea Generală a Acţionarilor SC APAVIL SA Vâlcea începând cu data de 30.09.2008.

APAVIL Vâlcea este o societate comercială pe acţiuni, de interes local, în care acţionari sunt un număr de 46 de localităţi din judeţul Vâlcea, având ca obiect furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pentru autorităţile locale asociate

ce priveşte încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă de către Săraru, primar al comunei Șirineasa, întrucât, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a încheiat, emis şi aprobat un număr de 12 dispoziţii de încadrare, 12 contracte individuale de muncă privind angajarea fiului său, Săraru Ioan Cătălin, în cadrul Primăriei Comunei Șirineasa şi două contracte de prestări servicii, în valoare de 14.500 de lei, cu Asociaţia judeţeană de Fotbal Vâlcea în perioada în care deţinea calitatea de reprezentant al Asociaţiei Sportive Șirineasa, afiliată Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vâlcea, încălcând, astfel, prevederile art. 71 şi art. 76, alin (1) din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

ANI arată că Săraru a deţinut, în cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vâlcea, funcţiile de membru al Comisiei de cenzori (2001-2003), reprezentant al echipelor de Liga a V-a în Comitetul Executiv (2003 – 2007), reprezentant al Asociaţiei Sportive Șirineasa – membru afiliat (echipa de fotbal).

Începând cu data de 3 decembrie 2010, exercită funcţia de vicepreşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vâlcea.

În cadrul Asociaţiei Sportive Săraru a exercitat funcţia de preşedinte şi calitatea de asociat, de la înfiinţare (2001) şi până la data de 10 martie 2011.

Primarul i-a dat în arendă tatălui său 164 hectare din izlazurile comunale

Totodată, ANI explică indiciile referitoare la posibila săvârşire de către primarul Săraru a infracţiunii de conflict de interese, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 253 indice 1 din Codul penal al României şi a unor fapte de corupţie, ca urmare a încheierii unui contract de arendare a unei suprafeţe de teren de 164 hectare din izlazurile comunale (dintr-o suprafaţă totală deţinută de comuna Șirineasa, de 207 hectare), între Primăria comunei Șirineasa şi Ion. D. Săraru, tatăl primarului, respectiv a contractului de prestări servicii, încheiat între Primăria comunei Șirineasa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Vâlcea – în cadrul căreia exercită funcţia de vicepreşedinte.

“Având în vedere cele de mai sus, s-au dispus următoarele: sesizarea organelor judiciare competente cu privire la posibila săvârşire de către de către Dan Cătălin Săraru, primar al comunei Șirineasa, a infracţiunii de conflict de interese, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 253 indice 1 din Codul Penal al României şi a unor fapte de corupţie; iniţierea demersurilor prevăzute de art. 22, alin. (2) din Lege 176/2010, în vederea anulării contractelor încheiate cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese. Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcţie, precum şi interdicţia de a mai ocupa o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii şi funcţiei respective”, arată ANI

Leave a Response