|luni, octombrie 18, 2021
  • Follow Us!

Primarul Cristian Nedelcu a prezentat date eronate de 577.000 lei în contul de execuţie al bugetului 

• În municipiul Drăgăşani,

Primarul Cristian Nedelcu a prezentat date eronate de 577.000 lei în contul de execuţie al bugetului

• viceprimarul Mihai Bolocan îşi plătea amenzile… cu bani din bugetul local

Anul trecut, Camera de Conturi Vâlcea, din cadrul Curţii de Conturi a României, a efectuat mai multe acţiuni de verificare la Primăria Drăgăşani, condusă de Cristian Nedelcu, unde au fost găsite mai multe nereguli financiare. Astfel, au fost depistate următoarele: efectuarea de înregistrări contabile eronate, care au condus la denaturarea informaţiilor prezentate în situaţiile financiare (7.000 lei); entitatea nu a calculat şi înregistrat în evidenţa contabilă amortizarea aferentă unor active corporale aflate în gestiune (3.000 lei); neînregistrarea în evidenţa contabilă a unor bunuri realizate în regie proprie (5.200 lei); prezentarea unor date eronate în contul de execuţie al bugetului local (577.000 lei); nerespectarea prevederilor legale privind majorarea valorii contabile a unor active corporale din domeniul public (200.000 lei); stabilirea eronată a unor venituri bugetare, entitatea a calculat şi înregistrat debite suplimentare nedatorate de agenţi economici cu care au fost încheiate contracte de concesiune sau închiriere (55.000 lei); nestabilirea, necalcularea şi neurmărirea impozitului pe clădiri datorat în cazul unor contribuabili persoane juridice (32.500 lei); menţinerea în evidenţa curentă a unor debite provenind de la persoane juridice insolvabile radiate din registrul comerţului în anii precedenţi precum şi calculul nejustificat de majorări de întârziere (171.000 lei); nestabilirea, necalcularea şi neurmărirea încasării taxei regularizare autorizaţie de construire în cazul unor contribuabili persoane juridice (4.000 lei); neluarea măsurilor legale privind încasarea unor venituri prescrise, reprezentând contravaloarea serviciilor de distribuţie a apei şi canalizare prestate de Serviciul Public de Gospodărie Comunală, subordonat Consiliului Local al Primăriei Drăgăşani, în perioada 2002 – 2007 (52.000 lei); plata nejustificată din credite bugetare, a unei amenzi contravenţionale, stabilită de organele de control ale statului în sarcina personală a viceprimarului localităţii, Mihai Bolocan (1.000 lei).

Măsurile dispuse şi recomandările formulate de Camera de Conturi au fost următoarele: luarea măsurilor în vederea întocmirii contului anual de execuţie în structura prevăzută de legislaţia în vigoare şi asigurarea corelării datelor înscrise în acesta cu evidenţele financiar contabile prin adaptarea procedurilor emise pentru operaţiunile în cauză potrivit specificului entităţii; aplicarea măsurilor prevăzute de Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală în vederea urmăririi şi încasării debitul în sumă estimată de 28.473 lei şi accesoriilor aferente în sumă de 3.985 lei, actualizate la data încasării; identificarea tuturor debitorilor insolvabili persoane juridice radiate din registrul comerţului, întocmirea proceselor verbale de scădere din evidenţa curentă şi trecerea în evidenţa separată, utilizarea contului 8058 “Creanţe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului” pentru cazurile de această natură; luarea măsurilor legale de înregistrare, urmărire şi încasare a debitului estimat în sumă de 3.298 lei şi a accesoriilor aferente actualizate la data încasării; luarea măsurilor pentru stabilirea întregii întinderi a prejudiciului estimat în sumă 1.000 lei, reprezentând amendă contravenţională stabilită în sarcina viceprimarului localităţii achitată din bugetul local, stabilirea persoanelor răspunzătoare şi recuperarea acestuia inclusiv a beneficiilor nerealizate la nivelul actualizat la data încasării; luarea măsurilor pentru stabilirea întregii întinderi a prejudiciului estimat în sumă 52.097 lei reprezentând venituri din prestări servicii realizate de SPGC Drăgăşani în perioada 2002 – 2007 pentru care a intervenit termenul general de prescriere, stabilirea persoanelor răspunzătoare şi recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate, la nivelul actualizat la data încasării.

(Petre Coman)

Leave a Response