|luni, octombrie 18, 2021
  • Follow Us!

Ion Dobre, un primar implicat total în modernizarea şi dezvoltarea comunei Dăeşti 

Ion Dobre, un primar implicat total în modernizarea şi dezvoltarea comunei Dăeşti

În mandatul 2008-2012, primarul comunei Dăeşti, Ion Dobre, a finalizat mai multe lucrări de investiţii care au schimbat în mod esenţial traiul de zi cu zi al locuitorilor. Amintim doar câteva dintre aceste fapte: canalizare şi epurare ape uzate menajere; reabilitarea reţelei de apă potabilă din localitate; construirea unui stadion modern în localitate, unde să-şi desfăşoare meciurile de fotbal echipele locale în diferite competiţii; reabilitarea reţelei de iluminat public; reabilitarea drumului judeţean; reabilitarea căminului cultural din satul Sambotin; reabilitare şi modemizare drumuri săteşti; rezolvarea problemelor ridicate de cetăţenii din localitate; construirea a 24 km reţea de canalizare; construirea a două staţii de epurare; reabilitarea a 3 km de reţea de alimentare cu apă; reabilitare Cămin Cultural Sanbotin; amenajarea a 11 staţii de autobuz; instalarea de indicatoare de intrare-ieşire din localitate; instalarea de indicatoare denumire străzi; începerea construcţiei unui stadion în satul Fedeleşoiu; construirea unui teren de sport cu gazon artificial la şcoala cu clasele I-VIII Dăeşti; reabilitat şcolile generale din comună; reabilitat instalaţia electrică Școala cu clasele l-VIII Dăeşti; construirea de grupuri sanitare în interiorul şcolilor din satele Dăeşti şi Fedeleşoiu; instalarea de camere video în punctele principale din localitate; reabilitare reţea de iluminat public; obţinerea finanţare proiect construire gradiniţă în satul Dăeşti (licitaţia organizată în luna mai 2012) prin Ministrul Educaţiei Naţionale; contract cu Ministerul Agriculturii pentru finanţarea proiectului “Asfaltare 5,7 km drumuri agricole în satele Fedeleşoiu, Dăeşti şi Sâmbotin” (45 miliarde lei vechi fonduri europene măsura 125); contract cu Ministerul Agriculturii finanţare proiect Grup de Acţiune Locală Castra Traian (130 miliarde lei vechi fonduri europene măsura 113); contract cu Ministerul Mediului pentru construirea unui parc de recreere în satul Fedeleşoiu (7 miliarde lei vechi fonduri Agenţia de Mediu); contract cu Ministerul Culturii pentru reabilitarea Căminului Cultural Fedeleşoiu (20 miliarde lei vechi fonduri guvemamentale prin Campania Naţională de Investiţii); reabilitare 2,5 km Drum Judeţean Dăeşti-Călimăneşti şi 3,3 km drum judeţean Fedeleşoiu-Goranu cu ajutorul preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea; asfaltare Drum Comunal 18 Gura Văii-Sâmbotin pe 1,5 km; amenajare punct medical în satul Dăeşti.

“În următorii patru ani am ambiţia să mai realizez următoarele: reabilitarea a 4,5 km reţea de apă; extindere reţea apă şi canalizare în toate zonele din localitate; modernizare drumuri comunale 17 şi 19 Dăeşti-Băbueşti şi Dăeşti-Berila; continuarea lucrărilor de asfaltare a 5 km străzi săteşti din satele Dăeşti, Fedeleşoiu şi Sâmbotin; continuarea lucrărilor de betonare a rigolelor stradale; amenajarea a două terenuri de sport cu gazon artificial în satele Fedeleşoiu şi Sâmbotin; realizare proiect piste pentru biciclişti; reactualizarea Planului Local de Urbanism General; finalizarea lucrărilor la baza sportivă din satul Fedeleşoiu; construire Parc Recreere în sat Fedeleşoiu; executarea lucrărilor de asfalt a 5,7 km drumuri agricole; rezolvarea promptă a problemelor tuturor cetăţenilor. Votând consilierii PSD votaţi echipa de care am nevoie pentru realizarea obiectivelor propuse în folosul dumneavoastră”, a precizat Ion Dobre, primarul comunei Dăeşti.

Leave a Response