|joi, octombrie 28, 2021
  • Follow Us!

Finanţele Publice i-au scos la licitaţie toate maşinile omului de afaceri Toma Erhan 

• Executare silită de 50.000 de euro

Finanţele Publice i-au scos la licitaţie toate maşinile omului de afaceri Toma Erhan

Un alt nume greu din lumea afacerilor vâlcene a intrat în atenţia Finanţelor Publice, după ce ani de zile nu a plătit datoriile către bugetul de stat: este vorba de Toma Erhan, patronul de la firma Erhan SRL Vâlcea. Concret, Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Râmnicu Vâlcea va organiza, în data de 21 mai 2012, prima licitaţie publică pentru vânzarea bunurilor mobile ce aparţin debitorului SC Erhan SRL, în dosarul de executare nr. E 20. La licitaţia de peste o săptămână vor fi scoase la vânzare 8 bunuri mobile în valoare totală de 215.000 lei (50.000 euro), astfel: autoturism Subaru Legacy din anul 2005, valoare – 61.700 lei; autoturism Dacia Solenza din anul 2003, valoare – 8.370 lei; două autoutilitare Dacia Drop Side din anul 2004, valoare totală – 16.800 lei; autoturism Citroen C3 din anul 2004, valoare – 19.800 lei; două autoutilitare Citroen Jumper din anul 2005, valoare totală – 95.000 lei; rulotă Tabbert 501 din anul 1980, valoare – 12.500 lei. Asupra bunurilor care fac obiectul anunţului de licitaţie nu sunt înregistrate privilegii ale altor creditori. Mai trebuie să spunem că cei interesaţi în cumpărarea bunurilor SC Erhan SRL sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitaţie, ofertele de cumpărare însoţite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local si bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de şomaj, bugetul asigurărilor de sănătate, precum şi dovada depunerii taxei de participare reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei.

În urmă cu exact doi ani, tot Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea a organizat o licitaţie publică pentru vânzarea bunurilor imobile sechestrate, proprietate a debitorului SC Erhan SRL în dosarul de executare nr. 69/70.387/20 ianuarie 2010. Astfel, s-a scos la licitaţie un teren arabil intravilan în suprafaţă de circa 2.050 mp, situat în oraşul Călimăneşti, punctul Seaca, preţul de pornire a licitaţiei fiind de circa 260 milioane lei vechi. În acest caz, operaţiunile de vânzare au intrat sub incidenţa articolului 141 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi punctului 37 dintr-o decizie a Guvernului din 2004, din punct de vedere al TVA.

Toma Erhan a desfiinţat punctul de lucru de la Călimăneşti

În luna septembrie din 2009, societăţile Erhan SRL Râmnicu Vâlcea (deţinută în părţi egale de soţii Toma şi Georgeta Erhan) şi Erhan & Company SRL din Călimăneşti (deţinută de Toma Erhan, soţia Georgeta Erhan şi fiul George Toma Erhan) au aprobat fuziunea celor două societăţi comerciale prin absorbţie. Fuziunea prin absorbţie a celor două societăţi comerciale a fost motivată de faptul că ambele firme au aceiaşi acţionari majoritari şi acelaşi obiect de activitate, iar în urma desfiinţării punctului de lucru al Erhan & Company SRL din Călimăneşti, această firmă nu îşi mai justifica existenţa ca societate comercială, cedând tot patrimoniul firmei Erhan SRL. Toma Erhan se gândea că unirea celor două patrimonii va duce la mărirea puterii financiare necesară contractării de credite bancare cu dobânzi mai mici, şi indirect efectuarea de economii utile derulării în bune condiţii a activităţilor. În urma procesului de fuziune, asociatul societăţii absorbite, George Toma Erhan, s-a retras din societatea nou creată, acesta cesionând integral părţile sociale deţinute în firma absorbită, respectiv 10 părţi sociale a câte 25 lei, care reprezintă 50% din totalul capitalului societăţii Erhan & Company SRL din Călimăneşti. În urma fuziunii, capitalul social al SC Erhan SRL a crescut la 2 milioane de lei, divizat în 80 părţi sociale, valoarea nominală a unei părţi sociale fiind de 25 lei. Deci, capitalul social s-a majorat cu suma de 500 lei pe baza calculelor făcute asupra fuziunii. Capitalul social în valoare de 2 milioane de lei, rezultat după majorare, a fost repartizat astfel: Toma Erhan – 40 părţi sociale în valoare de 1 milion de lei, Georgeta Erhan – 40 părţi sociale în valoare de 1 milion de lei.

Firma Erhan SRL a fost înfiinţată în anul 1992 ca societate comercială cu răspundere limitată, cu capital integral românesc. Activitatea firmei se desfăşoară în sediul şi capacităţile de producţie din Râmnicu Vâlcea şi Călimaneşti, având reprezentanţe în localităţile: Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Motru, Drăgăşani şi Horezu. Domeniul de activitate de bază este cel de construcţii, iar din 1998, societatea şi-a diversificat domeniul de activitate în proiectare instalare-montaj, punere în funcţiune, garanţie şi service, prin înfiinţarea unui sector de comercializare materiale, accesorii şi piese de schimb pentru instalaţii termice, sanitare, condiţionări de aer, alimentări cu apă, canalizări, atât pentru construcţii civile, cât şi pentru cele industriale.O altă activitate pe care firma Erhan SRL o desfăşoară este şi fabricarea unor produse chimice, în speţă reactivi pentru laboratoare, necesare tratării apelor în centrale termice.

(Petre Coman)

Leave a Response