|luni, octombrie 18, 2021
  • Follow Us!

Doar 43% din vâlcenii înscrişi au trecut proba teoretică în vederea obţinerii permisului de conducere 

• În ultimii trei ani,

Doar 43% din vâlcenii înscrişi au trecut proba teoretică în vederea obţinerii permisului de conducere

În cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural, condusă de fostul prefect Petre Ungureanu, şi care a avut loc la începutul acestei săptămâni, comisarul şef Pavel Popescu a prezentat un raport prvind activitatea desfăşurată de lucrătorii Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor Vâlcea în perioada 1 ianuarie 2009 – 31 martie 2012. Astfel, am aflat că în această perioadă, au fost acordate 26.729 numere provizorii, s-au eliberat un număr de 46.670 de certificate de înmatriculare şi au fost soluţionate 35.404 de cereri de radiere. “Examinarea persoanelor care solicită obţinerea permisului de conducere auto s-a făcut în fiecare zi de lucru, fiind programate un numar de 56.017 şi examinate în vederea obţinerii permisului de conducere la proba teoretică 52.723 de persoane. Au fost declarate admise la proba teoretică 22.657 de persoane, iar 30.066 au fost declarate respins, procentul de promovabilitate fiind de 43%. La proba practică, au fost examinate un numar de 22.474 persoane, fiind declarate admis un număr de 16.991 şi 5.483 persoane declarate respins, procentul de promovabilitate fiind de 75,6%.

În cadrul probei practice de conducere în traseu a autovehiculului, examinatorii au manifestat exigenţă şi obiectivitate în aprecierea cunoştinţelor şi acordarea calificativelor, având o comportare civilizată faţă de candidaţi neînregistrându-se obiecţii sau contestaţii din partea acestora. Ca urmare a implicării efective a factorilor de conducere din cadrul Instituţiei Prefectului, s-a asigurat buna funcţionare a atelierului de confecţionat plăcuţe cu numere de înmatriculare, situat în imediata apropiere a sediului Prefecturii Vâlcea, ulterior acesta fiind mutat în incinta Liceului Silvic Rm. Vâlcea. În raport cu volumul de activitate desfăşurat şi efectivul de cadre existent la nivelul acestui serviciu se poate aprecia că lucrătorii au depus un efort susţinut şi au dat dovadă de o implicare activă în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Cu această ocazie îmi exprim convigerea că reuşita activităţilor desfăşurate în prezent şi în viitor va contribui la responsabilizarea tuturor lucrătorilor, la conştientizarea faptului că participăm împreună la actul de decizie motivându-i şi stimulându-i în acelaşi timp la iniţiative personale. În desfăşurarea activităţii serviciului nu au existat probleme care să influenţeze negativ modul de lucru cu publicul, toate cererile cetăţenilor fiind soluţionate operativ”, a spus printre altele Pavel Popescu.

(P.C.)

Leave a Response