|joi, octombrie 28, 2021
  • Follow Us!

Cocoşul de Hurez – bastion al perenităţii ceramicii tradiţionale româneşti 

• Comunicat de presă

“Cocoşul de Hurez – bastion al perenităţii ceramicii tradiţionale româneşti”

• proiectul este finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional

Asociaţia Depresiunea Horezu în parteneriat cu Consiliul Local Horezu şi Asociaţia Meşterilor Populari ÔÇ£Cocosul de Hurez” implementează proiectul cu titlul ÔÇ£Cocoşul de Hurez – bastion al perenităţii ceramicii tradiţionale româneşti”, proiect cu finanţare nerambursabilă în baza contractului de finanţare nr. 137/16.03.2012 semnat cu Administraţia Fondului Cultural Naţional. În cadrul acestui parteneriat se va asigura organizarea şi desfăşurarea primei ediţii internaţionale a Târgului de ceramică populară “Cocoşul de Hurez”.

Proiectul are o valoare totală de 65.815 lei, finanţarea acestuia fiind asigurată din două componente; 53.215 lei de la Administraţia Fondului Cultural Naţional şi 12.600 lei de la aplicant şi parteneri, proiectul derulându-se pe perioada acestui an 2012.Proiectul îşi propune să dezvolte latura internaţională a celui mai important eveniment al meşteşugului olăritului în România, Festivalul anual al ceramicii tradiţionale româneşti “Cocoşul de Hurez”. În acest scop, au fost invitaţi meşteri ceramişti din 8 ţări europene şi reprezentanţi ai Asociaţiilor Naţionale ale Centrelor de Ceramică din Franţa, Italia şi Spania, cofondatori alături de România ai unei Grupări Europene de Cooperare Teritorială dedicate olăritului şi meşteri ceramişti din Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Bulgaria şi Serbia. În acest context, de lărgire a ariei de referinţă a ceramicii româneşti, se va realiza şi o ridicare a standardului de organizare a acestui eveniment, utilizând resursele furnizate de proiect. Acest lucru se va realiza prin punerea în practică a unor soluţii şi iniţiative dezvoltate de-a lungul derulării evenimentelor din anii precedenţi şi schimbului de experienţă cu organizaţii cu preocupări similare care organizează evenimente de acelaşi tip de mare importanţă în peisajul ceramicii europene, iniţiative care nu s-au concretizat, tocmai datorită lipsei acestor resurse.

Scopul proiectului cultural “Cocoşul de Hurez – bastion al perenităţii ceramicii tradiţionale româneşti” este sprijinirea, promovarea, conservarea şi valorificarea meşteşugului ceramicii tradiţionale din România, componentă a patrimoniului cultural naţional, iar obiectivul său general este promovarea patrimoniului cultural naţional al României prin integrarea ceramicii tradiţionale româneşti în peisajul ceramicii europene.

Obiective specifice:

1. Organizarea Târgului european de ceramică populară “Cocoşul de Hurez” ÔÇô ediţia 2012, cu participarea unor reprezentanţi ai ceramicii din 8 ţări europene.
2. Participarea cu stand propriu a unei delegaţii de ceramişti din România la Târgul european de ceramică “ARGILLA” 2012 ÔÇô Faenza, Italia.
Referindu-se la evenimentul din acest an, domnul primar, Constantin Niţu, ne-a spus: “Am convingerea ca, beneficiind de experienţa Primăriei oraşului Horezu în organizarea acestui târg, experienţă concretizată în 41 de ediţii de succes, Târgul ceramicii populare româneşti “Cocoşul de Hurez” din acest an va căpăta noi valenţe, pe măsura reprezentării valorii excepţionale a meşterilor români şi străini prezenţi, vom reuşi încă o dată să valorificăm această manifestare-eveniment pentru promovarea turistică a oraşului şi zonei depresionare Horezu”.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este Dl. Vasile Blidaru ÔÇô Responsabil promovare-comunicare în proiect, tel.0760673660, email: adhorezu@yahoo.com.

Leave a Response