|luni, octombrie 18, 2021
  • Follow Us!

ANI a identificat doi consilieri locali din Vâlcea care erau incompatibili 

• La Șirineasa şi Mihăeşti,

ANI a identificat doi consilieri locali din Vâlcea care erau incompatibili

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat, în urma procedurilor de evaluare, că doi consilieri locali din judeţul Vâlcea au încălcat legislaţia privind regimul juridic al incompatibilităţilor. Concret, este vorba de Constantin Ciobanu, consilier local în comuna Mihăeşti, şi de Elena Banu, din cadrul Consiliului Local Șirineasa. În urma evaluărilor, demarate la data de 29 decembrie 2010, inspectorii ANI au constatat că vâlceanul Constantin Ciobanu se află în stare de incompatibilitate, întrucât, începând cu data de 1 iulie 2008 şi până în prezent, deţine simultan atât funcţia de consilier în aparatul de specialitate al primarului comunei Mihăeşti, cât şi funcţia de consilier local în cadrul Consiliului Local Mihăeşti. Începând cu data de 1 martie 2007, Constantin Ciobanu deţine funcţia de consilier în aparatul de specialitate al primarului comunei Mihăeşti. De asemenea, începând cu data de 16 iunie 2008, Constantin Ciobanu mai deţine şi funcţia de consilier local în comuna Mihăeşti. Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor, deoarece, conform dispoziţiilor art. 88 din Legea 161/2003, “funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local, sau în aparatul propriu al consiliului judeţean, ori al prefecturii din judeţul respectiv”. 

De asemenea, Agenţia Naţională de Integritate a constatat încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către Elena Banu, consilier local în comuna Șirineasa. În urma evaluărilor demarate la data de 25 mai 2011, s-au constatat următoarele: Elena Banu se află în stare de incompatibilitate, începând cu data de 19 iunie 2008 şi până în prezent, întrucât deţine simultan atât calitatea de consilier în cadrul Consiliul Local al comunei Șirineasa, cât şi funcţia de casier în cadrul Compartimentului Administrativ Gospodărire-Deservire, din cadrul Primăriei Șirineasa, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 88, din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. Începând cu 1 ianuarie 2006, Elena Banu exercită funcţia de casier în cadrul Primăriei comunei Șirineasa, compartiment ce face parte din aparatul de specialitate al primarului Dan Săraru (PNL). Prin Hotărârea nr. 2/19 iunie 2008, emisă de Consiliul Local Șirineasa, a fost validat mandatul doamnei Elena Banu de consilier local pentru perioada 2008 – 2012.
Trebuie să mai spunem că ambii consilieri locali din Vâlcea sunt decăzuţi din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de trei ani, din momentul în care s-a constatat starea de incompatibilitate. Potrivit legii, în cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicţia de trei ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unei stări de incompatibilitate. Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilităţii, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios administrativ.

(Petre Coman)

Leave a Response