|marți, decembrie 7, 2021
  • Follow Us!

Proiect de 2 milioane lei privind managementul deşeurilor organice şi protecţia mediului 

• În comuna Budeşti,

Proiect de 2 milioane lei privind managementul deşeurilor organice şi protecţia mediului

După cum am mai consemnat, în data de 9 aprilie 2012, la Râmnicu Vâlcea a avut loc conferinţa de presă de prezentare a proiectului “Competenţe noi managementul deşeurilor organice şi protecţia mediului pentru populaţia din rural – Compost”. La eveniment au participat următoarele persoane: George Ionescu Vitzu – manager de proiect, Ionel Toader – coordonator, Gheorghe Mirea – primarul comunei Budeşti, Ion Vlădulescu – viceprimarul din Budeşti şi Ștefan Predescu – expert în cadrul Fundaţiei Ethica. Beneficiarul proiectului este societatea Devo Development Solutions SRL, iar parteneri sunt Primăria comunei Budeşti şi Fundaţia Ethica.

Bugetul total al proiectului este de 2.089.804 lei, iar obiectivul general este promovarea măsurilor active de ocupare şi asigurarea sustenabilităţii în mediul rural prin crearea condiţiilor de dezvoltare a întreprinderilor. Primul obiectiv specific al proiectului este creşterea gradului de informare şi conştientizare privind îmbunătăţirea mediului înconjurător şi oportunităţile de participare pe piaţa muncii în rândul a minim 200 de persoane din mediul rural, iar al doilea obiectiv este promovarea unui program integrat de încurajare a participării pe piaţa muncii, cu accent pe domeniul protecţiei mediului, pentru minim 160 de persoane din mediul rural. Pe lângă obiectivele menţionate, proiectul “Competenţe noi managementul deşeurilor organice şi protecţia mediului pentru populaţia din rural – Compost” îşi propune să: sensibilizeze persoanele din mediul rural la problemele de mediu; să sensibilizeze autorităţile cu privire la problematica de mediu, mai ales reglementările existente la nivelul UE; să prezinte metode de valorificare a deşeurilor organice.

Din punct de vedere practic, se vor prezenta tehnici sau tehnologii ce se înscriu în următoarele trei mari categorii: tehnici de transformare a deşeurilor organice în compost; tehnologii de cultivare şi utilizare a plantelor energetice (de exemplu myscanthus giganteus); utilizarea materialului lemons rezultat în principal din toaletarea pomilor fructiferi. În urma derulării proiectului “Competenţe noi managementul deşeurilor organice şi protecţia mediului pentru populaţia din rural – Compost” vor rămâne o serie de dotări în cadrul Primăriei Budeşti ce vor contribui la sustenabilitatea proiectului pe termen lung.

Dintre acestea menţionăm: calculatoare (patru desktopuri şi un server); mobilier; material bibliografic de specialitate pentru dotarea bibliotecii; echipamente demonstrative pentru ca oamenii să vadă şi să înţeleagă. Unul din obiectivele principale ale programului este să crească rata de ocupare a forţei de muncă prin atragerea persoanelor din grupele defavorizate. Din acest motiv, grupul ţintă are următoarea structură: cel puţin 50% femei; 120 persoane inactive; 70 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă; 10 angajati. Din structura menţionată anterior, cel mai mare număr de persoane provine din rândul celor ieşite complet din piaţa forţei de muncă. Această categorie este complet neglijată în România şi constituie diferenţa dintre numărul de persoane efectiv angajate sau în şomaj şi numărul de persoane apte de muncă dar necuantificate în statistici.

Leave a Response