|miercuri, decembrie 1, 2021
  • Follow Us!

Primarul din Fârtăţeşti, Nicolae Voicescu, a înregistrat eronat datoriile către furnizori 

• Potrivit unor concluzii ale Curţii de Conturi,

Primarul din Fârtăţeşti, Nicolae Voicescu, a înregistrat eronat datoriile către furnizori

În urma unui control efectuat anul trecut la Primăria Fârtăţeşti, inspectorii Curţii de Conturi au descoperit mai multe abateri financiar-contabile în bătătura edilului-şef Nicolae Voicescu în valoare de aproape 52 milioane de lei vechi. Potrivit celor de la Curtea de Conturi, „la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Fârtăţeşti nu au fost respectate prevederile cap. II, pct. 2.4 din Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 59 din 11 ianuarie 2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010 precum şi pct. 1.1 din Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 constatându-se: nereflectarea în contul 404 «furnizori de imobilizări» a datoriei în sumă de 96.000 lei către un furnizor din judeţul Vâlcea pentru lucrările executate şi nedecontate la obiectivul de investiţii Baza Sportivă multifuncţională Dozeşti; înregistrări eronate, în alte conturi decât cele prevăzute de lege, a datoriilor către furnizorii de imobilizări (2,1 milioane de lei), a imobilizărilor în curs (2,32 milioane de lei) şi materialelor pentru investiţii (156.000 lei)”.

Tot primarul Nicolae Voicescu a mai fost prins „în ofsaid” de Curtea de Conturi pentru deficienţele cuprinse în actele de audit care au fost întocmite incomplet sau sunt în stadiu incipient. Principalele constatări se referă la: neconstituirea, prin dispoziţie emisă de primar, a unei comisii aflate în coordonarea acestuia, având atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică pentru implementarea controlului intern; neidentificarea şi neevaluarea riscurilor privind activităţile sau operaţiunile ce trebuie desfăşurate de toate compartimentele entităţii şi monitorizarea acestora în vederea stabilirii controalelor interne corespunzătoare; neelaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern pe fiecare compartiment din entitatea controlată; neelaborarea procedurilor operaţionale de lucru pe fluxuri, procese sau activităţi, specifice activităţii entităţii; lipsa unui grafic privind circuitul actelor şi documentelor în entitatea verificată; neluarea măsurilor pentru identificarea funcţiilor considerate ca fiind sensibile şi stabilirea unei politici adecvate de rotaţie a salariaţilor care ocupă astfel de funcţii; neîntocmirea registrului riscurilor; neimplementarea controalelor de prevenire şi detectare a fraudelor şi erorilor în entitate. În fine, tot la Primăria Fârtăţeşti au mai fost identificate alte deficienţe care privesc prevederile legale privind efectuarea inventarierii patrimoniului.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response