|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

Hidroelectrica a finalizat primul proiect finan╚øat prin POSDRU 

Hidroelectrica a finalizat primul proiect finan╚øat prin POSDRU

Proiectul de formare ╚Öi perfec╚øionare a personalului societă╚øii derulat de Hidroelectrica ╚Öi-a atins obiectivele stabilite ╚Öi a ajuns în etapa finală, de diseminare externă a rezultatelor ob╚øinute.
Obiectivul principal al proiectului finan╚øat din fonduri europene a fost crearea unui nucleu de speciali╚Öti ╚Öi manageri în îmbunătă╚øire procese, certifica╚øi CNFPA, care să continue, până în anul 2014, instruirea angaja╚øilor Hidroelectrica. 

În cadrul etapei de diseminare externă Hidroelectrica anun╚øă rezultatele proiectului ÔÇ£Formarea şi perfecţionarea personalului societăţii, în conformitate cu Strategia de dezvoltare a resurselor umane, bazată pe principiile îmbunătăţirii continue a întregii activităţi, în scopul creşterii capacităţii de adaptare a societăţii la mediul economic în schimbare” implementat timp de 21 de luni (începând cu 1 august 2010).

Bugetul total al proiectului a fost de 1.465.000 lei, din care contribuţia Hidroelectrica 600.000 lei, respectiv 40,95% şi asistenţa financiară nerambursabilă 865.000 lei, respectiv 59,05%.
Rezultatele principale ale proiectului au fost:
sensibilizarea a 120 de salaria╚øi cu privire la principiile îmbunătă╚øirii continue a proceselor (decembrie 2010 – ianuarie 2011)
formarea a 45 de speciali╚Öti îmbunătă╚øire procese, certificaţi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (februarie – iunie 2011) 
formarea a 15 manageri îmbunătă╚øire procese, certifica╚øi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (septembrie ÔÇô noiembrie 2011)
elaborarea strategiei ╚Öi a procedurilor de lucru pentru implementarea filosofiei îmbunătă╚øiriii continue a proceselor în Hidroelectrica (decembrie 2011)
diseminarea internă a rezultatelor proiectului ÔÇô program de con╚Ötientizare a 1005 salaria╚øi (ianuarie ÔÇô martie 2012), reprezentând peste 17% din personalul societă╚øii. Până la finele anului 2014 vor fi instrui╚øi 90% din angaja╚øii Hidroelectrica, folosind personalul propriu format in cadrul proiectului.
Ultima etapă a proiectului finan╚øat din fonduri europene – diseminarea externă se desfă╚Öoară, în luna aprilie, în toate cele 13 sucursale ╚Öi la sediul central din Bucure╚Öti al Hidroelectrica. La Sucursala Hidrocentrale Rm. Vâlcea, conferin╚øa de presă pentru diseminarea externă a rezultatelor proiectului se va desfă╚Öura în data de 20 aprilie 2012, ora 11.

Persoana de contact:   Rodica DIACONESCU, Manager îmbunătă╚øire procese
Sucursala Hidrocentrale Rm. Vâlcea
Telefon: 0250 735230, fax: 0250 735232
e-mail: rodica.diaconescu@hidroelectrica.ro

Leave a Response