|joi, decembrie 9, 2021
  • Follow Us!

Bugetul Primăriei Râmnicului s-a majorat cu 550.000 euro, ajungând la 47 milioane euro 

• După ce Consiliul Local a aprobat rectificarea,

Bugetul Primăriei Râmnicului s-a majorat cu 550.000 euro, ajungând la 47 milioane euro

Săptămâna trecută, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat rectificarea bugetului local pentru anul 2012, în plus cu suma de 2,4 milioane de lei (550.000 euro), atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. În aceste condiţii, bugetul pe anul 2012 va avea valoarea totală de 204,36 milioane de lei (47 milioane de euro), la partea de venituri, din care 184 milioane de lei venituri estimate pentru anul 2012 şi 20,33 milioane de lei excedent al anului trecut. Ulterior aprobării bugetului local, pentru proiectele în derulare a fost încasată la bugetul local, de la bugetul de stat, suma totală de circa 752.000 lei, după cum urmează: 61.000 lei pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare clădire Colegiul National Alexandru Lahovari”; 375.000 lei pentru proiectul „Pod peste râul Olăneşti în prelungire str. Carol I inclusiv legătură cu Calea lui Traian şi str. Morilor”; 110.000 lei pentru proiectul „Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu”; 157.000 lei pentru proiectul „Arteră de legătură între str. Ştirbei Vodă şi str. Morilor, inclusiv podul pestre râul Olăneşti”; 44.000 lei reprezentând rambursarea cheltuielilor corespunzătoare finanţării din instrumente structurale prefinanţate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională pentru proiectul „Do it – Formare profesională în domeniul IT, organizare job club, orientare şi consiliere pentru şomeri”

Faţă de estimările iniţiale, din analiza execuţiei de casă la data de 21 februarie 2012, Primăria Râmnicului a constatat că încasările realizate permit suplimentarea în plus pe acest an la următoarele surse: cote defalcate din impozitul pe venit – cu suma de 1 milion de lei, venituri din prestări servicii – cu suma de 200.000 lei, venituri din amenzi – cu suma de 200.000 lei, venituri din valorificarea unor bunuri – cu suma de 16.000 lei. La partea de cheltuieli influenţele din această rectificare se regăsesc la următoarele capitole de cheltuieli: cofinanţarea proiectului „Profesori în societatea cunoaşterii” – Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân (110.000 lei), sumă alocată cu titlu de împrumut până la rambursarea finală pentru continuarea proiectului; proiectul „Dezvoltarea activiţăţilor practice de folosire a instrumentelor de plată în activităţile economice ale întreprinderii” – Colegiul Economic (90.000 lei), sumă alocată din Fondul Social European; suplimentare listă investiţii finanţată din fonduri externe nerambursabile pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional Alexandru Lahovari” (61.000 lei); achitarea unui executor judecătoresc pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti emise de Judecătoria Vâlcea în urma proceselor cu chiriaşii din căminul de elevi, devenite executorii (6.000 lei); achiziţie foişoare din lemn (15.500 lei); activităţi cultural sportive (200.000 lei); locuinţe, dezvoltare publică (168.500 lei); achiziţie coşuri gunoi din lemn (30.000 lei); reparaţii curente străzi degradate, lucrări executate de Direcţia Administrării Domeniului Public (1 milion de lei); reparaţii gard monument zona Căzăneşti (30.000 lei); suplimentare listă investiţii (642.000 lei) finanţate din fonduri externe nerambursabile în afara influenţelor determinate de modificarea veniturilor pe surse de finanţare, la partea de cheltuieli s-a aprobat virarea de credite între capitolele de cheltuieli şi de la un ordonator de credite la altul.

(Petre Coman)

Leave a Response