|luni, decembrie 5, 2022
  • Follow Us!

Primarul din Milcoiu, Daniel Muşat, demontează acuzaţiile 

• Drept la replică

Primarul din Milcoiu, Daniel Muşat, demontează acuzaţiile

În urma apariţiei în numărul trecut al ziarului nostru a articolului „Primarul Muşat a făcut un ghiveci de ilegalităţi în Milcoiu”, edilul şef din Milcoiu a dorit să demonteze punctual aspectele negative prezentate în materialul respectiv. Astfel, primarul Daniel Muşat a ţinut să precizeze următoarele: „Nici un angajat al primăriei nu a fost dat afară în timpul mandatului meu. Nu am luat terenurile nimănui, în comuna Milcoiu nu a fost înfiinţat CAP-ul, oamenii îşi stăpânesc terenurile agricole dintotdeauna. Păşunea din Goranoaia este proprietatea privată a comunei Milcoiu. Exploatarea materialului lemnos s-a făcut ca urmare a marcării (act de punere în valoare nr. 59/13 august 2009 şi nr. 60/13 august 2009). Deţinem contract de prestări servicii exploatare nr. 2218/17 iunie 2009. Cei aproximativ 50 de arbori au fost tăiaţi conform actelor de punere în valoare nr. 1449 şi 422/2009, fiind folosiţi la surpătura din punctul «La Costache». Referitor la cei şapte arbori tăiaţi din islazul comunal din punctul «Ciuteşti», şi nu «Rusoaia», printr-o hotărâre a Consiliului Local Milcoiu s-a aprobat înfiinţarea unei plantaţii de pomi, de aceea a fost nevoie de tăierea acestor arbori.

Imobilul farmaciei din satul Milcoiu s-a construit în baza autorizaţiei de construire nr. 25/9 octombrie 2012. Aceasta a fost construită din materiale refolosibile (cărămidă) cu ajutorul persoanelor angajate în baza Legii nr. 76/2002, precum şi cu ajutorul persoanelor beneficiare de ajutor social. Soţia mea a fost angajată pe postul de administraror la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială Milcoiu. Ocuparea acestui post s-a făcut în urma organizării unui concurs. Acest centru aparţine de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, fiind în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea. Cât priveşte obiectivul de investiţii Modernizare şi Asfaltare a DC 26, acesta s-a realizat cu respectarea procedurii achiziţiilor publice. Documentaţia de atribuire a fost publicată pe SEAP şi a fost verificată de ANRMAP Bucureşti, după care s-a organizat licitaţia şi, în urma evaluării ofertelor, comisia de evaluare a declarat câştigătoare oferta firmei SC Strabag SRL care a obţinut 100 de puncte. Referitor la faptul că asfaltarea şi modernizarea drumului lasă de dorit pentru «unii», specific că această lucrare nu este terminată, nu s-a încheiat procesul verbal de recepţie finală la care vor participa şi membrii din Consiliul Judeţean Vâlcea, care au fost prezenţi şi la evaluarea ofertelor”.

Leave a Response