|marți, decembrie 6, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului a renunţat la Grădiniţa Stupărei şi a transmis-o către comuna Mihăeşti 

Primăria Râmnicului a renunţat la Grădiniţa Stupărei şi a transmis-o către comuna Mihăeşti

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat săptămâna trecută propunerea de radiere din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului a Grădiniţei nr. 9 Stupărei, plus terenul aferent, şi transmiterea acestor imobile în administrarea Primăriei Mihăeşti. Astfel, au fost transmise următoarele imobile: clădirea Grădiniţei nr. 9 Stupărei, în suprafaţă de 112 mp, având valoarea de inventar de 17.000 lei; clădirea anexă, în suprafaţă de 14,6 mp, cu valoare de inventar de 2.100 lei; grup social în suprafaţă de 3,4 mp, având valoarea de inventar de 500 lei; teren aferent grădiniţei, în suprafaţă de 361 mp, având valoarea de inventar de circa 20.000 lei.

Trebuie să spunem că în anul 2000, prin modificările aduse la Legea învăţământului nr. 84/1995, s-a impus ca terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar – grădiniţe, şcoli generale, licee, grupuri şcolare, seminarii teologice, şcoli profesionale şi şcoli postliceale – să fie înregistrate în domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror rază îşi desfăşoară activitatea. Întrucât, la acea dată, Grădiniţia nr. 9 Stupărei era organizată ca structură în cadrul Şcolii cu clasele I-VIII nr. 8 Colonie, toată baza materială a acesteia a fost predată de către Inspectoratul Şcolar Vâlcea, Primăriei Râmnicului, chiar dacă grădiniţa respectivă era amplasată pe raza administrativ-teritorială a localităţii Mihăeşti. 

Astfel, imobilele aferente Grădiniţei nr. 9 Stupărei au fost inventariate în domeniul public al municipiului, aprobat prin HG nr. 54/2008 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea. În data de 8 februarie 2012, Primăria comunei Mihăeşti a solicitat Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea restituirea Grădiniţei nr. 9 Stupărei, motivat de faptul că la această dată copiii nu mai frecventează cursurile acesteia, ca nefiind inclusă în reţeaua şcolară a municipiului.

(P.C.)

Leave a Response