|marți, decembrie 6, 2022
  • Follow Us!

Prefectul nu poate dormi de “grija 

Prefectul nu poate dormi de „grija” păstrăvilor de la Brădişor

În data de 6 martie 2012, prefectul Petre Ungureanu a condus şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Vâlcea. Cu această ocazie, membrii CJSU au fost informaţi cu privire la acţiunile întreprinse de Grupul de suport tehnic „Inundaţii, fenomene meteorologice periculoase”, respectiv Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, pentru prevenirea inundaţiilor cauzate de topirea stratului de zăpadă depus în judeţ. Un alt material informativ prezentat în şedinţă a cuprins date referitoare la cantitatea de precipitaţii căzute în perioada ianuarie-februarie 2012, rezerva de apă din stratul de zăpadă şi perspective hidrologice în luna martie. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat hotărârea prin care este aprobat Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale întocmit de Sucursala Hidrocentrale Sibiu- CHE Robeşti. Prin aceeaşi hotărâre se aprobă şi Planul de avertizare-alarmare întocmit de aceeaşi unitate economică.

Printr-o altă hotărâre adoptată în şedinţa extraordinară, CJSU Vâlcea ia act de situaţia celor 12 construcţii uşoare din elemente modulate aflate la dispoziţia sa, conform raportului prezentat de Instituţia Prefectului. Totodată, aprobă închirierea , pe o perioadă de 12 luni, a cinci dintre acestea câte unei familii din localităţile Râmnicu Vâlcea, Alunu, Laloşu şi două familii din Berbeşti şi aprobă retragerea celorlalte şapte de pe actualele amplasamente (Mateeşti – o bucată, Grădiştea – o bucată, Goleşti – cinci bucăţi) la sediile ISU Vâlcea, conform instrucţiunilor MAI. Până la retragerea efectivă, construcţiile uşoare din elemente modulate rămân în custodia autorităţilor locale. Ca urmare a celor prezentate în şedinţa de lucru cu conducerea SC Hidroelectrica din data de 2 martie a.c., cu tema „Evitarea situaţiilor de urgenţă generate de viiturile care se produc la ape mari”, Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea a adoptat şi hotărârea privind măsurile pentru tranzitarea în condiţii de siguranţă a viiturilor prin albiile aval de lucrările de amenajările hidrotehnice ale Sucursalei Hidroelectrica Râmnicu Vâlcea. Astfel, sucursala va notifica Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv Compania Naţională de Căi Ferate SA-Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, în vederea strămutării, de pe amplasamentul actual, a podului vechi de cale ferată Proieni, a eliberării secţiunii de curgere a apelor râului Olt şi a eliminării riscurilor potenţiale de inundaţie generate de menţinerea acestuia pe poziţie. O altă măsură vizează ISU şi Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea, care vor prezenta Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă starea de risc potenţial determinată de menţinerea podului pe actualul amplasament. 

Responsabilităţi revin şi autorităţilor locale din Voineasa, Malaia şi Brezoi, care, împreună cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, vor iniţia acţiuni de verificare a modului în care este respectată legislaţia privind autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii în cazul imobilelor amplasate în zona inundabilă a albiei majore sau în zona de protecţie a albiei minore a pârâului Lotru. CJSU va fi informat cu privire la rezultatul acţiunilor de verificare întreprinse. O altă prevedere a acestei hotărâri se referă la Administraţia Bazinală de Apă Olt, care va relua activitatea de control privind legalitatea funcţionării amenajării piscicole în acumularea Brădişor. La rândul lor, Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea, Secţia Drumuri Naţionale Vâlcea şi Administraţia Bazinală de Apă Olt vor aplica prevederile Protocolului, aprobat prin hotărârea CJSU nr. 34/21 decembrie 2010, în vederea executării lucrărilor de direcţionare a cursului pârâului Lotru, atunci când situaţia o impune.

Leave a Response