|vineri, decembrie 2, 2022
  • Follow Us!

Noua valoare a proiectului privind reabilitarea podului peste râul Olt este de 5,2 milioane euro 

• În urma aprobării Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea,

Noua valoare a proiectului privind reabilitarea podului peste râul Olt este de 5,2 milioane euro

Luna trecută, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat noua valoare a proiectului privind reabilitarea podului peste râul Olt, la valoarea de 22,55 milioane lei (5,2 milioane euro). De asemenea, consilierii locali au aprobat cheltuielile proiectului astfel: contribuţia Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cheltuielilor eligibile, în proporţie de minimum 2% din valoarea totală a proiectului, respectiv 364.600 lei, cheltuielile legate de TVA în valoare de 4,32 milioane lei, recuperat ulterior de la bugetul de stat. Proiectul „Reabilitare pod peste râul Olt” a fost încadrat pe lista suplimentară cu proiecte de rezervă aferente Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Râmnicu Vâlcea. Reabilitarea podului peste Olt la Râmnicu Vâlcea se înscrie în Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere, regiunea Sud-Vest. Municipiul Râmnicu Vâlcea este desemnat prin HG nr. 998/2008 pol naţional de creştere în Regiunea Sud-Vest în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională.

„Pentru stabilirea stării tehnice a podului au fost identificate defectele şi degradările existente în conformitate cu prevederile instrucţiunilor pentru stabilirea stării tehnice a unui pod, aprobate de Administraţia Naţională a Drumurilor prin Decizia nr. 19 din 17 ianuarie 2002. Principalele defecte şi degradări la podul principal sunt următoarele: infiltraţii puternice în lungul fasciculelor de armătură din casetele podului principal; infiltraţii locale şi eflorescenţe în zona podului principal, accentuate la rosturile dintre tronsoanele tablierului (în special în partea din aval) şi pe faţa exterioară a casetelor; beton degradat prin carbonatare, apariţia de stalactite stalacmite şi draperii în special în interiorul casetelor; armături fără strat de acoperire, corodate, pete de rugină pe traseul armăturilor; beton cu aspect friabil, zone cu beton exfoliat; fisuri şi crăpături în pereţii casetelor; deformaţii mari ale suprastructurii datorită unei execuţii necorespunzătoare şi a efectului contracţiei şi curgerii lente a betonului; lipsa dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilataţie; infiltraţii puternice la grinzi (fâşii cu goluri), atât în zona de rezemare pe pile sau pe culei, cât şi în lungul deschiderii, cu formarea de stalactite în special în zona de legătură între fâşii; fisuri şi crăpături la fâşiile cu goluri şi elevaţia infrastructurilor; rampe de acces degradate, denivelări, fisuri şi crăpături în îmbrăcămintea căii; calea pe pod şi trotuare degradată, suprafaţa cu fisuri şi crăpături; lipsa dispozitivului de acoperire a rosturilor; gurile de scurgere fără grătare şi tuburi de prelungire; lipsa parapetului de siguranţă pe pod, viaductele de acces si rampe; hidroizolaţia degradată şi îmbătrânită nu asigură etanşeitatea tablierului; degradarea sau dislocarea bordurilor; degradarea puternică a scărilor de acces pe pod, pericol de accidente; degradări la protecţia zidurilor de sprijin a rampelor de acces; degradarea parţială a lucrărilor de protecţie şi îndiguire a malurilor.

Din punct de vedere al cerinţelor de rezistenţă, stabilitate la acţiuni statice şi dinamice, durabilitate, siguranţă în exploatare şi protecţia mediului, în concordanţă cu Legea 10/1995, starea tehnică a podului este nesatisfăcătoare. Desfăşurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă se poate realiza prin reabilitarea podului existent. Traseul lucrării (pod principal plus viaducte de acces) traversează râul Olt, intersectează denivelat străzi şi accese locale, asigurând un gabarit de traversare a acestora de 4,15 m – mal stâng şi 4,74 m – mal drept şi corespunde vechii străzi principale a Râmnicului (bulevardul Tudor Vladimirescu), fiind în aliniament cu aceasta. Rezultă astfel următoarele lungimi parţiale: rampă mal drept 86,5 m; viaduct mal drept 80,25 m; element de racordare mal drept 23,64 m; pod principal 188,2 m; element de racordare mal stâng 20,8 m; viaduct mal stâng 57,15 m; rampă mal stâng 140,8 m. Lungime totală 597,34 m. Lucrările proiectate ocupă o suprafaţă de teren de peste 3.600 mp, teren aflat în intravilan pe teritoriul administrativ al municipiului Râmnicu Vâlcea”, se menţionează în proiectul tehnic realizat de SC Betarmex SRL.

Leave a Response