|luni, ianuarie 24, 2022
  • Follow Us!

Ion Cîlea se răzbună pe prefectul Ungureanu şi vrea să… evacueze Oficiul de Cadastru 

• Noi episoade din războiul dintre CJ Vâlcea şi Prefectură

Ion Cîlea se răzbună pe prefectul Ungureanu şi vrea să… evacueze Oficiul de Cadastru

În urma deciziei prefectului Petre Ungureanu de a evacua Camera Agricolă Vâlcea din clădirea Instituţiei Prefectului, şeful de la Consiliul Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, încearcă să-i „răspundă” cu aceeaşi monedă şi a luat hotărârea să înceapă evacuarea sediului unde… funcţionează Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea (instituţie guvernamentală şi care are reprezentant în Colegiul Prefectural). Astfel că preşedintele Cîlea a întocmit un proiect de hotărâre, pe care îl va supune aprobării Consiliului Judeţean Vâlcea la finele acestei luni, şi în care propune revocarea dreptului de administrare al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea asupra unor spaţii situate la etajele II şi III din imobilul „Centrul Militar Judeţean”, care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea. După aproape şapte de administrare, cei de la OCPI Vâlcea se văd nevoiţi să-şi caute un nou sediu pentru că termenul limită acordat de Ion Cîlea expiră la data de 15 mai 2012.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 152 din 15 septembrie 2005, fostul preşedinte Dumitru Buşe a dat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea unele spaţii situate la etajele II şi III din Centrul Militar Judeţean, care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, în vederea desfăşurării activităţii. „Numai că prin adresele nr. 21 din 17 ianuarie 2012 şi nr. 58 din 1 februarie 2012, Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea a făcut cunoscut Camerei Agricole Judeţene Vâlcea că va reface protocolul de atribuire a spaţiului, cu toate instituţiile care îşi desfăşoară activitatea în Palatul Administrativ şi se vor încheia contracte de comodat numai după o analiză a spaţiilor necesare desfăşurării, în condiţii optime, a activităţii instituţiei şi a celor două servicii publice comunitare. 

De asemenea, prin adresa nr. 34 din 25 ianuarie 2012, Camera Agricolă Judeţeană Vâlcea aduce la cunoştinţă faptul că în data de 15 februarie 2012 s-a refăcut protocolul de atribuire a spaţiului unde îşi desfăşoară activitatea şi că urmează să li se pună în vedere eliberarea birourilor ocupate. Urmare acestor adrese, Camera Agricolă Judeţeană a fost scoasă din spaţiile pe care le ocupa în sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea. Camera Agricolă Judeţeană Vâlcea este instituţie publică, înfiinţată prin reorganizarea oficiilor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 18/26 februarie 2010 privind înfiinţarea Camerei Agricole a Judeţului Vâlcea prin reorganizarea Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Vâlcea, care asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean. 

Precizăm că actul de dare în administrare a spaţiilor către OCPI Vâlcea poate fi revocat oricând, în cazul în care interesul naţional sau local o impune. Considerăm că interesul judeţean impune revocarea dreptului de administrare a spaţiilor situateîn Centrul Militar Judeţean, care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, fiind necesare deoarece instituţia noastră se confruntă cu o acută lipsă de spaţii, sediul Consiliului Judeţean Vâlcea fiind construit cu circa 37 de ani în urmă şi dimensionat la nivelul exigenţelor din acea perioadă. Facem totodată precizarea că, atât Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor Vâlcea cât şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii, au probleme în desfăşurarea activităţii din cauza lipsei spaţiului corespunzător. Având în vedere nevoia de spaţii pentru activitatea personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea precum şi a activităţii personalului din instituţiile subordonate, propun ca preluarea spaţiilor să se facă pe bază de protocol, încheiat în termen de 30 de zile, între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea”, a menţionat Ion Cîlea.

(Petre Coman)

Leave a Response