|luni, decembrie 5, 2022
  • Follow Us!

Deputatul Mazilu vrea să treacă 80 de locuinţe ale Salrom în proprietatea a trei primării 

Deputatul Mazilu vrea să treacă 80 de locuinţe ale Salrom în proprietatea a trei primării

La începutul acestui an, alături de alţi doi parlamentari vâlceni, deputatul Dan Constantin Mazilu, preşedintele UNPR Vâlcea, a depus o iniţiativă legislativă care vizează trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea statului şi administrate de Societatea Naţională a Sării SALROM – Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea. Este vorba de circa 80 de locuinţe amplasate în localităţile Bistriţa (comuna Costeşti), Ocnele Mari şi Brezoi. Odată cu trecerea în proprietatea consiliilor locale, locuinţele de serviciu administrate de către Societatea Naţională a Sării îşi vor schimba destinaţia în locuinţe sociale. În aceste condiţii, aceste locuinţe vor fi repartizate foştilor angajaţi, actualilor angajaţi sau urmaşilor acestora. 

Potrivit acestei iniţiative legislative, locuinţele sociale se vor repartiza de către consiliile locale pe baza contractelor de închiriere sau a fişelor de calcul. Vor face excepţie de la aceste prevederi: persoanele a căror activitate în cadrul unităţilor şi subunităţilor a încetat prin demisie sau din motive imputabile lor; persoanele care împreună cu familia sau individual deţin o locuinţă proprietate personală; persoanele care au achiziţionat o locuinţă în condiţiile Decretului Lege nr. 61/1990 şi a Legii nr. 85/1992; persoanele care au beneficiat de teren acordat de către consiliul local în vederea constuirii unei locuinţe. Actualii chiriaşi se vor adresa consiliilor locale, care vor analiza şi aproba, după caz, cererile de prelungire a contractelor de închiriere sau repartizarea ca locuinţe sociale în conformitate cu Legea nr. 114/1996. Consiliile locale vor avea statutul de proprietar al locuinţelor sociale, iar relaţia lor cu chiriaşii este definită în termen de „proprietar-chiriaş”. Locuinţele sociale rămase disponibile vor fi repartizate în baza unor liste de priorităţi stabilite de către consiliile locale.

„Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea deţine 80 de apartamente de serviciu, situate în localităţile Ocnele Mari, Brezoi şi Costeşti – Bistriţa, ocupate cu chirie de actualii sau foştii angajaţi ai sucursalei. Aceste blocuri au fost date în funcţie între anii 1957-1963 şi nu au beneficiat de nici o reparaţie capitală pe parcursul timpului. Din această cauză, valoarea lucrărilor de reparaţii este foarte mare, fapt care va determina o creştere semnificativă a valorii contabile a clădirilor. Având în vedere că cheltuielile cu amortismentul clădirilor intră în structura chiriei lunare, chiriaşii vor fi puşi după reparaţie în situaţia de a plăti o sumă mai mare pentru plata chiriei. Deoarece aceştia sunt în marea majoritate persoane în vârstă, pensionari cu venituri foarte mici, creşterea chiriei ar fi o mare problemă pentru aceştia. Cea mai bună soluţie este trecerea acestor locuinţe în proprietatea consiliilor locale, ca locuinţe sociale”, menţionează deputatul Dan Constantin Mazilu în expunerea de motive care a stat la baza redactării iniţiativei legislative.

(Petre Coman)

Leave a Response