|miercuri, ianuarie 27, 2021
  • Follow Us!

Spitalul Judeţean nu a facturat către CAS contravaloarea unor servicii medicale prestate 

• Potrivit unui raport al Curţii de Conturi, în timp ce conducerea stătea cu mâna întinsă la preşedintele CJ, Ion Cîlea,

Spitalul Judeţean nu a facturat către CAS contravaloarea unor servicii medicale prestate

• „Ziarul de Vâlcea” solicită demisia directorului general Georgeta Sălişte, dar şi a întregului Consiliu de Administraţie de la SJU Vâlcea

La sfârşitul anului trecut, Curtea de Conturi a României a finalizat raportul raportul public pe anul 2010, în urma verificărilor la instituţiile şi societăţile comerciale de stat. Astfel, inspectorii Curţii de Conturi au descoperit mai multe nereguli la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, din care cea mai elocventă este neevidenţierea în contabilitate şi nerealizarea de venituri cuvenite spitalelor, urmare a nefacturării către casele de asigurări de sănătate judeţene a contravalorii unor servicii medicale prestate în sumă de 25,77 milioane de lei (alături de Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău). Tot la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea s-a descoperit că nu a fost organizat compartimentul de audit intern, nu au fost stabilite proceduri scrise privind încasarea veniturilor din prestaţii medicale, nu a fost efectuate toate misiunile de audit planificate, nu a fost evaluat gradul de implementare a sistemului de control managerial, nu a fost evaluat sistemului contabil şi nu au elaborate recomandări în vederea remedierii deficienţelor constatate.

Alături de alte unităţi spitaliceşti din ţară, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea au mai fost constatate şi alte abateri: bugetul FNUASS nu a fost reîntregit cu suma de 4,3 milioane de lei, ca urmare a neevidenţierii, neurmăririi şi neiniţierii procedurilor legale de recuperare a debitelor reprezentând cheltuieli de spitalizare pentru pacienţii agresaţi sau accidentaţi; neîntocmirea documentelor primare justificative care să ateste achiziţionarea medicamentelor, a bunurilor, execuţia lucrărilor de reparaţii a condus la neconcordanţa datelor înscrise în evidenţele tehnico-operative cu cele din evidenţele financiar-contabile; înregistrări eronate în evidenţele contabile, cât şi în contul de execuţie; nu au fost întreprinse demersurile prevăzute de lege în vederea recuperării debitelor, astfel încât pentru acestea să nu intervină prescripţia.

(P.C.)

Leave a Response