|miercuri, ianuarie 20, 2021
  • Follow Us!

Şefa Judecătoriei de la Râmnicu Vâlcea se laudă singură 

De râsul lumii!

Şefa Judecătoriei de la Râmnicu Vâlcea se laudă singură

„Ziarul de Vâlcea” a primit, spre publicare, pe adresa electronică, următorul comunicat de presă de la Judecătoria Râmnicu Vâlcea:

În considerarea respectului faţă de dreptul cetăţenilor de a fi informaţi cu privire la activitatea instituţiilor publice şi a principiului transparenţei sistemului judiciar, Judecătoria Rm. Vâlcea că aduce la cunoştinţă că la data de 31 ianuarie 2012, în cadrul unui eveniment festiv organizat la sediul său, cu participarea conducerii Curţii de Apel Piteşti şi Tribunalului Vâlcea, a fost dezbătut raportul activităţii desfăşurate de instanţă pe anul 2011, întocmit conform metodologiei aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii.

Vă comunicăm, pe această cale că, în urma dezbaterii raportului s-a concluzionat că activitatea acestei instituţii publice se înscrie în acelaşi trend ascendent, caracterizat prin evoluţia pozitivă a principalilor indicatori statistici cantitativi şi calitativi înregistrată în perioada ultimilor ani, Judecătoria Rm. Vâlcea fiind considerată una din instanţele etalon de pe raza Curţii de Apel Piteşti.

În acest sens menţionăm următoarele date relevante: resurse umane avute la dispoziţie – 24 judecători şi 45 de membri ai personalului auxiliar de specialitate; volumul total de activitate – 22.025 cauze; numărul dosarelor soluţionate – 18.550; numărul de hotărâri pronunţate – 20.448 sentinţe şi încheieri; încărcătura medie – 878 dosare/ pe judecător; operativitatea la nivelul instanţei – 87.99%; indicele de casare/desfiinţare/modificare a hotărârilor în căile de atac 1,91%; scăderea stocului de dosare cu 28%: cauze mai vechi de un an la sfârşitul perioadei analizate – 168 dosare (din care 163 civile, 5 penale).

Sunt de remarcat, de asemenea: inexistenţa de cauze în care Curtea de la Strasbourg să fi constatat încălcarea sau nerespectarea drepturilor recunoscute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului; inexistenţa de abateri sau sancţiuni disciplinare; inexistenţa de cauze penale în care să se fi dispus urmărirea penală faţă de vreunul din membrii personalului instanţei; lipsa de rapoarte, constatări sau aprecieri negative oficiale referitoare la activitatea instanţei (n.r. – publicaţia noastră îşi exprimă îndoiala cu privire la aceste aspecte, având în vedere materialele de presă publicate în anul 2011 de „Ziarul de Vâlcea” în care am arătat că, în opinia noastră, anumiţi judecători vâlceni nu au dat dovadă de profesionalism şi bună credinţă în unele dosare).

Raportul de activitate în format electronic poate fi consultat pe portalul instanţei, la adresa portal.just.ro

În încheiere, ne exprimăm speranţa că anul 2011 va reprezenta, în viitor, prin implementarea noii legislaţii care se doreşte a fi profund reformatoare, în acord cu imperativele actualităţii, piatra de temelie a modernizării sistemului judiciar.

Comunicatul de presă este semnat chiar de judecătorul Corina Ţuglui, preşedintele Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, care dovedeşte că modestia este un cuvânt care nu o prea caracterizează.

NR – Titlul, supratitlul şi unele adnotări ne aparţin.

Leave a Response