|miercuri, ianuarie 27, 2021
  • Follow Us!

Romsilva a transmis către 9 primării din Vâlcea toate drumurile forestiere 

Romsilva a transmis către 9 primării din Vâlcea toate drumurile forestiere

Anul trecut, prin Hotărârea de Guvern nr. 508/2011 s-a aprobat propunerea de trecere a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public a 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea. La nivelul judeţului Vâlcea au fost identificate o serie de drumuri forestiere pe raza administrativ-teritorială a comunelor Vaideeni, Horezu, Bărbăteşti, Alunu, Câineni, Titeşti, Perişani, Racoviţa şi Vlădeşti, drumuri forestiere aflate până în 2010 în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. 

Conform Codului Silvic, drumurile forestiere şi terenurile aferente acestora pot trece cu titlu gratuit din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale. În acest sens, consiliile locale ale comunelor Vaideeni, Horezu, Bărbăteşti, Alunu, Câineni, Titeşti, Perişani, Racoviţa şi Vlădeşti au solicitat transmiterea drumurilor forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale respective şi în administrarea consiliilor locale, în vederea executării unor lucrări de întreţinere, modernizare şi reabilitare a elementelor de infrastructură prin fonduri europene care pot fi accesate de către autorităţile administraţiei publice locale.

Imobilele ce au fost transmise nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 şi nu sunt grevate de sarcini. De asemenea, precizăm că drumurile forestiere ce au făcut obiectul transmiterii şi terenurile aferente acestora nu au fost intabulate datorită lipsei fondurilor financiare necesare dezmembrării fondului forestier.

Leave a Response